Hvad indeholder en årsrapport – Forstå en årsrapport

Vil du guides igennem indholdet af en årsrapport? Så er du kommet til det rette sted. I dette indlæg gennemgår vi alt lige fra revisionspåtegning til regnskab.


Brug for hjælp til årsrapporten?

Du kan få hjælp til årsregnskabet for dit ApS og A/S (som inkluderer en komplet årsrapport) med Dinero. Få hjælp i dag.

Hvad er en årsrapport?

En årsrapport er en beretning om virksomhedens udvikling i løbet af året. Årsrapporten består af et årsregnskab, en ledelsesberetning og eventuelt supplerende materiale.

Formålet med årsrapporten er at give et billede af virksomhedens økonomiske situation og udvikling. Derfor indeholder den både de økonomiske nøgletal og ledelsens kommentarer til disse.

Ledelsen kan både komme med kommentarer til selve regnskabet samt eventuelle begivenheder, som har eller vil finde sted.

Hvad skal en årsrapport indeholde?

Alle årsrapporter består mere eller mindre af de samme overskrifter. Det er nemlig bestemt ved lov, hvilke ting en årsrapport skal bestå af.

De lovmæssige krav til årsrapporten varierer baseret på virksomhedens størrelse – også kaldet regnskabsklasse.

Hvis du er interesseret i at finde ud af, hvilken regnskabsklasse du tilhører, så du kan udarbejde din egen årsrapport, kan du læse mere om det i vores guide til, hvordan man laver et årsregnskab.

En årsrapport består (næsten) altid af:

For at forstå alle de forskellige vil vi nu gennemgå dem herunder.

Hvad indebærer et årsregnskab?

Årsregnskabet er din virksomheds regnskab med samtlige indtægter og udgifter. Årsregnskabet skal være i stand til at dokumentere virksomhedens over- eller underskud.

Når du vil forstå et årsregnskab, er det vigtigt, at du er opmærksom på datoerne. Et årsregnskab behøver nemlig ikke dække over et kalenderår. Så længe årsregnskabet dækker over 12 kontinuerlige måneder, er start- og sluttidspunkt ligegyldigt.

Årsregnskabet indeholder altid følgende:

Resultatopgørelsen viser virksomhedens over- eller underskud. Det kommer du frem til ved ganske enkelt at registrere alle virksomhedens indtægter og udgifter.

Balancen er en opgjort liste over virksomhedens aktiver og passiver. Aktiverne er ting som varebiler, bygninger etc. Passiverne er de monetære ting, såsom egenkapital, gældsforpligtelser og lignende.

Noterne er til at forstå, hvordan årsregnskabet er skruet sammen – også kaldet anvendt regnskabspraksis. Det vil sige en beskrivelse af indregningsmetodernes målegrundlag.

Den anvendte regnskabspraksis forklarer blandt andet, hvordan du er kommet frem til værdien af særlige poster.

Afhængig af virksomhedens størrelse skal den måske indeholde flere punkter. Som sagt afhænger det af din regnskabsklasse. Virksomheder i den allerstørste regnskabsklasse skal fx også inkludere et koncernregnskab, pengestrømsopgørelse m.m.

Hvad er et koncernregnskab?

Et koncernregnskab er et samlet regnskab for moder- og dattervirksomheder. Koncernregnskabet er underlagt en række af bestemmelser, som helt specifikt drejer sig om den type af selskab.

Hvis virksomheden er en del af en koncern, skal et koncernregnskab også indgå i årsrapporten. Et koncernregnskab indeholder alle de mellemværender, som koncernen har haft med de forskellige partnere i løbet af et år.

Da det kun er ganske få virksomheder, der hører under denne kategori, vil vi ikke gå mere i dybden med det her. Se i stedet vores ordbogsartikel om koncernregnskab.

Hvad er en ledelsesberetning?

Ledelsesberetningen skal indgå i årsrapporten og fungerer som en slags udvidet forklaring af årsrapporten. Førhen var ledelsesberetningen kendt som årsberetningen.

Formålet med en ledelsesberetning er at give læseren en dybere forståelse for virksomhedens økonomiske situation. For at give det bedste indblik ser ledelsesberetningen ofte både frem og tilbage i tiden.

Ledelsesberetningen redegør altså for eventuelle begivenheder og nøgletal, der kunne kræve en forklaring. Derudover kommer ledelsen med deres eget kvalificerede bud på, hvordan fremtiden mon ser ud for virksomheden.

Hvad er en ledelsespåtegning?

Ledelsespåtegningen er den underskrift, de ansvarlige i virksomheden sætter på årsrapporten.

Ledelsespåtegningen betyder, at ledelsen påtager sig ansvar for, at indholdet i rapporten er sandfærdigt, overholder lovgivningen og virksomhedens egne vedtægter.

Hvad er en revisionspåtegning?

Revisionspåtegningen er ganske enkelt en revisors underskrift på, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle situation. 

Ikke alle virksomheder skal have en revisionspåtegning, da det i særlige tilfælde kan fravælges. Dog anses det som en rigtig god idé, da det udstråler en vis troværdighed og åbenhed fra virksomhedens side.
Revisionspåtegningen er altså en form for stempel på, at regnskabet og metoderne brugt er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Oftest stillede spørgsmål

De fleste årsrapporter indeholder de samme punkter – heriblandt årsregnskab, ledelsespåtegning og koncernregnskab. Årsrapportens størrelse og detaljegrad afhænger dog af virksomhedens størrelse, som defineres ud fra regnskabsklasse A til D.

Et årsregnskab indeholder altid en resultatopgørelse og en balance. Derudover kommer et punkt om “anvendt regnskabspraksis”, som skal hjælpe læseren med at forstå tallene i regnskabet.

Det anses altid som værende en god idé, at have en revisionspåtegning – men det er ikke et krav for alle. I særlige tilfælde kan revisionspåtegning fravælges – eller hvis man har virksomhedstypen PMV.

Mikkel Lisse Vastila
Mikkel Vastila
Mikkel er content creator hos Dinero. Han laver video, lyd og tekst om dansk iværksætteri og regnskab. Du vil både støde på ham på bloggen og vores YouTube-kanal.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram