Økonomistyring

Økonomistyring er den aktive proces, som en virksomhed kan benytte sig af for at få økonomien til at gå i den retning, virksomheden ønsker sig. Økonomistyring bruger blandt andet nøgletal, budgetter og en styring af virksomhedens finanser, aktiviteter, likviditet og kapaciteter til at få en sundere finansiel stilling.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 20/09/2023

Du kan nemt lave økonomistyring i din virksomhed med Dinero Regnskabsprogram, hvor du både finder nøgletal og rapporter. Opret din konto i dag.

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring er et begreb, der dækker over en given virksomheds mulighed for at styre økonomien i den retning, det ønskes. Økonomistyring forudsætter, at virksomheden beskæftiger sig med en række af værktøjer, der kan give overblik over, hvordan virksomheden skal vækste, omsætte varer hurtigere eller noget helt tredje.

Hvor en virksomheds årlige regnskab ser tilbage i tiden, er økonomistyring derimod fremadskuende og har til opgave at optimere virksomhedens drift.

Centrale områder inden for økonomistyringen

Økonomistyring kaldes også for management accounting og kan indledningsvist deles op i 4 dele.

  • Virksomhedens nøgletal
  • Virksomhedens strategi og mål
  • Virksomhedens budget
  • Virksomhedens budgetopfølgning

Hvert af disse punkter har krav på en nærmere forklaring.

Når vi taler om virksomhedens nøgletal, kan du ved hjælp af disse forhåbentligt danne dig et overblik over virksomhedens finansielle tilstand. Nøgletal er regnskabsmæssige forholdstal, der beskriver økonomien i forskellige dele af virksomheden. Det kunne eksempelvis være virksomhedens soliditetsgrad eller virksomhedens likviditetsgrad.

Virksomhedens strategi og mål handler naturligvis om, hvordan den pågældende virksomhed på bedst mulig vis optimerer strategien, så denne står mål med virksomhedens ressourcer og mål.

Et budget er en opstilling af de udgifter og indtægter, som du har. I dette tilfælde skal du opstille et budget for den pågældende virksomhed og undersøge, om de mål, som du har opstillet, også er til at nå. Det kan være, at det er for dyrt at iværksætte den tænkte strategi, og da må du finde en anden måde at handle på.

I forhold til budgetopfølgning handler det om hele tiden at have styr på, om budgettet holder vand. Hvis der er forskel på de forventninger, som du havde til budgettet og den praksis, som du oplever, skal du hurtigt finde ud af, hvordan du retter på de forhold.

Fire nøglebegreber til økonomistyring

Hvis du skal have succes med din økonomistyring, skal du udover ovennævnte begreber også have et tjek på følgende:

  • Finansstyring
  • Kapacitetsstyring
  • Aktivitetsstyring
  • Likviditetsstyring

Med finansstyring skal du have øje for, hvor mange penge du har. Her handler det om at finde ud af, hvordan virksomhedens penge skal bruges på henholdsvis anlægsaktiver og driftsaktiver.

Med hensyn til kapacitetsstyring kan det blandt andet handle om at se nærmere på, hvor effektivt virksomheden udnytter sine ressourcer. Er der for eksempel steder, virksomheden kan nedbringe sine udgifter og på den måde øge fortjenesten.

Når talen falder på aktivitetsstyring, så drejer det sig simpelthen om at udvælge de produkter eller den ydelse, som har det største potentiale i det marked, hvor du befinder dig.

Det vil naturligvis gøre det lettere at tjene penge på den måde, men vær også opmærksom på, at det også kræver stor indsigt i andre virksomheder, som har det samme eller lignende produkter.

Likviditetsstyring handler om at have overblik over de øjeblikkelige likvide midler og deres anvendelse med henblik på at optimere virksomheden.

Ofte stillede spørgsmål

Økonomistyring er, når virksomheder bruger viden fra nøgletal og lign., til at styre økonomien i den rette retning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram