Kreditorstyring – Hvad er det?

Kreditorstyring er et værktøj, som du kan bruge i dit bogholderi. Med kreditorstyring får du mulighed for at skabe et overblik over alle dine kreditorer og samtidigt få adgang til brugbare informationer om hver enkelt.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 05/05/2022


Hvad er kreditorstyring?

Når du har en virksomhed, har du nogle økonomiske forpligtelser, som du skal sørge for at have orden på. Derfor har du et bogholderi, hvor du kan holde styr på både dine kreditorer og dine debitorer. Med kreditorstyring som en integreret del af dit bogholderi kan du holde styr på dine kreditorer og blandt andet få specifikke oplysninger om hver enkelt.

Det viser sig nemlig sædvanligvis, at der er forskel på de kreditorer, du har som virksomhed, hvorfor du med fordel kan benytte dig af kreditorstyring.

Hvilke opgaver hører under kreditorstyring?

I mange virksomheder er der ansat en bogholder til at holde styr på bogholderiet. Her drejer det sig både om betaling af regninger til kreditorer og udskrivning af fakturaer til debitorer. Men for at opretholde en stringent kreditorstyring, er der et par forhold, som du skal være opmærksom på. Du kan også få ekstern hjælp – find lokal revisor her.

Bogholderen skal blandt andet sørge for at oprette kreditorer i systemet. Det kan gøres ud fra flere forskellige kriterier. Er kreditoren en offentlig myndighed? Er kreditoren en bank? Eller er kreditoren en anden virksomhed, der leverer en ydelse eller en vare til din virksomhed? Der kan nemlig være forskel på betalingsbetingelser og andet, som kan spille en vigtig rolle i forhold til at bevare overblikket.

Kreditorstyring og likviditet

En virksomheds likviditet er hvor mange penge virksomheden har. Kortfristet gæld er eksempelvis dreje sig om en kassekredit eller et andet banklån, hvortil der løbende sker indbetalinger. Og kreditorstyring kan faktisk spille en rolle for din virksomheds likviditet. Du bruger nemlig – så at sige – af din likviditet, når du betaler dine kreditorer, og da en virksomheds likviditet er et vigtigt nøgletal, bør du have tjek på denne del af økonomien.

Brug et kreditorkartotek

Om du skal bruge et kreditorkartotek er naturligvis afhængigt af, hvor mange kreditorer du har. Hvis du blot har en enkelt eller to, kan du sikkert sagtens bevare overblikket uden at sætte det hele i system. Men lige så snart du får flere kreditorer, bør du anvende et kreditorkartotek.

Et kreditorkartotek er kreditorstyringens forlængede arm. Her kan du oprette forskellige grupper af kreditorer, alt efter hvilken slags der er tale om. Så kan du nemlig altid finde den kreditor, som du har brug for. Du kan eksempelvis påføre kreditoren betalingsoplysninger eller skrive, hvis der er specielle forhold ved den kreditor, som du skal huske.

Mange virksomheder har et sagsstyringssystem koblet til regnskabet, som holder styr på kreditorerne. For mindre virksomheder med få kreditorer er det muligt at få et overblik via “Kontakter” i Dinero, hvis du laver kreditkøb med et købsbilag.

Har du brug for kreditorstyringen?

Når du skal betale dine regninger, er det vigtigt, at du gør det til tiden. Og i den forbindelse er det vigtigt, at du sørger for altid at kunne finde dine kreditorer. I en stor virksomhed vil der ofte være mange kreditorer, og her vil det være en god ide med kreditorstyring.

Du kan også lave en såkaldt samlekonto, der viser, hvor meget du samlet set skylder dine kreditorer. På den måde har du hele tiden et overblik over virksomhedens pengestrøm og kan agere derefter. I øvrigt kan du styre dine debitorer på samme vis med debitorstyring.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram