Udgivet 02/05/2023

Skat af kryptovaluta varierer – se regler for beskatning af krypto

Der er stor forskel på skattereglerne for kryptovaluta. Der findes et par hovedregler, men flere af de mere end 20.000 kryptovalutaer har særregler, du skal være opmærksom på i forbindelse med beskatning af krypto. Vi har samlet reglerne omkring skat og kryptovaluta, så du kan undgå et stort skattesmæk.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen
Læsetid: 14 min.
Kryptovaluta-mønter

Derfor skal du være opmærksom på beskatning af kryptovaluta

I dette indlæg kigger vi nærmere på skattereglerne for kryptovaluta. Vi gennemgår blandt andet, hvordan du skal forholde dig til skat ved gevinst og tab på kryptovaluta. Hovedreglen er, at det anses som spekulation, når privatpersoner køber og sælger kryptovaluta. 

Gevinster beskattes i udgangspunktet ligesom din løn (dog uden AM-bidrag på 8%), da det indgår som personlig indkomst. Gevinst på krypto kan derfor medføre en skat på helt op til 53%, da ens personlige indkomst er afhængig af ens konkrete indkomstforhold. Der er i de fleste tilfælde mulighed for fradrag for tab – hvilket udgør 26% af tabet.

Der er stor forskel på, hvordan kryptovaluta beskattes – fx er der forskel på stablecoins og altcoins, som du kan læse mere om i næste afsnit. Bitcoin er i sig selv en særlig størrelse inden for kryptovaluta, da den, som den eneste, ikke hører under én af de to betegnelser.

Faktisk var der i omegnen af 20.000 kryptovalutaer i 2022. Og der kan være stor forskel på skattereglerne, da en kryptovaluta potentielt kan være omfattet af et andet regelsæt end skatteloven. 

Det kan derfor hurtigt blive en dyr fornøjelse at handle med kryptovaluta, hvis du ikke er opmærksom på beskatningen af den specifikke kryptovaluta i dit tilfælde og din situation.

Stablecoins vs. altcoins – først skal du kende disse to

Inden vi kommer til beskatning af kryptovaluta, er det vigtigt, du kender altcoins og stablecoins. Der kan nemlig være forskel på, hvordan de to beskattes.

Stablecoins vs. altcoins:

 • Altcoins – alle kryptovalutaer med undtagelse af Bitcoin
 • Stablecoins – altcoins, som er beregnet til at fastholde en vis værdi

Bitcoin er som den eneste hverken-eller. Kursen på stablecoins er stabile, hvor Bitcoin er ustabil af natur (derfor folk investerer i den). Værdien af en stablecoin er typisk bundet op på et aktiv – fx kursen på amerikanske dollars eller guld – eller en algoritme, som forhindrer ustabilitet. 

Skat på kryptovaluta er ikke enkelt

Som du måske allerede har opdaget, er det vigtigt, at du kender reglerne, hvis du handler med kryptovaluta. Hvis du ikke laver de rigtige beregninger, står du potentielt til et stort skattesmæk. Vi henviser altid til Skattestyrelsens guide, når det kommer til kryptovaluta og beskatning, da reglerne er meget komplicerede. Læs mere.

Skat af kryptovaluta – skattefrit, skat af gevinst eller kapitalindkomst?

Det er med at holde tungen lige i munden, når det kommer til skat og kryptovaluta. Der er fx forskel på, hvordan du har fået din krypto. Du skal også være opmærksom på skat, hvis du har fået renter i form af kryptovaluta.

Det er vigtigt at sige, at skat af kryptovaluta stadig er så nyt, at de fleste guides kun er vejledende – det gælder også Skattestyrelsens. Derfor vil den bedste løsning typisk være at kontakte Skattestyrelsen direkte og bede om et bindende svar.

Skat af kryptovaluta ved:

Som du kan se, er der forskel på, hvordan du har fået kryptovalutaen, og hvordan du (formodentlig) skal beskattes af den. 

Hvis du vil vide mere om de forskellige muligheder, kan du klikke på nedenstående, hvor vi kommer nærmere ind på skat for kryptovaluta for de enkelte.

