Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Internt regnskab

Et internt regnskab er, som ordet antyder, et regnskab til intern brug i en virksomhed. Det er virksomheden selv, der bestemmer, hvem der skal have adgang til det interne regnskab. Det primære formål med et internt regnskab er, at det fungerer som et ledelsesværktøj i forhold til økonomistyring.

Hvad er et internt regnskab?

Der foreligger ikke noget krav til virksomheder om, at de skal udarbejde et internt regnskab. Dog vælger langt de fleste virksomheder alligevel at gøre det. Det interne regnskab er udelukkende til intern brug, og der er derfor ikke noget krav om ekstern revision eller offentliggørelse. Det er den enkelte virksomhed selv, der afgør, hvem der skal have adgang til det interne regnskab, og hvordan det skal udformes.

Hvorfor udarbejde et internt regnskab?

Det interne regnskab er et godt redskab i forhold til økonomistyring. Det giver ledelsen mulighed for at følge med i virksomhedens økonomi løbende og træffe beslutninger ud fra de økonomiske tendenser, der viser sig i virksomhedens udvikling.

Er der en vare eller ydelse, der giver underskud, kan en virksomhed nå at stoppe op og gøre noget ved det, frem for at vente med de endelige resultater til regnskabsåret bliver gjort op. Et internt regnskab giver altså ledelsen mulighed for at stoppe op undervejs og vende skuden i tide, hvis der er nogle negative tendenser, som gerne skal bremses.

Hvad består et internt regnskab af?

Da der ikke foreligger lovkrav om, at den enkelte virksomhed skal udarbejde et internt regnskab, er der heller ingen krav til, hvad et internt regnskab skal bestå af. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere hvilke parametre, der skal med.

Der er dog en tendens til, at henholdsvis omkostningsregnskab og ledelsesregnskab indgår i de fleste interne regnskaber.

Hvad er et omkostningsregnskab?

Et omkostningsregnskab er i langt de fleste tilfælde en betydningsfuld del af en virksomheds interne regnskab. Det giver et indblik i, hvordan ressourcerne bliver brugt i den pågældende virksomhed. Det er en opgørelse over de ressourcer, som den enkelte virksomhed har brugt. Både når det kommer til mængde samt kroner og ører.

Med adgang til et omkostningsregnskab har ledelsen mulighed for at se hvilke omkostninger, der knytter sig til det at drive den pågældende forretning.

Hvad er et ledelsesregnskab?

Et ledelsesregnskab er et mere overordnet regnskab, der også ofte indgår i et internt regnskab. Her indgår der flere forskellige elementer og analyser. Et af de primære formål med et ledelsesregnskab er at kontrollere de forskellige budgetter og analysere på, hvor meget der bliver tjent på de forskellige varer eller ydelser, som virksomheden stiller til rådighed.

Hvad er et eksternt regnskab?

Når vi taler om et eksternt regnskab, er det ikke kun til eksternt brug. Du kan også bruge det internt, men det kaldes eksternt, fordi det skal være tilgængeligt for andre end din virksomhed. Her skal der en ekstern revision på, hvis regnskabsklassen kræver det, i langt de fleste tilfælde gjort tilgængeligt for offentligheden. De fleste virksomheder er underlagt et krav om udarbejdelsen af et eksternt årsregnskab. Herunder ligger der både krav om indhold, ekstern revision og offentliggørelse.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 22/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?