COO

COO står for Chief Operating Officer og betegner en leder, der har det overordnede ansvar for virksomhedens daglige drift. En COO skal derfor have et indgående kendskab til hele organisationen, være strategisk og kunne arbejde tæt sammen med de andre ledere.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 14/03/2024


Hvad betyder COO?

COO er en forkortelse for Chief Operating Officer, som på dansk kaldes for en vicedirektør. COO’en er typisk placeret lige under den administrerende direktør (CEO).

De fleste større virksomheder har en vicedirektør, og nogle virksomheder kan have flere ansat. Nogle gange kan virksomheder finde på at hyre en udefrakommende COO til en specifik afgrænset opgave. Det sker ofte, når virksomheden fx har besluttet sig for at gå i en ny retning, ekspandere eller omstrukturere.

Hvad laver en COO?

En COO fungerer som CEO’ens højre hånd. Opgaverne og ansvarsområderne kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse, industrien og de organisatoriske strukturer

Men grundlæggende kan man sige, at COO’ens opgave er at udføre virksomhedens forretningsplan. Det indebærer uddelegering af opgaver og kommunikation på tværs af afdelingerne i virksomheden. 

En COO har ansvaret for den daglige drift i virksomheden – herunder alle de administrative og operationelle aktiviteter. Operationelle aktiviteter er alle de daglige opgaver, der er nødvendige for at opretholde og drive en virksomhed. Ansvarsområderne kan blandt andet være: 

Det er vigtigt, at en COO har et indgående kendskab til hele virksomheden, og at personen er god til at kommunikere. Det er nemlig COO’ens opgave at sikre, at alle i virksomheden forstår, hvorfor de udfører deres arbejde, og hvor virksomheden er på vej hen. 

Derfor skal en vicedirektør have overblik over den overordnede vision og have forståelse for, hvordan visionen skal implementeres strategisk. 

Hvad tjener en COO?

Lønnen for en COO varierer afhængigt af flere faktorer. Det kan blandt andet være virksomhedens størrelse, branchen, den geografiske placering og ikke mindst COO’ens kompetencer og erfaring. En COO er som sagt en højtstående leder i en virksomhed, derfor får de generelt en høj løn.

Typisk tjener en Chief Operating Officer mellem 1-2 millioner kr. om året. Mere præcist viser lønstatistikken, at bruttolønnen for en COO ligger på 721 kr. i timen i gennemsnit. 

COO’er i store multinationale virksomheder tjener ofte mere på grund af deres store ansvar, kompleksiteten af opgaverne og det økonomiske overskud, de kan skabe i virksomheden. 

COO vs. CEO vs. CFO

Der er som regel flere C-suite-titler i en virksomhed. Udtrykket C-suite kommer af det første bogstav i titlerne hos de højeste lederpositioner i organisationen. Fælles for alle C-suite-ledere er, at de har stor indflydelse og ansvar for virksomhedens overordnede forretningsplan, retning og strategi. 

Udover COO’en er nogle af de mest almindelige C-suite-titler CEO (Chief Executive Officer og CFO (Chief Financial Officer). De tre ledere har hver deres specifikke ansvarsområde, men fælles for dem er, at de alle træffer afgørende beslutninger, udvikler og implementerer de overordnede strategier.  

En CEO er den administrerende direktør og dermed den øverste leder. CEO’en har ansvaret for det administrative og arbejder først og fremmest på det strategiske niveau – det omfatter fx virksomhedens vision og mål. 

En CFO er økonomichefen i virksomheden, der sørger for regnskab, finansiering, budgetter osv. En CFO har det analytiske perspektiv og stor indsigt, når det kommer til økonomi og regnskab. Det er derfor i høj grad denne, der er ansvarlig, hvis der er røde tal på bundlinjen. 

Man kan altså overordnet sige, at ansvaret fordeler sig således: 

  • COO: Daglig drift
  • CEO: Strategisk ledelse
  • CFO: Økonomisk planlægning og analyse

De tre arbejder tæt sammen for at opnå virksomhedens overordnede mål med udgangspunkt i hvert deres ansvarsområde. Derfor er deres arbejdsområder ofte meget brede. 

En Chief AI Officer vil enten referere til CEO’en eller COO’en afhængig af organisationsstrukturen.

Oftest stillede spørgsmål

En COO (Chief Operating Officer) er en højtstående leder, der har det overordnede ansvar for at styre og optimere virksomhedens drift. En COO arbejder tæt sammen med de andre ledere og fungerer ofte som CEO’ens højre hånd.

COO står for Chief Operating Officer, som på dansk kaldes en vicedirektør. COO’en er en af de øverste ledere i en virksomhed lige under CEO’en.

COO er en forkortelse for Chief Operating Officer og kaldes for en vicedirektør på dansk. En vicedirektør er en af de øverste ledere i en virksomhed og har det overordnede ansvar for, at virksomhedens drift kører optimalt.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til COO

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram