Opsigelse

En opsigelse er et ønske om, at ansættelsesforholdet mellem en arbejdsgiver og arbejdstager ophører efter et bestemt varsel. Opsigelsen kan både komme fra arbejdsgiveren eller arbejdstageren.

  • Læsetid: 2 minutter

  • Sidst opdateret 16/03/2021


Hvad er en opsigelse?

Med et fast arbejde og et kontraktuelt ansættelsesforhold mellem en arbejdstager og arbejdsgiver er der altid en risiko for, at en af parterne lægger en opsigelse på skrivebordet. En opsigelse er nemlig en skriftlig tilkendegivelse af, at ansættelsesforholdet ønskes afsluttet.

Det er derfor heller ikke nok at opsige mundtligt. Meddelelsen skal afleveres på skrift – uanset om det er dig som medarbejder eller arbejdsgiver, der ønsker at afslutte ansættelsesforholdet.

Alt afhængig af ansættelseskontrakten har medarbejderen en opsigelsesperiode. I den periode skal den ansatte udføre sit arbejde, indtil ansættelsesforholdet endeligt afsluttes. Vær opmærksom på eventuelt overarbejde ved opsigelse.

Hvad skal opsigelsen indeholde?

Hvor det er et krav, at opsigelsen falder skriftligt både for arbejdsgiver og medarbejder, er kravet ikke det samme til indholdet. For hvor der ikke er specifikke krav til indholdet af opsigelsen for medarbejdere, gælder lidt andre regler, hvis du som arbejdsgiver ønsker at opsige en medarbejder.

Opsigelse af medarbejder for arbejdsgiveren

I overensstemmelse med funktionærloven og andre overenskomster er det ofte et krav, at du som arbejdsgiver giver den ansatte en saglig begrundelse for opsigelsen. Funktionærloven kræver, at medarbejdere, der har været ansat i et år eller mere, får en saglig begrundelse. En arbejdsplads med overenskomster gælder det typisk for et ansættelsesforhold over ni måneder.

En saglig begrundelse for opsigelsen kan tage udgangspunkt i disse to forhold:

Objektive forhold, hvor der foretages ændringer i organisationens struktur, eller hvor virksomheden er nødsaget til at foretage større besparelser. Med hensyntagen til virksomhedens daglige drift vil opsigelsen i langt de fleste tilfælde være saglig.

Subjektive forhold, hvor den ansattes adfærd eller præstationer er årsag til opsigelsen. Mangel på præstationer, adfærds- eller samarbejdsproblemer er alle eksempler på subjektive forhold, som du som arbejdsgiver kan fremføre som saglig begrundelse. Her vil begrundelsen dog sammenstilles med øvrige omstændigheder i en helhedsbetragtning af opsigelsen.

Hvis du som arbejdsgiver ikke fremlægger en saglig begrundelse i opsigelsen af en ansat, kan medarbejderen gøre krav på en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen afhænger af medarbejderens alder, anciennitet og øvrige omstændigheder vedrørende opsigelsen.

Hvornår må en arbejdsgiver opsige dig?

Med rod i en saglig begrundelse må en arbejdsgiver opsige en medarbejder i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven. Opsigelsens skal varsles, men varigheden af opsigelsesvarslet bestemmes af din anciennitet:

AnsættelsestidOpsigelsesvarsel
Under 6 måneder1 måned
6 måneder – 3 år3 måneder
3 år – 6 år4 måneder
6 år – 9 år5 måneder
9 år og derover6 måneder

Der gælder dog andre varslinger, hvis du som medarbejder er ansat i en prøveperiode. Her gælder et opsigelsesvarsel på 14 dage, men varslingen skal ligge inden for prøveperioden og skal derfor foreligge inden 2,5 måned.

Opsigelse for timelønnede

Er du ansat som timelønnet, gælder nogle lidt andre regler. For hvis du som timelønnet ikke er tilknyttet en overenskomst, og der ikke står beskrevne aftaler i din ansættelseskontrakt, har du ikke samme krav ved opsigelser.

For det første har du væsentlig kortere opsigelsesvarsler, og for det andet er du ikke berettiget til nogle former for godtgørelse ved usaglig begrundelse for din opsigelse.

Regler for urimelig opsigelse

Hvis du er gravid eller på barsel, må din arbejdsgiver ikke opsige dig. Derfor skal en arbejdsgiver altid være opmærksom, hvis vedkommende ønsker at opsige en medarbejder pga. langvarig sygdom, da det kan relatere sig til en graviditet. Du skal i det tilfælde kunne bevise, at opsigelsen ikke på nogen fronter relaterer sig til graviditeten.

Står du i arbejdsgiverrollen, skal du derfor være sikker på, at du ikke opsiger en gravid medarbejder. Kvinder under graviditet og barsel er nemlig beskyttet mod opsigelse. Handler du som arbejdsgiver i strid med loven om denne beskyttelse, kan medarbejderen gøre krav på en betydelig godtgørelse.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram