Priskalkulation

Priskalkulation er et begreb, der bliver anvendt inden for virksomhedernes verden. Når du skal fastsætte salgsprisen på en vare eller en ydelse, skal der laves en priskalkulation – og der findes flere metoder til at lave priskalkulationen.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 12/09/2022


Hvad er en priskalkulation?

Uanset om du udbyder tjenesteydelser eller fysiske produkter i din virksomhed, skal du fastsætte en pris på de varer, du sælger. Når du skal fastsætte dine priser, kan du følge forskellige fremgangsmåder. Det er her, begrebet priskalkulation kommer ind i billedet.  

Udgangspunktet vil altid være omkostningerne, du har haft, i forbindelse med din produktion eller din anskaffelse af det pågældende produkt. Der findes grundlæggende to metoder, når du har med priskalkulation at gøre:

Hvad er bidragsmetoden?

Følger du bidragsmetoden, når du skal sætte en pris på dine varer, skal du tage udgangspunkt i de omkostninger, som din salgspris skal gå ind at dække. Her er det udelukkende de variable omkostninger, der kan henføres direkte til det pågældende produkt, som du skal have med i dine beregninger.

For at du kan generere et overskud på det produkt, du sælger, og dermed opnå et positivt dækningsbidrag, skal du sætte din salgspris højere end de omkostninger, du har ved produktet. Det kan for eksempel gøres ved at gange en bestemt procentsats med dine variable omkostninger. 

Hvis en skobutik eksempelvis har et par sko, hvor de samlede variable omkostninger ligger på 500 kroner, kan butikken vælge at sætte et mark-up på 30%. Derved skal salgsprisen efter bidragsmetoden ligge på 650 kroner. 

Hvad er selvkostmetoden?

Selvkostmetoden er den anden fremgangsmåde, du kan anvende, når du har med priskalkulation at gøre. Her er der ikke alene tale om de variable omkostninger ved det enkelte produkt – nej, her skal samtlige omkostninger med i dine beregninger for at finde frem til den rigtige salgspris. 

Udover at du skal have dækket dine omkostninger, skal du også tjene på produktet, så regnestykket ikke kun går i nul. Du skal altså tillægge et mark-up til dine omkostninger, så du kan skabe et overskud og tjene på det produkt, du sælger. Præcis som det også er tilfældet, hvis du anvender bidragsmetoden. 

Hvad dækker begrebet prisoptimering over?

Når du skal finde den optimale salgspris på et produkt, er der tale om prisoptimering. Prisoptimering skal dermed forstås som den pris, hvor det samlede dækningsbidrag bliver størst. 

Når du sætter en pris på en vare, skal du ikke kun fokusere på de omkostninger, du har i forbindelse med det pågældende produkt. Du skal også være opmærksom på, hvor meget dine kunder er villige til at købe ved forskellige priser. 

Ofte vil det være sådan, at jo lavere pris du sætter, jo flere varer vil du kunne afsætte. Du er altså nødt til at se på det forventede salg ved forskellige priser for at finde frem til den mest fordelagtige pris. 

I forbindelse med prisoptimering kan du bruge to metoder:

  • Totalmetoden
  • Enhedsmetoden

Hvad er totalmetoden?

Med totalmetoden finder du det samlede dækningsbidrag for en vare. Det gør du ved hjælp af følgende formel:

Varens variable omkostninger – varens nettoomsætning = Varens samlede dækningsbidrag

Hvad er enhedsmetoden? 

Ved brug af enhedsmetoden finder du dækningsbidraget per enhed for en vare. Det gør du ved at gå frem på følgende måde:

Varens variable enhedsomkostninger – varens salgspris = Dækningsbidrag per enhed

Hvad er et dækningsbidrag?

Dækningsbidrag er et nøgletal, der bliver anvendt i stor stil, når vi har med fastsættelse af priser at gøre. Et dækningsbidrag viser, hvad den reelle indtægt for en vare eller en tjenesteydelse er, når de direkte omkostninger er blevet trukket fra.

Når du skal udregne dækningsbidraget for et af dine produkter eller en ydelse, ser regnestykket sådan ud:

Omsætning – variable omkostninger = Dækningsbidrag

Dækningsbidraget er nært beslægtet med dækningsgraden.

Hvad er en dækningsgrad?

Efter at have regnet dækningsbidraget ud, kan du nemt regne dækningsgraden ud også. Dækningsgraden angiver dækningsbidraget i procenttal. Det gør det mere sammenligneligt, hvis du fx har brug for at kunne sammenholde tal fra flere år med hinanden.

Vil du gerne regne dækningsgraden ud, kan du anvende følgende formel: 

(Dækningsbidrag / omsætning) x 100 = Dækningsgrad

Dækningsbidraget og dækningsgraden er i det store hele et udtryk for det samme. Den primære forskel ligger i, hvorvidt det gøres op i procent eller ej.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram