Direktion

En direktion er et styrende led i et selskab. Direktionen leder selskabets daglige drift og vælges ofte af en bestyrelse, som holder opsyn med, at driften stemmer overens med den retning, bestyrelsen har lagt.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 30/05/2023


Hvad er en direktion?

En direktion i et selskab består af en direktør, som har ansvar for at drive virksomheden i det daglige. Dog kan direktionen også bestå af flere medlemmer – det vil sige flere direktører og en CEO.

For et aktieselskab gælder det, at der som minimum skal være tre medlemmer, når bestyrelsen og direktionen tælles sammen. Dog må bestyrelsen ikke bestå af et flertal fra direktionen.

Det vil sige, at hvis bestyrelsen og direktionen i alt har fem medlemmer, så må der højst være to fra direktionen i bestyrelsen. De to direktører må samtidig hverken indtage rollen som formand eller næstformand i bestyrelsen.

Hvem fastsætter direktionen?

Det er op til bestyrelsen at ansætte en eller flere direktører, som tilsammen udgør direktionen, i et aktieselskab. Det er samtidig deres job at afskedige, hvis direktionen mod forventning ikke lever op til de fastlagte krav og mål. Det er også bestyrelsens opgave at udstikke selskabets retning – og det er op til direktionen at følge denne.

For større aktieselskaber vælger bestyrelsen typisk flere direktører til at varetage forskellige poster inden for økonomi, kommunikation og lignende, så alle i direktionen har forskellige ansvarsområder. Fx vælger mange at ansætte en COO, der kan have det overordnede ansvar for at styre og optimere driften.

Direktionen i et anpartsselskab skal mindst have ét medlem. Rollen som direktør vil ofte varetages af stifteren og ejeren af selskabet. For større anpartsselskaber ledsages direktionen typisk af en bestyrelse, mens mindre anpartsselskaber ingen har – og det er derfor udelukkende direktionen, der både styrer den daglige drift og sætter retningen for virksomheden.

Hvad laver en direktion?

Direktionen i en virksomhed har som fornemmeste opgave at lede driften på daglig basis og sikre, at der arbejdes intensivt med de mål, der er opstillet. Direktionen står selv for at ansætte de medarbejdere, de tror på kan hjælpe med at nå virksomhedens mål. De er en del af mellemledelsen i en organisation.

Med indgående kendskab til virksomheden er det derfor også direktionens job at udarbejde rapporter, eller sørge for at disse udarbejdes, for virksomheden på en måde, der giver bestyrelsen et let tilgængeligt overblik over virksomhedens aktiviteter.

Læs, hvordan du registrerer ejere i dit selskab i Dinero
Skal du bruge en skabelon til en direktørkontrakt, så klik her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram