Enhedsomkostninger – Hvad er enhedsomkostninger?

Enhedsomkostninger er de gennemsnitlige omkostninger, du har haft, per enhed eller varer, som du har produceret.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 25/01/2022


Når du producerer en vare, vil du altid have udgifter forbundet med selve produktionen. Det gælder både, hvad enten der er tale om fødevarer, tekstiler eller noget helt tredje. Når man taler om enhedsomkostninger, så er der tale om de omkostninger, som du har, når du producerer en vare.

Det er et gennemsnitligt tal, der går ind og viser, hvor mange omkostninger du i gennemsnit har, når det kommer til at producere et styk af den vare, du producerer.

Hvad er forskellen på enhedsomkostninger og variable enhedsomkostninger?

Variable enhedsomkostninger er omkostninger, som er direkte bestemt af størrelsen på salget samt sammensætningen af fx transport, energi og råvarer. Det er et nøgletal, som er nært beslægtet med termen enhedsomkostninger.

Der er tale om et tal, du kan regne dig frem til, som viser, hvor mange omkostninger du har til en vare, når det kommer til både produktion og salg.  For at finde de variable enhedsomkostninger laves der en udregning af de variable omkostninger for én enhed, som er baseret på de totale variable omkostninger i forhold til afsætningen.

De variable omkostninger varierer, når det kommer til produktion og salg af en vare, og det er netop derfor, at de ikke går ind under kategorien faste omkostninger.

Hvilke typer af variable omkostninger findes der?

Overordnet set findes der tre former for variable enhedsomkostninger:

  1. Proportionale variable omkostninger, som ændrer sig i takt med, at du sælger dine varer.
  2. Degressive variable omkostninger, som ændrer sig mindre end dit salg – eksempelvis kvantumsrabat
  3. Progressive variable omkostninger, som ændrer sig mere end dit salg – eksempelvis fejlrater eller tillæg for overtid.

Hvordan beregner du variable enhedsomkostninger?

Selve beregningen af dine variable omkostninger er forholdsvis simpel, men kunsten ligger i at finde ud af, hvilke omkostninger du skal have med, når du skal udregne de variable omkostninger.

Det første du skal gøre er, at finde frem til alle de udgifter, du har haft i forbindelse med produktion og salg af en given vare. Dernæst lægger du alle tallene sammen. Så har du det samlede tal for de variable omkostninger i forbindelse med salget af en specifik vare. 

Formel, du kan bruge, når du skal finde de variable omkostninger per enhed

Vil du gerne finde frem til de variable omkostninger per enhed, du har solgt? Så dividerer du det tal, du netop er kommet frem til, med det antal af den specifikke vare, som du har solgt.

Beregn variable enhedsomkostninger per enhed med dette simple regnestykke:

Udgifter til produktion og salg / antal solgte varer = din variable omkostning per enhed


Hvad viser de samlede enhedsomkostninger?

De samlede variable enhedsomkostninger viser, hvor mange variable omkostninger du har haft i forhold til salg og produktion af en bestemt vare. Det er netop dette tal, du kan omregne, så du i stedet finder frem til de variable enhedsomkostninger per enhed eller vare, du har fået afsat.

Spørgsmål & svar

Hvordan beregner du de variable enhedsomkostninger?

Det gør du ved at finde frem til alle de variable udgifter, du har haft i forbindelse med en bestemt vare. Dernæst lægger du tallene sammen og dividerer med det antal varer, du har fået produceret.

Hvorfor er det godt at kende størrelsen på de variable enhedsomkostninger?

Når du ved, hvad det i snit har kostet dig at producere og sælge en given vare, bliver det mere tydeligt, hvor meget du reelt set har tjent på den enkelte vare, og hvor meget der er tilbage til at dække dine kapacitetsomkostninger.

Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er udgifter, der alle relaterer sig til salget af en given vare. Det kan eksempelvis være fragt eller råvarer.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Enhedsomkostninger – Hvad er enhedsomkostninger?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram