Frikort

Et frikort er et skattekort, som giver dig en skattefri indtjening. Hver skattepligtig borger har deres eget fribeløb.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 03/01/2023


Frikort 2020 og 2021

Hvad er et frikort?

Du har som alle andre danskere ret til hvert eneste år at tjene et bestemt beløb, som du ikke skal betale skat af, også kaldet frikort. Hvis du forventer at tjene mindre end eller det samme som dit årlige personfradrag, skal du ikke betale skat, og frikortet bliver derved relevant.

Beløbet, som du må tjene skattefrit, er individuelt.

Hvor meget må du tjene?

Personer over 18 har i 2024 et personfradrag (frikort) beløb på 49.700 kr.

Unge under 18 har i samme år et personfradrag på 49.700 kr.

Du kan altid gå ind på din forskudsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside og se, hvor stort dit beløb er. Du finder beløbet øverst på forskudsopgørelsen. Har du et frikort, vil beløbet stå angivet som et frikortsbeløb.

Her kan du altså se, hvor meget du har ret til at tjene skattefrit det pågældende år.

Hvem har et frikort?

Et frikort bliver kun tildelt de, som forventes at tjene mindre end et bestemt beløb på et år. Der er typisk tale om unge mennesker, som endnu ikke har en større indkomst.

Når du som ung får dit første fritidsjob, vil du typisk få brug for dit frikort. Det samme gør sig gældende, hvis du modtager SU, men stadig bor hjemme hos dine forældre og ikke har et job, der giver en supplerende indtægt.

Hvordan får du fat i et frikort?

Du vil automatisk blive tildelt et skattekort i det år, hvor du bliver 15 år.

Dit frikort ligger digitalt på Skattestyrelsens hjemmeside. Logger du dig ind under TastSelv, kan du finde det. Du vil automatisk blive tildelt et nyt, når året er gået, og du får brug for et nyt.

Får du selv brug for at oprette frikortet, skal du gå ind på Skattestyrelsens hjemmeside og logge på TastSelv. Du skal bruge dit NemID, hvis du er mere end 15 år, og en TastSelv-kode fra Skat, hvis du mindre end 15 år.

Når du har fået frikortet oprettet, vil det ligge digitalt, og du kan se det i din forskudsopgørelse.

Er du forælder til et barn, der skal have oprettet et frikort, skal du stadig logge på med dit barns NemID eller TastSelv-kode. Du kan ikke bruge dine egne koder til at hjælpe dit barn.

Hvordan bruger du dit frikort?

De tider, hvor et frikort var et stykke papir fra Skattestyrelsen, som skulle afleveres til din arbejdsgiver, er ovre. I dag foregår det hele digitalt.

Din arbejdsgiver får automatisk den nødvendige information fra Skattestyrelsen.

Kan flere arbejdsgivere bruge dit frikort?

Ja, det kan de godt. Du skal blot være opmærksom på, at Skattestyrelsen vil ændre dit skattekort, når og hvis din samlede indtægt overskrider dit tildelte fradrag.

Hvad med arbejdsmarkedsbidrag?

Et frikort fratager dig fra at betale skat. Men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Du skal altid betale 8% af din løn i arbejdsmarkedsbidrag – uanset om du har et frikort eller ej.

Findes der andre former for skattekort?

Ja, det gør der. Der findes også et hovedkort og et bikort. Dem får du brug for, hvis du tjener mere end det beløb, som du må tjene uden at betale skat på et år.

Hovedkort og bikort er digitale, ligesom frikortet er. Du finder dem på Skattestyrelsens hjemmeside under TastSelv. Hvis du vil have spredt dit fradrag ud over hele året, skal du gå ind på skat.dk og rette det i din selvangivelse.

I det følgende kan du læse lidt om de to former for skattekort.

Hovedkort 

Du anvender almindeligvis dit hovedkort til den arbejdsgiver, hvor bruttolønnen er højest. På dit hovedkort står din trækprocent og dit personfradrag, som er den del af din løn, du ikke betaler skat af. Du kan kun bruge dit hovedkort ét sted, og skal bruge dit bikort til andre jobs. 

Bikort

Bikortet bruges altså til anden samtidig lønindtægt end den primære, og kan bruges flere steder. Du kan fx bruge dit bikort, hvis du både har en arbejdsgiver, og modtager SU. På dit bikort står der, hvor mange procent du bliver trukket i skat. 

Læs her hvordan du bogfører et samlet løn bilag i Dinero

Oftest stillede spørgsmål

Et frikort er et skattekort, hvor du kan tjene et vis beløb skattefrit. Dette beløb er individuelt, og hver borger har sit eget fribeløb. 

Hvis du forventer at tjene mindre end et bestemt beløb hvert år, tildeles du et frikort. Det er oftest unge mennesker, der ikke har en særlig stor indkomst, der har et frikort. Modtager du fx SU, og ikke har et supplerende job, vil du få brug for et frikort. 

Når du fylder 15 år, får du automatisk et frikort. Du får automatisk et nyt frikort, når året er omme. Frikortet ligger digitalt på Skattestyrelsens hjemmeside. Du finder frikortet ved at logge ind på TastSelv.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram