Afspadsering

Afspadsering betyder, at du holder fri på dage, hvor du normalt skulle have arbejdet. Det er en måde at belønne en medarbejder, som har arbejdet over. Afspadsering regler spænder bredt og indeholder blandt andet regler for overarbejde, løn, dagpenge, fleksjob, sygdom m.m.

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 21/05/2024


Hvad er afspadsering?

Afspadsering er fritid, som afholdes inden for normal arbejdstid. Det er ofte et alternativ til at betale eller overbetale medarbejderen, som har overarbejdet. Afspadsering er dermed frihed, som kompensation for overarbejde. 

Overarbejde og merarbejde 

I særlige tilfælde kan du blive pålagt overarbejde eller merarbejde af din arbejdsgiver. 

Overarbejde forekommer, når du arbejder flere timer, end du er ansat til i din ansættelseskontrakt. Begrebet bruges ofte om fuldtidsmedarbejdere, som er ansat til 37 timer om ugen, men arbejder mere i den pågældende uge.

Merarbejde forekommer, hvis du som deltidsansat arbejder mere end, hvad du er ansat til. Hvis du er ansat til 20 timer om ugen, og arbejder 30 timer, har du dermed merarbejdet for 10 timer. 

Merarbejde belønnes oftest med din sædvanlige timeløn, hvorimod overarbejde belønnes med tillæg eller afspadsering. Det er dog afhængig af, hvilke arbejdsvilkår du hører under.

Regler for overarbejde og merarbejde

Der er fastsat en grænse for, hvor meget du i gennemsnit må arbejde om ugen. Ifølge lovgivningen må du højst arbejde 48 timer i gennemsnit om ugen over en periode på fire måneder. Der er dog vedtaget specielle regler for nogle få faggrupper og brancher. 

Afspadsering med og uden overenskomst

Både ansatte med og uden en overenskomst kan have krav på afspadsering af over- og merarbejde. Som udgangspunkt skal du derfor læse din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst igennem for at undersøge, hvad dine rettigheder er. 

Du har ikke krav på at afspadsere for overarbejde, hvis det ikke står i din kontrakt eller overenskomst. 

Regler for afspadsering 

Hvorvidt overarbejde skal udbetales eller afspadseres, afhænger af hvad der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, samt hvad der står i kontrakten og eventuelle overenskomst. 

Ofte er der en frist for, hvornår du skal afspadsere dit overarbejde. Hvis ikke du får afholdt det inden fristens udløb, kan afspadseringen nogle gange blive udbetalt ved næste lønudbetaling. Det er dog afhængigt af, hvad der står skrevet i din kontrakt og eventuelle overenskomst.

Løn 

Du kan sommetider få lov til at få udbetalt overtidstillæg for overarbejdet frem for at afspadsere. 

Mange overenskomster giver et overtidstillæg på henholdsvis 50 % for de første tre timer af overarbejdstimerne og 100% for overarbejde, der ligger ud over de første tre timer. 

Det gælder dog ikke alle overenskomster og kontrakter. Det er derfor vigtigt, at du undersøger din kontrakt og eventuelle overenskomst for at finde ud af, hvad dine rettigheder er. 

Dagpenge

Du kan som regel godt modtage løn for overarbejde frem til fratrædelsen af dit job, uden at det har betydning for, hvor mange dagpenge du modtager, når du er ledig. 

Overarbejde kan dog under nogle omstændigheder påvirke, hvor mange dagpenge du har ret til, hvis du fx fratræder midt i en måned, hvor du har arbejdet over. Her vil timerne blive trukket fra dine dagpenge for den pågældende måned.

Fleksjob

Der gives som regel ikke afspadsering til dig, som er ansat i fleksjob, før du overskrider de 37 timer om ugen. Nogle har dog en aftale med deres arbejdsgiver om alligevel at få lov at afholde det. 

Afspadsering på fridag eller helligdag

Du kan og må som udgangspunkt ikke afspadsere på en dag, hvor du allerede har en planlagt fridag. Du kan desuden heller ikke afspadsere på en helligdag, også selvom det er en helligdag, der falder på hverdage – kaldet søgnehelligdage. 

Pointen med afspadsering er nemlig, at du får en eller flere ekstra fridage som belønning for dit overarbejde. 

Afspadsering for weekendarbejde

Weekendarbejde kan ofte godtgøres med enten tillæg af din timeløn eller afspadsering. Igen afhænger det af, hvilke aftaler du er underlagt på din arbejdsplads.

Pålagt og tvungen afspadsering

Du kan komme ud for at blive pålagt at afvikle afspadsering. Her gælder forskellige regler for, hvornår du senest skal varsles af din arbejdsgiver, alt afhængigt af hvilke arbejdsvilkår du hører under.

Inddragelse af afspadsering og varsel

Der er regler for, hvornår afspadseringen skal varsles og aflyses af både ansat og arbejdsgiver. 

I nogle tilfælde skal afspadsering varsles mindst 80 timer, før den skal afholdes. Det samme gælder for dig, som ønsker at aflyse afspadseringen. 

Hvis der er lavet en anden aftale mellem dig og din arbejdsgiver, er det ofte denne aftale, der er den gældende. Sørg dog altid for at få aftalen skrevet ned på papir.

Sygdom før eller midt i din afspadsering

Som ansat er du som regel ikke forpligtet til at starte den planlagte afspadsering, hvis du er ramt af sygdom inden påbegyndt afspadseringsperiode. Du har derimod ret til at få den flyttet. 

Hvis du bliver syg i afspadseringsperioden, har du typisk ikke ret til at få flyttet dine afspadseringstimer eller -dage. Det afhænger dog af, hvad der står i din kontrakt og eventuelle overenskomst.

Afspadsering ved opsigelse og fritstilling

I forbindelse med opsigelse og fritstilling kan din arbejdsgiver i nogle tilfælde kræve, at du afvikler al afspadsering i fritstillingsperioden. Det er dog altid indholdet i din overenskomst og kontrakt, der bestemmer dette.

Fagforeninger

Nedenfor kan du læse om reglerne for, hvordan afspadsering skal afvikles hos udvalgte fagforeninger.

FagforeningBranche/områdeLink
3FUfaglærte og erhvervsuddannedeHjemmeside
BUPLPædagogerHjemmeside
DSR – Dansk SygeplejerådSygeplejerskerHjemmeside
FOASocial og sundhed, pædagoger og servicefagHjemmeside
HKHandel, kommunal, privat og statHjemmeside
SLSocialpædagogerneHjemmeside
Yngre LægerLægerHjemmeside

Oftest stillede spørgsmål

Afspadsering betyder at du holder fri i timer eller på dage, hvor du normalt ville have arbejdet. Afspadsering fungerer således som belønning for dit overarbejde.

Du får som udgangspunkt ikke løn under afspadsering, da afspadsering fungerer som selve belønningen for dit overarbejde.

Ja, det er muligt for din arbejdsgiver at pålægge dig afspadsering af optjent overarbejde, medmindre andet er aftalt i din eventuelle overenskomst eller kontrakt.

Du kan typisk vælge imellem at få udbetalt eller afspadsere dit overarbejde. Hvis afspadseringen ikke bliver afviklet inden for den givne tidsfrist, sker det ofte at arbejdsgiveren vælger at udbetale løn til den enkelte medarbejderen for overarbejdet i stedet.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Afspadsering

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram