Hvad er en kurator?

En kurator er i korte træk en person, der fører tilsyn. Det kan eksempelvis være ved at varetage kreditors interesser i en konkurssag, hvor kuratoren har til opgave at fordele de værdier, der skal fordeles blandt de forskellige kreditorer.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 09/11/2022


Hvad laver en kurator?

En kurator kan have forskellige funktioner i forbindelse med tilsyn. I forbindelse med en konkurssag skal der en kurator ind over for at sørge for, at kreditorernes interesser bliver tilgodeset, og at de værdier, der er at tage af, bliver fordelt i den korrekte rækkefølge til de kreditorer, der står i kø.

Langt de fleste kuratorer er uddannet advokater og bliver på et senere tidspunkt udpeget til at fungere som kuratorer også.

Kurator og konkurs: Hvad er kurators rolle?

En kurator spiller en vigtig rolle i konkurssager

Her har kurator til opgave at sørge for, at den person eller virksomhed, der er erklæret konkurs, får solgt sine aktiver til den højest mulige værdi. Det kan her være nødvendigt at få hjælp fra en uafhængig vurderingsekspert. 

Den værdi, der kommer ud af at sælge de aktiver, der er, skal kurator derefter sørge for at fordele i den rigtige rækkefølge til de kreditorer, der har penge til gode i konkursboet. Det gælder også ved personlige konkurser.

I forbindelse med en konkurs har kurator også til opgave at overveje, hvorvidt der skal meldes en sag om konkurskarantæne ind eller ej. 

Kurator kan anbefale konkurskarantæne

Når en kurator behandler din konkurs, kigger han samtidig på, om der er grundlag for at undersøge, om du (og andre i lederkredsen) skal i konkurskarantæne. Hvis han mener, der er det, iværksætter han en undersøgelse.

Det er dog skifteretten, som i sidste ende tager stilling til, om du skal have karantæne eller ej – selvfølgelig baseret på kuratorens undersøgelse. For at blive idømt en konkurskarantæne skal du have ført en virksomhed groft uforsvarligt. 

Hvad betyder det så egentlig at få en konkurskarantæne? Det betyder, at du ikke må være en del af ledelsen i en virksomhed under karantænen. Du kan derfor hverken hæfte personligt eller ubegrænset for forpligtelserne heri. Du kan som udgangspunkt heller ikke oprette et CVR-nummer, mens du har karantæne.

Valg af kurator – sådan gør du

Faktisk er det ikke op til dig selv at vælge, hvilken kurator du gerne vil have i din konkurssag. Det er skifteretten, der tager sig af den del. Det foregår på den måde, at skifteretten udpeger en tilfældig kurator, som så bliver sat på sagen. 

Du kan ikke selv få lov til at vælge eller have en påvirkning på, hvem der skal være din kurator.

Hvordan bliver man kurator?

Vil du gerne være kurator, skal du have mange års praktisk erfaring. Det er i langt de fleste tilfælde advokater, der bliver udpeget som kuratorer, men det er ikke angivet i konkursloven, at du som kurator skal have en uddannelse bag dig som advokat. 

Der findes ikke en decideret kuratoruddannelse. Det er derimod noget, du kan blive udpeget til, hvis du har relevant erfaring på området. 

Hvem betaler kurators løn?

Det er skyldner, altså den person eller virksomhed, der er gået konkurs, der skal betale løn til kurator. Det foregår på den måde, at kurator kommer med en opgørelse over det antal timer, som han eller hun har brugt på at hjælpe med konkursen. Sammen med timeopgørelsen skal der også følge en beskrivelse af det arbejde, som kurator har udført. 

For at kuratoren kan få sin løn eller sit honorar udbetalt, skal skifteretten først ind over og godkende timeopgørelsen og beregningen af kuratorlønnen.

Spørgsmål & svar

Hvad er en kurator?

En kurator er en person, der fører tilsyn under eksempelvis en konkurssag. Her sørger kuratoren for, at de værdier, der er tilbage, bliver ligeligt fordelt til kreditorerne.

Hvad laver en kurator?

En kurator spiller en vigtig rolle i tilfælde af, at en person eller en virksomhed går konkurs. Her hjælper kuratoren med at fordele boet.

Hvordan bliver man kurator?

Du kan ikke som sådan uddanne dig til at blive en kurator, der hjælper til ved konkurser. Meget ofte bliver advokater med flere års erfaring udpeget som kuratorer.

Hvem betaler kuratorens løn?

Det gør skyldneren, der er gået konkurs. Når kuratoren er færdig med sit arbejde, afleverer han eller hun en timeopgørelse og beskrivelse af det udførte arbejde, der efterfølgende skal godkendes af skifteretten.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram