Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste er et begreb, som alle og enhver virksomhedsejer har brug for at kende til. Bruttofortjenesten er i korte træk lig med det, som du omsætter for, når du har trukket de direkte omkostninger på vareforbruget fra. Bruttofortjeneste beregnes eksklusive moms.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 24/02/2022


Hvad er bruttofortjeneste?

Når du driver en virksomhed, hvor du enten sælger varer eller ydelser, er bruttofortjeneste et nøgletal. Det er det både overordnet set, når du skal udarbejde dit regnskab. Men også når du har behov for at se, hvor meget du egentlig tjener på de enkelte varer eller ydelser.

I mange tilfælde vil det tal, når du beregner bruttofortjenesten på en vare være det samme, som det tal du kommer frem til, når du beregner dækningsbidraget på en vare.

Hvordan beregner du din bruttofortjeneste?

For at belyse hvordan du finder frem til bruttofortjenesten på en vare, vil vi tage udgangspunkt i et helt konkret eksempel.

Lad os sige, at du har købt et parti varer, som du har betalt en stykpris på 500 kr. for. Sælger du varerne til en pris a 800 kr. stykket eksklusiv moms, så kan du finde frem til bruttofortjenesten. Det, som du skal gøre, er at trække de direkte omkostninger i form af anskaffelsespris fra den pris, som du sælger varen til. Så kommer regnestykket til at se således ud:

800 kr. (salgspris eksklusive moms) – 500 kr. (direkte omkostninger eksklusive moms) = 300 kr.

Sælger du 10 stk. fra samme parti af varer, får du en bruttofortjeneste på 300 kr. x 10 = 3000 kr. Kører du med udsalg på en type af varer, skal du huske på, at du skal tage udgangspunkt i den udsalgspris, som du kører med for at finde frem til bruttofortjenesten på det enkelte produkt.

Der er forskel på handels- og produktionsvirksomheder

Faktisk kan bruttofortjenesten beregnes på to måder. Der er nemlig forskel på, om du er en handelsvirksomhed (hvor du sjældent producerer egne varer) og en produktionsvirksomhed, som primært producerer varer.

Bruttofortjenesten for handelsvirksomheder beregnes på samme måde som i eksemplet i sidste afsnit. Det er nemlig omsætning – vareforbrug = bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten for produktionsvirksomheder beregnes dog på en lidt anden måde, da de som sagt sjældent har et såkaldt vareforbrug. Formlen er derfor omsætning – produktionsomkostninger = bruttofortjeneste.

Vi har valgt ikke at inkludere servicevirksomheder, da de typisk kun har faste omkostninger – og altså dermed ingen variable omkostninger. Derfor er bruttofortjenesten sjældent lige så relevant for denne type virksomhed som de to andre.

Beregn din bruttofortjeneste

Beregneren tager udgangspunkt i formlen for handelsvirksomheder, men den kan også bruges af servicevirksomheder til at vise deres bruttofortjeneste.

Er bruttofortjenesten det samme som bruttoavancen?

Ja, det er det. Mens nogle vælger at anvende termen bruttofortjeneste, vælger andre at bruge termen bruttoavance. Og der er ingen forskel på de to. Begge termer er et udtryk for forskellen på den pris, som du køber en vare til og den pris, som du sælger varen til. Så det er altså alene en smagssag, hvilken term du hælder mest til.

Er bruttofortjenesten det samme som overskud?

Bruttofortjenesten er ikke det samme som overskud. Overskud er omsætningen fratrukket alle omkostninger, og siger noget om virksomhedens endelige resultat. Bruttofortjenesten viser derimod, hvor meget du tjener på de enkelte varer eller ydelser.

Overskud er regnskabets endelige resultat, hvorimod bruttofortjenesten blot viser, om du tjener penge på et salg.

Er vareforbrug og produktionsomkostninger det samme?

Nej, der er tale om to forskellige ting – den ene har med indkøb af varer at gøre, mens den anden har med produktion af varer at gøre. De to bruges med andre ord afhængig af, om du køber eller selv producerer varer, du senere sælger.

Vareforbrug er nemlig den samlede indkøbspris, du har haft på dine varer. Det er altså værdien af alle de varer, du har forbrugt i den indeværende regnskabsperiode. 

Modsat er produktionsomkostninger de omkostninger, du har haft i forbindelse med at fremstille en vare, du sælger. Det er blandt andet prisen på råvarer (fx jern eller træ) og komponenter og emballage. Du skal også medregne prisen på eventuel arbejdskraft til produktionen af varerne.

Hvad er et bruttoresultat?

Bruttoresultat er et term, som bliver anvendt, når der udarbejdes regnskab. Et bruttoresultat udgør sædvanligvis omsætningen for et helt eller et halvt regnskabsår fratrukket vareforbruget. Forskellen på årets resultat og bruttoresultatet er, at der bl.a. mangler at blive fratrukket administrationsomkostninger og andre driftsomkostninger.

Hvad er bruttoomsætning?

Bruttoomsætning finder du ved at lægge dit salg + moms sammen. Det er altså det beløb du fx modtager, når du sender en faktura – ikke kun din pris, men altså din pris plus den moms der er på det produkt eller den service du sælger.

Spørgsmål & svar

Salgspris eksklusive moms – Direkte omkostninger eksklusive moms = Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste og bruttoresultat er ens, forstået på den måde, at bruttofortjeneste og er bruttoresultatet. Er bruttoresultatet negativt, er de naturligvis ikke ens.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram