Internt regnskab

Et internt regnskab er, som ordet antyder, et regnskab til intern brug i en virksomhed. Det er virksomheden selv, der bestemmer, hvem der skal have adgang til det interne regnskab. Det primære formål med et internt regnskab er, at det fungerer som et ledelsesværktøj i forhold til økonomistyring.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 12/01/2022


Hvad er et internt regnskab?

Der foreligger ikke noget krav til virksomheder om, at de skal udarbejde et internt regnskab. Dog vælger langt de fleste virksomheder alligevel at gøre det. Det interne regnskab er udelukkende til intern brug, og der er derfor ikke noget krav om ekstern revision eller offentliggørelse. Det er den enkelte virksomhed selv, der afgør, hvem der skal have adgang til det interne regnskab, og hvordan det skal udformes.

“Økonomistyring” bruges ofte som et synonym for det interne regnskab. Det er nemlig en ledelsesmæssig aktivitet, hvor der styres med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske data.

Der er dog en tendens til, at henholdsvis omkostningsregnskab og ledelsesregnskab indgår i de fleste interne regnskaber. (du kan læse mere om de to regnskaber sidst i blogindlægget).

Når du laver et internt regnskab, kan du med fordel opstille det efter de samme regler, som du gør med årsrapporten/-regnskabet. Det vil dog samtidig indeholde langt flere oplysninger (ofte af forretningskritisk karakter), så det interne regnskab er det, som giver mest værdi for virksomheden.

Et internt regnskab er et ledelsesredskab og kan i bund og grund kan det indeholde alle tal og flere detaljer, så ledelsen kan træffe strategiske og taktiske beslutninger baseret på data. De kan fx se budgetafvigelser, og om nogle produkter eller ydelser har et negativt dækningsbidrag – og handle derefter.

Du kan også inkludere kundernes life time value i det interne regnskab. Det kan du fx bruge til at se, om du bliver bedre til at tjene penge på dine kunder i det lange løb.

Hvorfor udarbejde et internt regnskab?

Det interne regnskab er et godt redskab i forhold til økonomistyring. Det giver ledelsen mulighed for at følge med i virksomhedens økonomi løbende og træffe beslutninger ud fra de økonomiske tendenser, der viser sig i virksomhedens udvikling.

Fejl og store underskud opdages og stoppes langt hurtigere, end hvis man kun laver regnskab én gang om året. Det kan også bruges til at holde styr på cost-benefit på små og store projekter.

Er der en vare eller ydelse, der giver underskud, kan en virksomhed nå at stoppe op og gøre noget ved det, frem for at vente med de endelige resultater til regnskabsåret bliver gjort op. Et internt regnskab giver altså ledelsen mulighed for at stoppe op undervejs og vende skuden i tide, hvis der er nogle negative tendenser, som gerne skal bremses.

Hvad består et internt regnskab af?

Da der ikke foreligger lovkrav om, at den enkelte virksomhed skal udarbejde et internt regnskab, er der heller ingen krav til, hvad et internt regnskab skal bestå af. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere hvilke parametre, der skal med.

Interne regnskaber består typisk af tre modeller:

  1. Omkostninger
  2. Styring
  3. Kalkulation

Omkostningsmodellerne er de metoder, som fx anvendes til at fordele omkostninger, som ikke kan registreres til et specifikt formål (da de dækker over flere). Budgettet er en del af styringsmodellerne, som også indeholder fx målstyring- og kontraktstyringsmodeller.

Hvis man gerne vil lave investeringskalkulationer og kigge på lønsomheden for virksomheden og produkter/ydelser, bruger man kalkulationsmodeller. 

Der er ikke tale om tre uafhængige dele og nogle elementer vil være en del af flere modeller – fx lønsomhedsberegning. 

Nogle tal kan du trække ud af dit regnskabsprogram. Det gælder fx de overordnede nøgletal og resultat. Andre tal er nødvendige at trække fra andre systemer, såsom dit ERP-system, din lagerstyring og din timeregistrering. Saml gerne tallene i et praktisk visualiseringsværktøj.

Hvad er et omkostningsregnskab?

Et omkostningsregnskab er i langt de fleste tilfælde en betydningsfuld del af en virksomheds interne regnskab. Det giver et indblik i, hvordan ressourcerne bliver brugt i den pågældende virksomhed. Det er en opgørelse over de ressourcer, som den enkelte virksomhed har brugt. Både når det kommer til mængde samt kroner og ører.

Med adgang til et omkostningsregnskab har ledelsen mulighed for at se hvilke omkostninger, der knytter sig til det at drive den pågældende forretning.

Hvad er et ledelsesregnskab?

Et ledelsesregnskab er et mere overordnet regnskab, der også ofte indgår i et internt regnskab. Her indgår der flere forskellige elementer og analyser.

Et af de primære formål med et ledelsesregnskab er at kontrollere de forskellige budgetter og analysere på, hvor meget der bliver tjent på de forskellige varer eller ydelser, som virksomheden stiller til rådighed.

Hvad er et eksternt regnskab?

Når vi taler om et eksternt regnskab, er det ikke kun til eksternt brug. Du kan også bruge det internt, men det kaldes eksternt, fordi det skal være tilgængeligt for andre end din virksomhed. Her skal der en ekstern revision på, hvis regnskabsklassen kræver det, i langt de fleste tilfælde gjort tilgængeligt for offentligheden.

De fleste virksomheder er underlagt et krav om udarbejdelsen af et eksternt årsregnskab. Herunder ligger der både krav om indhold, ekstern revision og offentliggørelse.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram