AM-bidrag – Hvad er det?

AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag. Alle danske borgere, der har et arbejde, skal betale AM-bidrag til staten. Det gælder både lønmodtagere og selvstændige. AM-bidrag består af 8 % af din løn eller 8 % af dit overskud i virksomheden.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 04/01/2024

Dinero kan hjælpe dig med bogføringen af dine AM-bidrag-betalinger. Brug de simple bogføringsskabeloner.

Når der hver måned tikker en lønseddel ind i indbakken på din e-Boks, kan du se, at der er trukket et beløb fra din løn, der er angivet som AM-bidrag. AM-bidrag er dit arbejdsmarkedsbidrag, og det er en skat på 8 %, som alle lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende skal betale til den danske stat. Skatten fratrækkes din bruttoindkomst – som er den samlede indkomst, du modtager, før der fratrækkes A-skat.

Du betaler både AM-bidrag af din løn og dine feriepenge. Det er din arbejdsgiver, der er ansvarlig for, at det bliver fratrukket din løn. Du skal ikke selv gøre noget – det hele foregår automatisk og fremgår af din lønseddel hver måned. Har du en personligt ejet virksomhed, bliver AM-bidraget beregnet, når du indberetter din selvangivelse.

Statens samlede indtægter for AM-bidrag skønnes at være på lige over 105 milliarder kroner – 105.375.000.000 kroner. Tallet er fra Finanslov for finansår 2020.

Hvordan bliver dit AM-bidrag beregnet?

Du kan se på din lønseddel hver måned, hvor meget du får udbetalt i løn, og hvor meget du skal betale til staten i form af AM-bidrag og andre skatter. Den løn, som din arbejdsgiver betaler til dig, er nemlig ikke lig med den sum penge, der reelt set bliver sat ind på din konto. Der skal ikke bare betales A-skat og eventuel B-skat, men også andre udgifter, som trækker dit disponible beløb ned.

Du skal betale AM-bidrag af hele din løn. Det vil altså sige, at når dit pensionsbidrag og ATP er trukket fra din løn, bliver AM-bidraget trukket. Først når AM-bidraget er trukket fra, bliver den øvrige skat trukket.

Når AM-bidraget beregnes, rundes den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst ned til nærmeste beløb, som kan deles med 10 – inden selve beregningen foretages. Det er på samme måde, som A-indkomst nedrundes ved beregning af A-skat.

Når A-skat og AM-bidrag er beregnet, skal de rundes op til nærmeste hele kronebeløb. Det betyder, at de ikke angives med ørebeløb på lønsedlen.

Hvis du får sygedagpenge, skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag. Det tæller stadig om A-indkomst, men der skal hverken trækkes AM-bidrag eller beregnes feriegodtgørelse af sygedagpenge.

Hvad går AM-bidrag til?

AM-bidrag er en afgift, som bidrager til den danske stat, og hjælper til at opretholde velfærdssamfundet. AM-bidraget går til udbetaling af overførselsindkomster, som fx dagpenge og kontanthjælp, til de danske borgere der er berettiget til dette.

Hvorfor betaler vi AM-bidrag?

Arbejdsmarkedsbidraget blev indført i Danmark i 1994. Formålet med afgiften var, at lønmodtagerne kollektivt skulle bidrage til at betale statens omkostninger til eksempelvis dagpenge og aktivering. Planen var oprindeligt, at det skulle være en midlertidig løsning, som skulle medvirke til at få sænket arbejdsløsheden.

AM-bidraget er her dog endnu, og selvom arbejdsløsheden i dag er markant anderledes end i 1994, ser det ikke ud som om, at den ekstra skat bliver afskaffet foreløbigt.

Hvordan betaler man AM-bidrag?

Det er arbejdsgiverens pligt at trække AM-bidraget fra medarbejderens løn (sammen med A-skat og andre lovpligtige bidrag). Hvis du vil se dine betalinger, kan du altid se dem under Skattekontoen i TastSelv Erhverv.

Betaling af AM-bidrag afhænger af, hvordan du indberetter:

Du kan betale via Nets og netbank, hvis du indberetter via eget lønsystem eller eIndkomst. Du skal tilmelde dig betaling hos Nets Overførselsservice, hvis du bruger LetLøn. Hvis du får andre til at indberette for dig (fx et lønservicebureau), sker din betaling automatisk. Sådan betaler du AM-bidrag hos Skattestyrelsen.

Hvis du betaler B-skat af fx en lille B-indkomst eller får honorarer som engangsbeløb, skal du selv sørge for at betale dit AM-bidrag af lønindkomsten. Bidraget bliver automatisk regnet ind i dine B-skatterater, hvis du har en fast B-indkomst, som du har registreret i din forskudsopgørelse.

Betal fra en udenlandsk bankkonto

Hvis du betaler AM-bidrag fra en udenlandsk bankkonto, er det vigtigt, at du tilføjer dit SE-nummer i kommentarfeltet. Det er nemlig den eneste måde, Skattestyrelsen kan se, at betalingen kommer fra dig.

  • IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
  • Swift-kode: DABADKKK
  • Konto: 02164069163394
  • Kontohaver: Skattestyrelsen
  • Kommentarfeltet: 8 cifret se-nummer

Hvem betaler mest?

AM-bidraget er ens for alle. Alle skal betale 8 % af deres månedlige løn til staten – om så du er højtlønnet eller lavtlønnet, timelønnet eller fast lønnet. Det er altså en afgift, som er ens for alle. Alle skal betale den samme procentsats – uanset hvor mange penge, der går ind på lønkontoen hver måned.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du betale 8 % af dit overskud i virksomheden. Hvis der ikke er overskud i din virksomhed, skal du ikke betale AM-bidrag, da du således ikke har nogen lønudbetaling til dig selv.

Det er klart, at de, der har den højeste indtægt, lægger flest penge til staten, når der er tale om en fastsat procentsats. På den anden side kan man sige, at det er dem, der har færrest penge, som de ekstra 8 % betyder mest for.

Spørgsmål & svar

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag. Det er en skat på 8 %, som alle i beskæftigelse skal betale af deres lønindkomst.

Hvad går AM-bidrag til?

AM-bidrag er øremærket til forskellige statslige udgifter, der har relation til arbejdsmarkedet. Eksempelvis dagpenge, efteruddannelse og barselsdagpenge.

Hvem skal betale AM-bidrag?

Alle lønmodtagere og selvstændige skal betale AM-bidrag. Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for, at AM-bidraget bliver trukket af din løn hver måned.

Hvordan beregnes AM-bidrag?

AM-bidraget udgør 8 % af din samlede løn, når ATP og dit eget personlige pensionsbidrag er blevet trukket fra.

Skal man betale AM-bidrag af b-indkomst?

Du skal også betale AM-bidrag af din b-indkomst. Du skal selv stå for at få betalt AM-bidrag, når du har en b-indkomst, ligesom du også selv skal sørge for at betale skat af din b-indkomst.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram