Blockchain – Hvad er det?

Blockchain er et distribueret netværk og et decentraliseret system, der består af en række blokke forbundet i kæderne. Hver blok viser en transaktion eller information, som er forbundet med den forrige og efterfølgende blok af information. Teknologien gør det muligt for personer og virksomheder at handle uden en mellemmand som f.eks. en bank eller myndighed.

  • Læsetid: 8 min.

  • Sidst opdateret 02/05/2023


Blockchain er et af verdens førende fænomener, og nogle spår, at teknologien kan blive større og mere banebrydende end internettet. Men mange har svært ved at forstå blockchain-teknologien. Hvad er det? Hvorfor er det revolutionerende? Og hvem bruger det?

Vi forklarer her, hvad blockchain er, hvordan det opstod og kommer med eksempler på virksomheder, der benytter teknologien.

Hvor stammer blockchain fra?

Blockchain opstod i 2008 og blev opfundet af Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto er et pseudonym for en mand, kvinde eller gruppe af personer. Hvem, der har opfundet teknologien, vides derfor egentlig ikke. 

Hvis du har hørt om det før, har det måske været i forbindelse med en snak om bitcoin. Det er naturligt, da Satoshi Nakamoto også har opfundet bitcoinen. I 2009 blev blockchain implementeret som database for transaktioner med bitcoin, og derfor snakker man også om blockchain, når man snakker om bitcoin.

Blockchain er teknologien, der indgår i transaktioner med bitcoin. Men det kan bruges til meget andet end blot at handle med kryptovalutaer

Hvad er blockchain?

For at forklare hvad blockchain er, er det nemmest at komme med et eksempel fra den dagligdag, vi kender. 

Lad os sige, at person 1 skal overføre 500 kroner til person 2. Det sker hver dag, at utallige af mennesker overfører penge til hinanden. I alle transaktioner er banken en mellemmand. Banken er en såkaldt central enhed, der godkender overførslen fra person 1 og sender pengene til person 2. 

Det er det, vi kender som et centraliseret system. Det sker fx også, når der handles med ejendomme. Her har en myndighed et register over, hvem der ejer ejendommen, og hvem der tidligere har ejet ejendommen. 

Og hvad har det så med blockchain at gøre, at person 1 skal overføre 500 kroner til person 2? 

Jo, blockchain-teknologien fjerner mellemmanden. I det her tilfælde banken. Det er dermed et såkaldt decentraliseret system. 

Med teknologien kan pengene overføres direkte fra person 1 til person 2 uden at involvere banken. 

Der vil være et stykke kode, der viser, at person 1 har overført penge til person 2. Hvis person 2 så overfører 1.000 kroner til en ukendt person 3 en dag, vil man kunne se, at person 1 har overført 500 kroner til person 2, som senere har overført 1.000 kroner til person 3. 

Der vil opstå en kæde mellem hver transaktion, som dokumenterer ægtheden af overførslerne.


Og det er egentlig sådan, at blockchain har fået sit navn. For hver gang, der sker en transaktion, kommer der en blok, der er forbundet med den tidligere blok i en kæde. Det kunne se sådan her ud:

Blok 1            Blok 2                    Blok 3     

oiio              oiio → wert           wert → hjkl

Blokkene repræsenterer overførslerne mellem parterne. De behøver ikke at stole på hinanden, de skal blot stole på teknologien. 

Alle har adgang til historikken mellem transaktionerne, og dermed er det et åbent distribueret netværk.

Hvorfor er det revolutionerende?

Det revolutionerende ligger i, at mellemmanden i form af banker, myndigheder, styrelser osv. bliver overflødige. 

Men hvorfor er det smart at fjerne mellemmanden? Er der ikke en mellemmand, fordi vi måske ikke har tillid til afsenderen eller modtageren? 

Jo, men det er også en forudsætning, at vi har tillid til banken, når der overføres penge mellem to mennesker. 

Ligesom det er muligt at redigere i et skøde til en ejendom – eller blot kopiere skødet. 

Hver gang der sendes en fil online i en mail, på Facebook eller på anden vis, opstår der en kopi, hvor modtageren får kopien, men du bevarer originalen. Såfremt dit dokument ikke allerede er en kopi. 

På den måde kan vi redigere og dele kopier, og der kan opstå udfordringer, hvis informationen omhandler noget af værdi. 

Med blockchain findes der ikke kopier. Der findes kun blokkene, der viser historikken af forrige transaktioner. Al data om fortiden bliver transparent. 

Kan man snyde med blockchain?

Det er meget svært at snyde med blockchain-teknologien.

Hvis du vil snyde og ændre i en blok, vil blokken miste sit “link” til den efterfølgende blok. Hvis du i det givne eksempel ændrer blokken “wert” i blok 2, vil den ikke være forbundet til blok 3 mere, og så vil hele verden kunne se, at her er noget galt. 

Det er svært at oprette en ny blok i en kæde. Det foregår ved, at transaktionen sendes til et netværk af en masse computere, som godkender og opretter blokken. Det betyder også, at hvis du vil snyde og ændre i transaktionerne, skal du ændre transaktionen på alle computere, der har en kopi af historien. Det er tæt på umuligt.

Derfor anses blockchain også for at være en meget sikker teknologi, hvor fortidens handler er ubrydelige.

Hvordan bruges det af virksomheder?

Det er nærliggende at snakke om blockchain, når vi snakker om kryptovaluta, fordi det er teknologien bag kryptovalutaer. 

Men blockchain kan være meget værdifuldt for virksomheder, leverandører og forbrugere. Derfor spår mange også, at teknologien bliver banebrydende i fremtiden. 

For at forstå hvordan virksomheder, leverandører og forbrugere kan bruge blockchain, kommer vi med endnu et eksempel. 

Lad os sige, at en kødproducent bruger blockchain. Teknologien vil gøre det muligt for køberen i køledisken at se meget detaljeret, hvordan processen i produktionen har været. Det viser blokkene.

Den første blok vil måske være koen på marken, som er øremærket og derfor kan registreres. Dernæst vil der være en række blokke fra leverandørerne og til sidst fra kødproducenten. Tilsammen udgør de en produktion af kød, som lægges i køledisken i supermarkedet.

Dermed bliver hele produktionen transparent fra første step. Forbrugeren kan se, at koen er opdrættet økologisk, producenten kan se, at leverandørerne er miljøvenlige, og leverandøren kan se, at kødet bliver solgt de steder, der er aftalt til den rette pris af producenten. 

Det er altså en gennemsigtig historik af en produktion.

Hvilke virksomheder benytter sig af blockchain?

Blockchain er stille og roligt begyndt at vinde indpas i mange virksomheder, som ser teknologien som en måde at skabe transparens på for sine kunder. 

Vi har fundet to eksempler på virksomheder, der benytter sig af teknologien og har forklaret, hvordan de gør.

Roccamore

Roccamore sælger sko til kvinder. På hver enkel støvle er der en QR-kode, som forbrugeren kan scanne. 

Når koden scannes, vil hele historikken bag produktionen komme frem. Helt tilbage til nøjagtig den ko, der er brugt til præcis den støvle, forbrugeren står med i hånden. Forbrugeren kan se, præcis hvor koen har levet, ligesom vedkommende kan se, hvilke produkter der er anvendt, når skindet er blevet produceret. 

Det er anvendelse af blockchain-teknologi, hvor der i en produktion oparbejdes en række blokke for hver step – lige fra koen til Roccamore – og så kan forbrugeren se, hvordan hele processen er foregået.

Wehlers

Wehlers producerer designmøbler. Møblerne produceres bæredygtigt og for at kunne dokumentere det overfor køberen, har en række af deres møbler en chip indbygget, som gør det muligt for forbrugeren at se præcist, hvordan stolen er produceret, og hvor meget plastik der er fjernet fra havet. 

På den måde kan Wehlers både dokumentere, at møblet er bæredygtigt produceret samt ægtheden af møblet som følge af teknologien.

Hvordan investerer man i blockchain-teknologi?

Hvis du tror på, at blockchain er et fremadstormende fænomen, der får samme status som internettet, er du ikke alene.

Derfor er det også populært at investere i. Det kan foregå på flere måder, og vi vil gerne gennemgå nogle af de mest anvendte måder at investere i teknologien på. 

Det er her vigtigt at sige, at du ikke kan investere direkte i blockchain, ligesom du ikke kan investere direkte i internettet.

Invester i virksomheder, der udvikler teknologien

En af de mest anvendte måder at investere i blockchain på er ved at investere i en virksomhed, der udvikler løsninger inden for teknologien. Der findes et utal af virksomheder, der ser en stor fremtid i blockchain, og som du kan investere i. 

Hvis du mener, at det er en god løsning, skal du finde en platform, der handler med aktier i den givne virksomheder. I Danmark er Nordnet og Saxo to af de største aktieplatforme og meget brugervenlige. 

Invester i kryptovaluta

Du kan også investere i kryptovaluta, hvis du tror på blockchain. Det kræver en forklaring.

Satoshi Nakamoto har opfundet både bitcoins og blockchain. Disse to er uløseligt forbundet, fordi blockchain er teknologien bag bitcoin – og andre kryptovalutaer. Teknologien er altså skabt til at handle med bitcoin og andre kryptovalutaer. Ethereum er fx en kryptovaluta, der er udviklet med det formål at betale til blockchain-platforme.

Teknologien kan også bruges til en række andre formål, som ikke omhandler handel med kryptovaluta.

Hvis du derfor tror på fænomenet, kan du indirekte investere i kryptovaluta, fordi blockchain er teknologien bag. Det er meget svært at tro på kryptovaluta uden ikke også at tro på blockchain. 

Det er dog meget vigtigt at nævne, at kryptovalutaer er uregulerede og dermed meget volatile. Du skal dermed være meget risikovillig.

Crypto.com, Capital.com, eToro og Saxo er alle platforme, hvor du nemt kan købe kryptovaluta. 

Det er dog meget vigtigt, at du har 100% styr på skat af krypto, hvis du handler med kryptovaluta. Der gælder nemlig vidt forskellige regler for de forskellige typer.

Investering i ETF’er eller investeringsfonde

En ETF eller en investeringsfond følger et indeks. Hvis du derfor tror på blockchain, men ikke er helt sikker på, hvilken af de mange virksomheder du skal investere i, kan du købe en aktie i en ETF eller investeringsfond, der følger blockchain-teknologien. Så investerer du i alle virksomheder i indekset og overordnet set i teknologien. 

Du kan desuden gøre det samme med kryptovalutaer, hvor du køber en aktie i en ETF eller investeringsfond, som indeholder en række valutaer. Her er Saxo en platform, du kan bruge.

Oftest stillede spørgsmål

Blockchain er opfundet af Satoshi Nakamoto i 2008, som er et pseudonym for en mand, kvinde eller gruppe af personer. Blockchain er teknologien bag bitcoin, som er opfundet af samme Satoshi Nakamoto.

Blockchain gør transaktioner mellem personer decentrale. Det er ikke nødvendigt at bruge en mellemmand som en bank, myndighed eller styrelse. De to parter behøver ikke at stole på hinanden. De skal bare stole på teknologien.

Blockchain er en teknologi, der gør det muligt at se en historik over alle transaktioner eller handlinger. Det er et distribueret netværk, som alle principielt kan få adgang til. Hver transaktion består af en blok, som er forbundet i en kæde til både den forrige og efterfølgende transaktion.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Blockchain – Hvad er det?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram