A-skat

A-skat er den skat, som du skal betale af din primære indtægt som eksempelvis lønindkomst, dagpenge eller SU. Hvor meget, du skal betale i A-skat, afhænger af, hvor meget du tjener på årsbasis, og hvor stort dit fradrag er.

 • Læsetid: 6 min.

 • Sidst opdateret 01/02/2024

Dinero hjælper dig med bogføringen af A-skat med vores bogføringsskabelon.

Hvad er A-skat?

De penge, som du afleverer til Skattestyrelsen, når du tager aktivt del i arbejdsmarkedet, kaldes for A-skat. På samme vis betaler du A-skat, hvis du får penge fra staten i form af SU, pension eller andet. Det er individuelt, hvor meget skat vi betaler hver især, da vores indkomst er af forskellig størrelse.

Det danske skattesystem er indrettet således, at des flere penge du tjener, des mere skat skal du betale. Det betyder altså, at du typisk vil betale mere A-skat, hvis du har en høj indkomst, end hvis du ikke tjener særligt mange penge.

Det er dog ikke alle de penge, som vi tjener, vi skal betale skat af. Vi har alle et personfradrag, som er lig med en skattefri indtjening. I 2024 er personfradraget for personer over 18 år på 48.000 kr., mens fradraget for personer under 18 år er på 48.000 kr. Det betyder altså, at du kan tjene 48.000 kr., som du ikke skal betale A-skat af, hvis du er over 18 år gammel.

Hvem betaler A-skat?

Alle danske borgere, der har en indtægt i form af løn eller overførselsydelser som dagpenge, SU eller pension skal betale A-skat. Er den indtægt, som du har, mindre end dit personfradrag, skal du dog ikke.

Du skal nemlig betale A-skat af din primære indkomst, når fradrag og andet er trukket fra. I næste afsnit kan du se, hvad du skal betale A-skat af.

Hvad skal du betale A-skat af?

Du skal betale af din primære indkomst, der også kaldes for din A-indkomst. Den består af:

 • Lønindkomst
 • Dagpenge
 • SU
 • Pension
 • Renteindtægter
 • Lejeindtægter
 • Kapitalindkomst
 • Overarbejde

Hvordan betaler du A-skat?

Har du en arbejdsgiver, er det ham eller hende, der indberetter din A-indkomst til Skattestyrelsen. Det samme gælder, hvis du modtager penge fra staten som pension eller SU.

Det foregår altså automatisk, og du skal kun foretage dig noget, hvis du har yderligere indtægter, der skal beskattes som eksempelvis renteindtægter, kapitalindkomst eller andet. Dem indberetter du manuelt på din selvangivelse.

Læs mere om bogføring af A-skat i Dinero

Spar tid med Dinero Løn

Dinero Løn er vores digitale lønsystem, som er gratis for Dinero Pro-brugere. Her får du et lønsystem, der lever op til alt det, mindre virksomheder har brug for for at kunne håndtere løn automatisk og spare en masse tid.

Frister for A-skat – Sådan betaler du A-skat i en virksomhed

Hvis du har ansatte, skal de også have løn. Det betyder, at du skal beregne A-skat, AM-bidrag og andre ting, så du ved, hvad du skal udbetale i bruttoløn. Det er vigtigt, du har godt styr på skatter og fradrag, så du ikke snyder hverken dig selv, dine medarbejdere eller Skattestyrelsen.

Dine frister for A-skat afhænger af, hvordan virksomheden er registreret:

 • Lille og mellemstor virksomhed (SMV) – A-skat under 1 mio. og/eller AM-bidrag under 250.000 kr.
 • Stor virksomhed – A-skat over 1 mio. og/eller AM-bidrag over 250.000 kr.

Beløbsgrænserne er alle pr. år. Du skal også være opmærksom på, at hvis du er over grænsen for enten A-skat eller AM-bidrag, skal du indberette og betale som en stor virksomhed. Det er ikke begge grænser, du skal være over, før du betragtes som en stor virksomhed her.

Frister for små og mellemstore virksomheder (SMV) – A-skat og AM-bidrag

AfregningsperiodeIndberetningsfristBetalingsfrist
Juli 202310. august 202312. februar 2024
(udskudt hertil)
December 202317. januar 202417. januar 2024
Januar 202412. februar 202412. februar 2024
Februar 202411. marts 202411. marts 2024
Marts 202410. april 202410. april 2024
April 202413. maj 202413. maj 2024
Maj 202410. juni 202410. juni 2024
Juni 202410. juli 202410. juli 2024
Juli 202412. august 202412. august 2024
August 202410. september 202410. september 2024
September 202410. oktober 202410. oktober 2024
Oktober 202411. november 202411. november 2024
November 202410. december 202410. december 2024
December 202417. januar 202517. januar 2025

Frister for store virksomheder – A-skat og AM-bidrag

AfregningsperiodeIndberetningsfristBetalingsfrist
December 202329. december 202329. december 2023
Januar 202431. januar 202431. januar 2024
Februar 202429. februar 202429. februar 2024
Marts 202430. april 202430. april 2024
April 202430. april 202430. april 2024
Maj 202431. maj 202431. maj 2024
Juni 202428. juni 202428. juni 2024
Juli 202431. juli 202431. juli 2024
August 202430. august 202430. august 2024
September 202430. september 202430. september 2024
Oktober 202431. oktober 202431. oktober 2024
November 202429. november 202429. november 2024
December 202430. december 202430. december 2024

Skattestyrelsen laver hver måned beregninger og justerer virksomheders registreringer ift. A-skat og AM-bidrag. Du bør derfor altid tjekke, om du har fået nye frister for bl.a. A-skat i slutningen af november, så du altid har styr på fristerne.

Hvis dine frister ændrer sig, er det vigtigt, du selv opdaterer dit lønsystem med de nye frister, så de overholdes, og du ikke bruger de gamle.

Findes der andre former for skat?

Ja, det gør der. Den anden form for skat er B-skat. Har du andre indtægter i løbet af året som eksempelvis overskud af en enkeltmandsvirksomhed, freelance-arbejde eller honorarer, skal du selv aktivt indberette dem til Skattestyrelsen. De indtægter, der hører under B-skat indberettes ikke automatisk, som mange af de, der hører under A-skat, gør.

Det er muligt at ændre din B-indkomst i din årlige forskudsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside, og det er i dag også en mulighed at betale B-skat ved hjælp af et betalingskort som eksempelvis dit Visa-kort.

Oftest stillede spørgsmål

A-skat er det, du betaler af din primære indtægt, som fx lønindkomst, dagpenge og SU. Der findes også B-skat, som du betaler af sekundære indtægter, såsom freelance-arbejde og lejeindtægter fra GoMore og Airbnb.

A-skat er på typisk på 37%, men den kan variere afhængig af bundfradrag, fradrag, topskat og andre ting, som har indflydelse på A-skatten.

Hvis du har en virksomhed ved siden af dit fuldtidsarbejde, hvor du betaler A-skat, har det forventede over- eller underskud også indflydelse på, hvor mange procent du betaler i A-skat.

Du betaler A-skat af din skattepligtige indkomst (fx løn fra en arbejdsgiver), mens B-indkomst er indkomst, hvor der ikke trækkes skat automatisk (fx honorar eller overskud fra egen virksomhed).

Du kan også sige, at du betaler A-skat af din A-indkomst (altså den primære), mens du betaler B-skat af din B-indkomst (din sekundære indkomst), som er fx honorarer og indkomst fra egen virksomhed. Hvis du er fuld tid i en enkeltmandsvirksomhed, har du udelukkende B-indkomst.

Du betaler A-skat, hver gang du får udbetalt løn – hvis du tjener mere end dit personfradrag. Du betaler som regel A-skat én gang om måneden, men det kan også være fx hver 14. dag, hvis du får udbetalt løn to gange om måneden.

Du betaler A-skat, fordi du tjener mere end dit personfradrag og dermed skal betale bl.a. A-skat af beløbet over fradraget.

Virksomheder skal afregne A-skat og AM-bidrag senest d. 10 i den første måned efter udløbet af kalendermåneden (afregningsperioden).

Indeholdt A-skat og AM-bidrag, der skal indberettes til indkomstregistret, forfalder dog allerede som udgangspunkt til betaling d. 1. i den første måned efter udløbet af kalendermåneden (afregningsperioden).

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram