Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

AM-bidrag

AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag. Alle danske borgere, der har et arbejde, skal betale AM-bidrag til staten. Det gælder både lønmodtagere og selvstændige. AM-bidrag består af 8 % af din løn eller 8 % af dit overskud i virksomheden.

Dinero kan hjælpe dig med bogføringen af dine AM-bidrag betalinger, med vores simple bogførings skabelon.

Hvad er AM-bidrag?

Når der hver måned tikker en lønseddel ind i indbakken på din e-Boks, kan du se, at der er trukket et beløb fra din løn, der er angivet som AM-bidrag. AM-bidrag er dit arbejdsmarkedsbidrag, og det er en skat eller afgift på 8 %, som alle lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende skal betale til den danske stat.

Du betaler både AM-bidrag af din løn og dine feriepenge. Det er din arbejdsgiver, der er ansvarlig for, at dit AM-bidrag bliver fratrukket din løn. Du skal ikke selv gøre noget – det hele foregår automatisk og fremgår af din lønseddel hver måned. Har du en personligt ejet virksomhed, bliver AM-bidraget beregnet, når du indberetter din selvangivelse.

Hvordan bliver dit AM-bidrag beregnet?

Du kan se på din lønseddel hver måned, hvor meget du får udbetalt i løn, og hvor meget du skal betale til staten i form af AM-bidrag og andre skatter. Den løn, som din arbejdsgiver betaler til dig, er nemlig ikke lig med den sum penge, der reelt set bliver sat ind på din konto. Der skal ikke bare betales A-skat og eventuel B-skat, men også andre udgifter, som trækker dit disponible beløb ned.

Du skal betale AM-bidrag af hele din løn. Det vil altså sige, at når dit pensionsbidrag og ATP er trukket fra din løn, bliver AM-bidraget trukket. Først når AM-bidraget er trukket fra, bliver den øvrige skat trukket.

Hvorfor betaler vi AM-bidrag?

Arbejdsmarkedsbidraget blev indført i Danmark i 1994. Formålet med afgiften var, at lønmodtagerne kollektivt skulle bidrage til at betale statens omkostninger til eksempelvis dagpenge og aktivering.

Planen var oprindeligt, at det skulle være en midlertidig løsning, som skulle medvirke til at få sænket arbejdsløsheden. AM-bidraget er her dog endnu, og selvom arbejdsløsheden i dag er markant anderledes end i 1994, ser det ikke ud som. om, at den ekstra skat bliver afskaffet foreløbigt.

Hvem betaler mest?

AM-bidraget er ens for alle. Alle skal betale 8 % af deres månedlige løn til staten – om så du er højtlønnet eller lavtlønnet, timelønnet eller fast lønnet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du betale 8 % af dit overskud i virksomheden. Det er altså en afgift, som er ens for alle. Alle skal betale den samme procentsats – uanset hvor mange penge, der går ind på lønkontoen hver måned.

Det er klart, at de, der har den højeste indtægt, lægger flest penge til staten, når der er tale om en fastsat procentsats. På den anden side kan man sige, at det er dem, der har færrest penge, som de ekstra 8 % betyder mest for.

Spørgsmål & svar

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag. Det er en skat på 8 %, som alle i beskæftigelse skal betale af deres lønindkomst.

Hvad går AM-bidrag til?

AM-bidrag er øremærket til forskellige statslige udgifter, der har relation til arbejdsmarkedet. Eksempelvis dagpenge, efteruddannelse og barselsdagpenge.

Hvem skal betale AM-bidrag?

Alle lønmodtagere og selvstændige skal betale AM-bidrag. Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for, at AM-bidraget bliver trukket af din løn hver måned.

Hvordan beregnes AM-bidrag?

AM-bidraget udgør 8 % af din samlede løn, når ATP og dit eget personlige pensionsbidrag er blevet trukket fra.

Skal man betale AM-bidrag af b-indkomst?

Du skal også betale AM-bidrag af din b-indkomst. Du skal selv stå for at få betalt AM-bidrag, når du har en b-indkomst, ligesom du også selv skal sørge for at betale skat af din b-indkomst.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 24/08/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?