Her er der tale om to forskellige muligheder – nemlig staking og mining. Fælles for dem begge er, at du skal betale skat af værdien eller overskuddet.

 • Staking – hvis du “låser” en kryptovaluta i forventning om at modtage belønninger
 • Mining – hvis du selv “miner” kryptovalutaen

Staking betyder helt konkret, at du holder kryptovalutaen i din kryptotegnebog (wallet) i en bestemt periode – mod at få kryptovaluta som belønning. På den måde er du med til at understøtte driften og sikkerheden af blockchain-netværket. 

Mining foregår ved, at en masse kraftfulde computere forsøger at løse en kompleks matematisk formel. Den første, der lykkes med det, får en såkaldt “block reward”, som består af nye kryptovalutaer (fx et bestemt antal bitcoins) samt et transaktionsgebyr for de transaktioner, der har ventet på en ny blok.

Den mest populære er Bitcoin, som er baseret på en såkaldt konsensusalgoritme. Det er ikke alle kryptovalutaer, der kan mines. 

Her er der forskel på, om du har modtaget en reel gave, eller om du i stedet har modtaget det, der betragtes som en reklamegave

 • Airdops – anses som gave, og værdien skal oplyses i rubrik 20 (Anden personlig indkomst) i årsopgørelsen
 • Hardfork – tildeling af en kryptovaluta på baggrund af en bestemt valuta anses som spekulation, og du skal betale skat din gevinst
 • Kryptovaluta i gave – lejlighedsgaver skal kun beskattes, hvis værdien er større, end hvad der er passende. Gaven er skattepligtig uanset dens værdi, hvis det ikke er en lejlighedsgave

Ved airdrops er kryptovalutaen skattepligtig, når du modtager den. Du skal også betale skat af kryptovalutaen, når du sælger den. Her skal du beregne den skattemæssige konsekvens af en gevinst eller tab – og Skattestyrelsen anbefaler, at du beder dem om et bindende svar.

Hvis du på baggrund af en hardfork får en gratis kryptovaluta, fordi du ejer en bestemt krypto, anser Skattestyrelsen den som anskaffet med samme hensigt som den oprindelige kryptovaluta. Anskaffelsessummen af den tildelte hardfork vil altid være 0 kr.

Hvis du fx har købt en Bitcoin som spekulation – og får en ny på grund af en hardfork – anses den også som spekulation. Hvis du sælger den, skal gevinsten opgøres efter FIFO-princippet sammen med din øvrige beholdning af Bitcoin-cash. Det samme gælder, hvis du senere køber flere af den samme kryptovaluta, du fik via hardforken.

Lejlighedsgaver er gaver til fx fødselsdage, konfirmationer og andre større begivenheder. Her er gaven i udgangspunktet skattefri, hvis den har en beskeden værdi – hvis den er større, skal du betale skat af den. Værdien er ikke nærmere defineret og vil derfor altid være et skøn. Alle andre gaver er skattepligtige uanset værdien. 

Gevinst eller tab beskattes som almindelig kapitalindkomst, hvis du har solgt eller købt finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er kryptovaluta. 

 • Gevinst – medregnes i den skattepligtige indkomst (oplyses i rubrik 346 i årsopgørelsen)
 • Tab – hvis tabet ikke overstiger skattepligtige oplyste nettogevinster for året før og frem, kan du få fradrag. Angives i rubrik 346 i årsopgørelsen med et minus.

Hvis du har et tab, du ikke kan modregne i din gevinst (til fremførsel), skal du angive tabet i en anden rubrik. Det skal nemlig angives i rubrik 85 i årsopgørelsen

Hvis kontrakten er indgået og afviklet i samme indkomstår, skal gevinst/tab medregnes i dét indkomstår. Hvis kontrakten ikke er indgået og afviklet i samme indkomstår, skal eventuel gevinst eller tab medregnes hvert år efter lagerprincippet.

Ved årets udløb skal du opgøre gevinst og tab for hver enkel kontrakt. Er der tale om flere finansielle kontrakter, skal årets samlede nettogevinst eller -tab medregnes. 

Har du indsat kryptovaluta på en konto, hvor der er løbende afkast? Så skal du betale skat af værdien af afkastet på det tidspunkt, hvor den tilskrives din konto – og du kan disponere over det. 

Derfor skal du beregne værdien af afkastet på modtagelsestidspunktet. Den skal nemlig beskattes som personlig indkomst og oplyses i rubrik 20 på din årsopgørelse (Anden personlig indkomst). 

Beholder du afkastet for at opnå en gevinst ved videresalg, anses det i udgangspunktet som spekulation. Det betyder, at du skal oplyse gevinst eller tab, når du sælger dem. Opgørelsen skal ske efter FIFO-princippet sammen med den øvrige beholdning af kryptovaluta 

Skattestyrelsen har lavet en oversigt over de generelle regler for handel med krypto. Her kan du læse mere om skat på krypto og de overordnede skatteregler omkring kryptovaluta.

Oversigt over skat ved gevinst og tab på kryptovaluta

Ovenover er vi gået i dybden med de forskellige muligheder for beskatning af kryptovaluta. Vi har samlet de forskellige oversigter over bl.a. fradrag for gevinst og tab på kryptovaluta, samt hvilken slags beskatning der potentielt er tale om i en mere simpel oversigt nedenfor.

TypeBeskatningUddybning
StakingBeskattes som personlig indkomst, og du skal betale skat af værdien på tildelingstidspunktet.

Hvis du beholder kryptovalutaen med henblik på videresalg, skal du oplyse gevinsten ved salg.
Værdien oplyses i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Gevinsten opgøres efter FIFO-princippet, og anskaffelsessummen er altid 0 kr.
MiningBeskattes som personlig indkomst – og underskud er ikke fradragsberettiget.Værdien oplyses i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Der er i udgangspunktet tale om en hobbyvirksomhed, hvis du modtager kryptovaluta ved mining.
Airdrops
(reklamegaver)
Værdien skal oplyses i rubrik 20 (årsopgørelsen), og der skal betales skat ved salg af kryptovalutaenVær opmærksom på, at du skal betale skat, når du modtager kryptovalutaen samt ifm. et eventuelt salg.
HardforkDu skal betale skat af gevinsten, når du sælger kryptovalutaenGevinsten opgøres efter FIFO-princippet, og anskaffelsessummen er altid 0 kr.
KryptogaverLejlighedsgaver er skattefri, hvis den udgør en beskeden værdi – er den større, skal der betales skat.

Alle andre slags gaver er skattepligtige uanset værdi
En “beskeden værdi” er ikke angivet nærmere.

Der vil derfor altid være tale om et skøn.
Finansielle kontrakterBeskattes som almindelig kapitalindkomst.

Gevinst medregnes i den skattepligtige indkomst, mens tab kan modregnes i nettogevinsten (angives med et minus)
Gevinst og tab oplyses i rubrik 346 i årsopgørelsen. 

Du kan kun fradrage tab op til den skattepligtige oplyste nettogevinst for året før og frem – tab udover dette skal angives i rubrik 85.
Renter af kryptovaluta (løbende afkast)Værdien af afkastet, når den tilskrives din konto, beskattes som personlig indkomst i rubrik 20 (årsopgørelsen).

Beholder du afkastet med videresalg for øje, beskattes du af gevinsten, når du sælger.
Gevinsten opgøres efter FIFO-princippet, og anskaffelsessummen er altid 0 kr.

Som du kan se, er der stor forskel på beskatning ved gevinst og tab af kryptovaluta. Det er også et meget nyt område, så ofte vil den bedste løsning være at kontakte Skattestyrelsen og bede dem om rådgivning. De har også lavet en krypto Q&A med svar på det meste.

Skattestyrelsen har også lavet en tjekliste, du kan bruge til at beregne og oplyse gevinst og tab på krypto. Den indeholder også konkrete eksempler, der gør de komplicerede regler lidt mere overskuelige.

Ligesom interessen for handel med kryptovaluta er steget de seneste år, er skattekontrollen også steget, så Skattestyrelsen er sikker på, at der betales korrekt skat af handlerne.

Oversigt over antal kontroller (og træfprocent) for skattekontroller af handel med kryptovaluta 2019-2021

Antal kontroller og træfprocent 2019-2021 – Skattestyrelsen.

Beskatning af kryptovaluta i selskab

Ligesom med personer er salg af kryptovaluta som hovedregel altid skattepligtig for selskaber jf. statsskattelovens §4-6. Kryptovaluta anses som et formuegode, men det er typisk ikke omfattet af hverken kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven eller anden særlovgivning på skatterettens område. 

Som hovedregel finder beskatning af kryptovaluta i selskab først sted, når den enten sælges eller veksles – også kaldet for realisation. Tab og gevinster opgøres i udgangspunktet ud fra FIFO-princippet.

Der kan dog gælde særregler for nogle kryptovalutaer, som medfører et andet regelsæt og skatteregler. Derfor kræver det også altid en konkret vurdering i forhold til både den enkelte investering og type af kryptovaluta, når det kommer til beskatning i selskaber.

Hvis du fx har handlet med stablecoins og/eller Bitcoin, foregår beskatningen ud fra lagerprincippet – altså den årlige værdistigning eller tab. Her beskattes du fx, uanset om du har haft en hensigt om at videresælge kryptovalutaen med gevinst for øje eller ej, da du købte den. 

En krypto som Bookcoin minder om en finansiel kontrakt og er omfattet af reglerne i kursgevinstloven.

Er formålet med selskabet at købe og sælge kryptovaluta – altså at drive såkaldt næringsvirksomhed med kryptovaluta? Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at du kontakter Skattestyrelsen og beder dem om et bindende svar (se eksempel på bindende svar).

Roterende kryptovaluta (Bitcoin)

Oftest stillede spørgsmål

Ja, du skal som hovedregel betale skat af kryptovaluta. Hvordan beskatningen reelt foregår er dog meget forskelligt, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne for din specifikke situation, inden du handler. Der er fx forskel på beskatningen af kryptovaluta ved køb og salg, mining og renter.

I nogle tilfælde er den bedste løsning at bede Skattestyrelsen om et bindende svar med en konkret vurdering af din specifikke situation.

Du skal opgøre forskellen på købs- og salgsprisen for at finde ud af, om du har haft en gevinst eller et tab på den individuelle handel. Du skal bruge FIFO-princippet, når du opgør gevinst eller tab.

Du skal opgøre hver handel for sig. Det betyder, at du i udgangspunktet ikke må modregne et eventuelt tab fra en handel i en gevinst ved en anden handel.

Hvis du bruger én slags kryptovaluta til at betale for købet af en anden slags, betragtes det også som et salg, og du skal derfor også opgøre din gevinst eller tab på den solgte kryptovaluta.

Hvis du har styr på beskatningen og fradrag, skal du skrive dem på din opgørelse – tab i rubrik 58 (Øvrige lønmodtagerudgifter), mens skatten betales ved at skrive gevinsten i rubrik 20 (Anden personlig indkomst).

Du bør altid gemme relevante oplysninger og dokumentation for handel med kryptovaluta – det gælder bl.a. bilag for ordrer, køb, salg og betalinger til opgørelsen af tab og gevinst for alle indkomstår, du har handlet med krypto.

Nej, det behøver du ikke. Det er først ved gevinst eller tab ifm. salg eller veksling af kryptovaluta, du skal oplyse det på din årsopgørelse. Der gælder dog andre regler ved fx staking og airdrops, hvor du skal betale skat af værdien ved tildelingstidspunktet.

Det er dog en god idé at gemme dokumentation for alle køb, så du kan lave en opgørelse ved et salg og på den måde dokumentere det over for Skattestyrelsen, hvis de skulle bede om det.

Nej, det er som udgangspunkt ikke muligt.

Hver handel skal nemlig i udgangspunktet opgøres hver for sig. Derfor kan du ikke modregne et tab fra én handel med kryptovaluta i en anden handel, hvor du har opnået en gevinst. Du har kun ret til fradrag på tab, hvis du kan dokumentere det.

Det er umuligt at give et generelt svar på dette, da det altid vil kræve en konkret vurdering. Derfor bør du i sådanne tilfælde bede Skattestyrelsen om et bindende svar med en konkret vurdering af den specifikke situation.

Ja, det skal du. Når du er fuldt skattepligtig, skal du betale skat i Danmark, uanset om handlen med kryptovaluta er foregået i Danmark eller udlandet.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

12 kommentarer

 1. Jeg finder det lidt underligt, at I skriver følgende i artiklen:

  “Hvis du fx har handlet med stablecoins og/eller Bitcoin, foregår beskatningen ud fra lagerprincippet – altså den årlige værdistigning eller tab.“

  Jeg kan ikke finde nogen anden kilde, der påstår, at bitcoins, i modsætning til altcoins, beskattes efter lagerprincippet og derved ikke udelukkende ved realisering.

  1. Hej Per

   Du kan læse mere via linket (som vi også linker til i det pågældende afsnit): https://www.ey.com/da_dk/tax/hvordan-beskattes-investeringer-i-kryptovaluta

   Vi henviser også altid til Skattestyrelsens egen guide, da reglerne er meget situationelle.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Hej, Kan du hjælpe med at svare på, hvordan Bitcoin XBT bliver beskattet? Det er handlet via Nordnet, og har lidt svært ved at finde ud af, om det bliver anset for at være en finansiel kontrakt og dermed skal lagerbeskattes. Og hvis det er således, hvilke feltet skal så udfyldes på årsopgørelsen, når man jo ikke må trække tab fra i gevinst. På forhånd tak

  1. Hej Claus

   Det tør jeg desværre ikke svare på. Jeg vil klart råde dig til at kontakte Skattestyrelsen, som kan give dig et klart svar.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 3. Har spørgsmål i forhold til hvordan jeg skal opgøre kryptovaluta til skat. Hvis jeg har pengene liggende på platformen lad os sige 1000 usdt, og genere et overskud på 650 usdt hver måned. Hvilken del skal jeg oplyse til skat? den daglige overskud sker ved at platformen selv køber og sælger krypto for mig, hvor jeg senere hen trækker usdt ud til DKK i min bankkonto.

  1. Hej Iso

   Det lyder som noget med renter på kryptovaluta, men der er alt for mange ubekendte til at sige noget specifikt. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte Skattestyrelsen for at få et helt konkret svar.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 4. Hej Lasse,

  Min kone og jeg ejer crypto og der er ved at være en stor gevinst. Vi overvejer derfor at sælge lidt ud i år.

  Da det beskattes som personlig indkomst – hvordan virker når vi begge er ejere men jeg betaler topskat og det gør hun ikke. Optimalt ville jeg sælge og opgøre på hendes årsrapport og slippe billigere – er dette indenfor rammerne ?

  1. Hej Mikkel

   Tillykke med den fine gevinst 🙂

   Jeg vil klart anbefale jer at kontakte Skattestyrelsen – og evt. bede om et bindende svar, selvom det koster 400 kroner.

   Det er et ret kompliceret område, og det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, selvom I gør det efter reglerne.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 5. Hvis man modtager Bitcoins i gave, hvordan er skattereglerne så ved evt. salg? Er der i øvrigt regler for hvor meget værdi man må modtage bitcoins for?

  1. Hej Martin

   Når det kommer til Bitcoins (og kryptovaluta generelt) er reglerne ret komplicerede. Derfor vil jeg anbefale, at du kontakter Skattestyrelsen og hører, hvordan du skal forholde dig. Der er grænser for, hvad man må give i gave. Du kan se nærmere her: https://dinero.dk/ordbog/gaveafgift/

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 6. Hej Lasse – selskabet som jeg har handlet Bitcoin med, siger at jeg skal overføre til min Binance konto for at betale skatten af min evt. gevinst? Er det korrekt – jeg mener jeg selv skal “fikse” skatten herhjemme og ikke gennem et udenlandsk firma – hvordan skulle de indberette til Skat i mit navn ?

  1. Hej Sander

   Jeg vil anbefale, at du kontakter Skattestyrelsen og hører, hvordan du skal forholde dig. Der er nemlig rigtig mange regler og undtagelser på området, men de vil kunne give dig et præcist svar.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram