A-skat

A-skat er den skat, som du skal betale af din primære indtægt som eksempelvis lønindkomst, dagpenge eller SU. Hvor meget, du skal betale i A-skat, afhænger af, hvor meget du tjener på årsbasis, og hvor stort dit fradrag er.

 • Læsetid: 2 min.

 • Sidst opdateret 13/01/2023

Dinero kan hjælpe dig med bogføringen af dine A-skat betalinger, med vores simple bogføringsskabelon

Hvad er A-skat?

De penge, som du afleverer til Skattestyrelsen, når du tager aktivt del i arbejdsmarkedet, kaldes for A-skat. På samme vis betaler du A-skat, hvis du får penge fra staten i form af SU, pension eller andet. Det er individuelt, hvor meget skat vi betaler hver især, da vores indkomst er af forskellig størrelse.

Det danske skattesystem er indrettet således, at des flere penge du tjener, des mere skat skal du betale. Det betyder altså, at du typisk vil betale mere A-skat, hvis du har en høj indkomst, end hvis du ikke tjener særligt mange penge.

Det er dog ikke alle de penge, som vi tjener, vi skal betale skat af. Vi har alle et personfradrag, som er lig med en skattefri indtjening. I 2023 er personfradraget for personer over 18 år på 46.700 kr., mens fradraget for personer under 18 år er på 36.900 kr. Det betyder altså, at du kan tjene 46.700 kr., som du ikke skal betale A-skat af, hvis du er over 18 år gammel.

Hvem betaler A-skat?

Alle danske borgere, der har en indtægt i form af løn eller overførselsydelser som dagpenge, SU eller pension skal betale A-skat. Er den indtægt, som du har, mindre end dit personfradrag, skal du dog ikke.

Hvad skal du betale A-skat af?

Du skal betale af din primære indkomst, der også kaldes for din A-indkomst. Den består af:

 • Lønindkomst
 • Dagpenge
 • SU
 • Pension
 • Renteindtægter
 • Lejeindtægter
 • Kapitalindkomst
 • Overarbejde

Hvordan betaler du A-skat?

Har du en arbejdsgiver, er det ham eller hende, der indberetter din A-indkomst til Skattestyrelsen. Det samme gælder, hvis du modtager penge fra staten som pension eller SU.

Det foregår altså automatisk, og du skal kun foretage dig noget, hvis du har yderligere indtægter, der skal beskattes som eksempelvis renteindtægter, kapitalindkomst eller andet. Dem indberetter du manuelt på din selvangivelse.

Findes der andre former for skat?

Ja, det gør der. Den anden form for skat er B-skat. Har du andre indtægter i løbet af året som eksempelvis overskud af en enkeltmandsvirksomhed, freelance-arbejde eller honorarer, skal du selv aktivt indberette dem til Skattestyrelsen. De indtægter, der hører under B-skat indberettes ikke automatisk, som mange af de, der hører under A-skat, gør.

Det er muligt at ændre din B-indkomst i din årlige forskudsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside, og det er i dag også en mulighed at betale B-skat ved hjælp af et betalingskort som eksempelvis dit Visa-kort.

 1. A-skat er det du skal betale af din primære indtægt, som lønindkomst, dagpenge og SU. Der findes også b-skat som du skal betale af sekundære indtægter, så som freelance-arbejde og lejeindtægter fra GoMore og Airbnb.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram