Opret CVR-nummer – guides til alle virksomhedstyper

Det er gratis at oprette et CVR-nummer i Danmark – det kræver kun et NemID. Der kan dog være forskellige gebyrer og omkostninger ved stiftelse af nogle virksomhedstyper. Bliv klogere på, hvordan du opretter virksomhed og CVR-nummer i dette blogindlæg.


Opret CVR-nummer – Sådan opretter og registrerer du virksomhed

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister (virk.dk), som indeholder oplysninger omkring alle danske virksomheder. For at drive virksomhed i Danmark skal du have et CVR-nummer – uanset om det er en personlig ejet virksomhed eller et selskab.

Der er dog den undtagelse, at du ikke behøver et CVR-nummer, hvis du omsætter for under 50.000 kroner om året. Gør du det, er det frivilligt, om du vil oprette virksomheden i CVR-registret. Det er dog en fordel i forhold til fx at kunne trække dine udgifter fra.

Når du opretter og registrerer din virksomhed, får du tildelt et unikt CVR-nummer. Det er et unikt identifikationsnummer, som bruges til at identificere lige præcis den virksomhed. Foreninger kan også få et CVR-nummer. Det kan du læse mere om senere i blogindlægget.

Sidst på siden finder du en “hvilken virksomhedstype skal jeg vælge”-test.

Sådan stifter du:

Det er en god idé at gøre sig overvejelser om et par ting, inden du opretter CVR-nummer til din virksomhed. Fx skal du overveje valg af virksomhedstype, finde den rigtige branchekode, samt overveje om du skal momsregistreres (typisk baseret på forventet omsætning). 

Opret CVR-nummeret, når du har gjort dit forarbejde og har overvejet ovenstående ting. Vi hjælper dig gerne med oprettelse af virksomhed og CVR-nummer. Her hjælper vi dig gennem Erhvervsstyrelsens til tider store registreringsjungle.

Det er gratis at få et CVR-nummer

Det er gratis at få et CVR-nummer i Danmark. Der er dog gebyrer på stiftelse og ændring af information på virk.dk for nogle virksomhedstyper. For selskaber er der samtidig krav om indskud fra ejerne, så virksomheden har en minimumskapital. 

Det er ikke et lovkrav, men det er en god idé med en erhvervskonto uanset virksomhedstype.

Er du i tvivl om, hvad du skal have styr på, inden du starter virksomhed? Vi har lavet en guide til opstart af virksomhed, hvor du får svar på alle dine spørgsmål. Du kan læse mere om, hvordan du opretter CVR-nummer, stifter og registrerer et selskab i næste afsnit. 

Pris på registrering og stiftelse af virksomhed

Det er gratis at få et CVR-nummer til virksomheder. Der er dog nogle overordnede krav til selskabsstiftelse, som gør, at der er et stiftelsesgebyr. Det skyldes, at der flere krav forbundet med stiftelse og registrering af selskaber sammenlignet med fx personlig ejede virksomheder. 

Nedenfor kan du se en oversigt over takster for virksomhedsregistrering for de mest almindelige virksomhedstyper i Danmark.

Stiftelse af anpartsselskab (ApS)670 kroner
Stiftelse af aktieselskab (A/S)670 kroner
Stiftelse af partnerselskab (P/S)670 kroner
Stiftelse af forening med begrænset ansvar (f.m.b.a)670 kroner
Stiftelse af andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a)670 kroner
Stiftelse af særlig finansiel virksomhed670 kroner
Stiftelse af øvrige virksomheder, som ikke er understøttet af digital selvbetjening2.150 kroner

Enkeltmandsvirksomheder og andre personlig ejede virksomheder er gratis at oprette og stifte. Det betyder, at det er gratis at få et CVR-nummer til disse.

Der kan være gebyrer ved registrering af ændringer på virk.dk for nogle selskaber – som der typisk ikke er for personlig ejede virksomheder, hvor det er gratis at lave ændringer. Der er også krav til startkapital i selskaber.

Opret CVR-nummer online med det samme

Du kan oprette et CVR-nummer med det samme online. Det eneste, du skal bruge, er dit NemID. Tryk på “Start virksomhed” på virk.dk for at komme i gang. Her skal du bare starte selvbetjeningen, og så tager systemet dig gennem alle processer.

Du bør lave en forretningsplan, hvis du ikke allerede har en, før du starter virksomheden. Det anbefaler virk.dk også i forbindelse med oprettelsesprocessen. Planen hjælper dig med at komme godt i gang og få visualiseret de tanker og idéer, du har for virksomheden.

Virk.dk har lavet en trin-for-trin-guide til dig, hvis du skal ansætte en medarbejder. Er du i tvivl, om det kan betale sig at ansætte en ny medarbejder? Så brug vores beregner til at se, hvad det koster – og læs mere om vigtigheden af at ansætte den rigtige medarbejder.

Krav og regler for oprettelse 

Der er krav og regler for alle virksomheder, når det kommer til oprettelse af virksomhed og CVR-nummer. For personlig ejede virksomheder er kravene dog få. Du hæfter personligt, der er ingen kapitalkrav, og du skal som regel momsregistreres.

Når du skal stifte og registrere selskaber, er der flere krav og regler, du skal være opmærksom på. Der er fx større krav til bogføringen og ejerregistrering, indskud fra ejere i forbindelse med minimum- og startkapital samt krav til ledelsesstruktur. Dinero kan håndtere regnskab for alle slags virksomheder – både personlig ejede og selskaber.

Virksomhedsstart behøver ikke være en svær og tidskrævende proces – tværtimod. Hvis du har gjort dig de grundlæggende tanker og forberedelser, kan du hurtigt få oprettet din virksomhed. For selskaber er CVR-nummeret typisk oprettet inden for 24 timer, hvis registreringen er udfyldt korrekt.

Det kan være en fordel at få hjælp til registrering af et kapitalselskab, så du er sikker på, at alle dokumenter er udfyldt korrekt. På den måde sikrer du også, at du får dit CVR-nummer hurtigst muligt.

Opret CVR-nummer til enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheder er en af de nemmeste og mest simple virksomhedstyper at oprette. Den kan klares på kort tid. Så hæld en god kop kaffe eller te op, og følg nedenstående proces.

 • Gå til virk.dk
 • Tryk på “Start virksomhed”
 • Log ind med NemID
 • Læs, og acceptér betingelserne
 • Vælg “Enkeltmandsvirksomhed” som virksomhedsform
 • Udfyld alle nødvendige oplysninger

Du skal blandt andet vælge branchekode og om du skal momsregistreres. Når du har udfyldt alle oplysninger og afsluttet ansøgningen, skal du vente på, at Erhvervsstyrelsen færdigbehandler den. Der kan gå op til to uger, men som regel får du svar inden for en uge.

Sådan opretter og registrerer du et CVR-nummer til foreninger

Når vi snakker foreninger, skal du være opmærksom på de to mest almindelige foreningstyper, inden du går i gang med at oprette et CVR-nummer til foreningen. Det er nemlig ikke alle foreninger, hvor det er nødvendigt. Det er foreningens aktiviteter, som er afgørende for, om foreningen skal registreres eller ej.

 • Frivillig forening – oprettelse er frivillig
 • Almindelig (ikke-erhvervsdrivende) forening – krav om CVR-nummer

En frivillig forening er typisk idræts- og kulturforeninger. Her bestemmer bestyrelsen eller medlemmerne selv, om foreningen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen – hvis omsætningen er over 50.000, eller den har skatte- eller afgiftsmæssige pligter, er der dog ikke tale om en frivillig forening.

En almindelig forening skal oprette et CVR-nummer. En ikke-erhvervsdrivende forening betyder, at formålet ikke må være at fremme medlemmernes økonomiske interesser. Det kan fx være non-profit-organisationer.

Der er dog nogle overordnede krav til foreninger, som alle skal leve op til, uanset om de har et CVR-nummer eller ej. Via linket kan du læse mere om Erhvervsstyrelsens definition af de fem typer foreninger; foreninger med begrænset ansvar, frivillige foreninger, almindelige foreninger, andelsboligforeninger og særlige foreninger.

Dinero fås i en særlig foreningsversion. Her får I adgang til alt det, I har brug for i forbindelse med bogføring og regnskab. I får også et gratis professionelt opstillet årsregnskab.

Opret CVR-nummer til en frivillig forening

Registrering af en frivillig forening sker på virk.dk. Skattestyrelsen skal først godkende den frivillige forening. Når det er sket, sender de en besked til foreningens digitale postkasse, hvor der står, at beviset kan hentes på skat.dk. 

Du skal oplyse følgende:

 • Foreningens navn
 • Adresse
 • E-mailadresse

Vær opmærksom på, at frivillige foreninger skal forny sin registrering hvert 3. år. Det er gratis både at oprette og forny en frivillig forening på virk.dk. Der sendes automatisk en mail til foreningens e-mailadresse, når det er blevet tid til at forny CVR-nummeret. 

Når det er oprettet, kan foreningen oprette en foreningskonto (NemKonto) i banken. En NemKonto er et krav, hvis foreningen fx søger om kommunale tilskud eller tilskud fra fonde. Husk at oprette en NemID medarbejdersignatur til blandt andet den digitale postkasse

Oprettelse af CVR-nummer til ejerforening

En ejerforening er som udgangspunkt en frivillig forening. Derfor er der heller ikke nogen krav om, at ejerforeninger skal have registreres og have et CVR-nummer. En ejerforening betragtes typisk som et driftsfællesskab mellem ejerne af lejlighederne med henblik på at drive ejendommen.

Det kan dog være en fordel alligevel at oprette ejerforeningen alligevel, så den kan få et CVR-nummer. Det er nemlig et krav, hvis den skal have en foreningskonto i banken. Så holdes økonomien klart adskilt fra fx kasserens privatøkonomi.

Alle med et NemID kan som udgangspunkt registrere foreningen. Det behøver ikke være formanden eller en anden person i bestyrelsen. Personen, som registrerer foreningen, hæfter ikke for noget, så længe registreringen sker i samarbejde med foreningen. Husk, at CVR-nummeret skal fornys hvert 3. år. 

Der skal også oprettes en digital postkasse, som alle dokumenter fra det offentlige, banker og andre sendes til. Her kan I med fordel bruge en NemID medarbejdersignatur til at styre den.

Opret CVR-nummer til din freelance-virksomhed

Hvis du skal være freelancer, er det som regel en god idé med et CVR-nummer, selvom du ikke omsætter for 50.000 i løbet af et år. Det gør det nemmere for virksomheder at handle med dig, og du kan trække forskellige udgifter i din egen virksomhed fra. 

Det er nemlig en fordel at være frivillig momsregistreret, når du handler med andre momspligtige virksomheder. Vær opmærksom på, at nogle brancher er fritaget for moms – fx undervisnings- og kursusvirksomhed. 

Typisk er freelancere enkeltmandsvirksomheder. Men der kan være undtagelser, hvis du fx opretter et selskab sammen med andre freelancer i form af et selskab. Det vigtigste er, at du vælger en branchekode, som er relevant for den branche, du kommer til at arbejde inden for.

CVR-registrering som kunstner

Igen afhænger det af, hvilken skal virksomhed du vil oprette. Hvis du vil oprette personlig ejet virksomhed, skal du følge processen for disse, som vi har beskrevet tidligere. Er det et selskab, skal du følge processen for selskabsstiftelse, som også er beskrevet tidligere. 

Nogle ydelser er momsfrie. Det gælder fx betaling, som er opnået for komponist- og forfattervirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed.

Momsfritagede betalinger:

 • Betalinger til skuespillere og musikere
 • Betaling for foredragsvirksomhed
 • Betaling for visse former af journalistisk virksomhed

Journalistisk virksomhed kan fx være en blog. Her er reglerne dog mere komplicerede, så søg hjælp af en revisor. Hvis du driver momsfri kunstnerisk virksomhed, skal du ikke betale lønsumsafgift. 

Tilmelding af moms og skat ved oprettelse i CVR-registret

Når du opretter et CVR-nummer, skal du også tilmelde dig skat, moms og andre relevante ting. Du bliver automatisk tilmeldt fx skat og moms, når du klikker dem af i forbindelse med oprettelsen.

Hvis du er i tvivl, om du skal registreres og for hvad, kan du kontakte Skattestyrelsen direkte. De hjælper også gerne med svar på andre spørgsmål i forbindelse med oprettelse af virksomhed. 

Registrér din virksomhed på virk.dk, når du har fået svar på alle spørgsmål. Skattestyrelsen har lavet et faktaark, hvor du kan læse mere om registrering af virksomhed, momsregistrering etc.

Et CVR-nummer er et krav fra Skattestyrelsen, når du skal sende en faktura. Den skal indeholde flere ting, end de fleste tror. 

Du kan godt få CVR-nummer uden momsregistrering

Du vælger selv, om du vil momsregistreres eller ej, når du opretter din virksomhed. Så du kan med andre ord godt få CVR-nummer uden momsregistrering. Som hovedregel skal du dog registreres for moms som selvstændig erhvervsdrivende. 

Selvom du har fravalgt momsregistrering, kan Skattestyrelsen godt ændre dette. Det gør de fx, hvis de vurderer, at du enten har omsat eller kommer til at omsætte for mere end 50.000 kroner. Vær opmærksom på, at hvis du har fravalgt momsregistrering og senere omsætter for mere end beløbsgrænsen, skal du betale moms af det fulde beløb.

Opret CVR-nummer til køb af bil

Brugen af privatbiler og firmabiler i en virksomhed er omfattet af mange forskellige regler, som det er vigtigt, du forholder dig til. Der er blandt andet miljøforhold, beskatning og kørsel i erhvervsmæssig sammenhæng at tage stilling til. Reglerne for privat- og firmabiler er meget forskellige, så det er vigtigt, du holder dig orienteret om regler, satser og fradrag.

Du skal først og fremmest vurdere dit behov:

 • Er det kun dig, som skal transporteres rundt (både privat og ud til kunder)?
 • Skal bilen bruges til transport af varer og værktøj eller på anden måde bruges erhvervsmæssigt i virksomheden?

Det er dine behov, som afgør, hvad der er mest fordelagtigt for dig – fx bil på papegøjeplader eller hvide plader. I stedet for et køb er det måske leasing af en bil, som er mest fordelagtigt for dig. Du kan ikke udbetale kilometergodtgørelse til dig selv i en enkeltmandsvirksomhed. 

Det kaldes et handelskøb, når en erhvervsdrivende sælger en bil en en anden erhvervsdrivende. Det er fx, når en bilhandler sælger en bil til en virksomhed. Når du har købt en bil med CVR-nummer, skal det bogføres som et aktiv.


Hvilken virksomhedstype er den rigtige for dig?

Er du i tvivl om, hvilken virksomhedstype du skal vælge? Så svar på et par spørgsmål og find ud af, om du skal vælge en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab eller noget helt tredje.

Nedenfor kan du svare på et par spørgsmål og finde ud af, om du fx skal vælge en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab eller noget helt tredje.

Pil der peger nedad

Oftest stillede spørgsmål

Hvordan får man et CVR-nummer?

Du får et CVR-nummer ved at oprette en virksomhed. Det er vigtigt, du vælger den rigtige virksomhedstype og branchekode til dine behov. Det er muligt at ændre senere.

Hvad kræver det af få et CVR-nummer?

Som udgangspunkt kræver det ikke mere end et NemID at oprette en virksomhed og få et CVR-nummer. Der er dog forskellige regler og krav for nogle virksomhedstyper, du skal være klar over, inden du opretter din virksomhed. 

Der er forskel på kravene til personlig ejede virksomheder og kapitalselskaber.

Hvem kan få et CVR-nummer?

Alle kan som udgangspunkt oprette en virksomhed og få et CVR-nummer, hvis de har et NemId. Hvis en person har konkurskarantæne, kan personen have forbud mod at deltage i enhver form for erhvervsvirksomhed – det gælder også oprettelse af virksomhed.

Hvad koster det at få CVR-nummer?

Det koster ikke noget at få et CVR-nummer. Der kan dog være andre udgifter forbundet med oprettelse og stiftelse af virksomhed i forbindelse med oprettelse af CVR-nummeret.

Er det gratis at få et CVR-nummer?

Det er gratis at få et CVR-nummer. Der er dog gebyrer og krav om indskud i forbindelse med oprettelse og stiftelse af nogle virksomheder. Dem skal du betale, samtidig med at du opretter dig.

Hvornår skal man oprette CVR-nummer?

Du skal oprette et CVR-nummer, hvis du fx har et freelance-arbejde, hvor du omsætter for mere end 50.000 kroner om året. Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om overskud, men omsætning. Hvis du kun har en lille hobbyvirksomhed, behøver du typisk ikke et CVR-nummer.

Et CVR-nummer kan være krav for oprettelse af en erhvervs-/foreningskonto, momsregistrering (med mulighed for at trække moms fra på egne udgifter) og offentlige tilskud. Der er krav om CVR-nummer for nogle foreninger, mens det er valgfrit for andre.

Hvor lang tid tager det at få et CVR-nummer?

Det er forskelligt, hvor lang tid der går, når man har registreret en virksomhed. Der går typisk en dag, hvis det er et selskab – og alle dokumenter er udfyldt korrekt – mens der kan gå op til 14 dage for personlige virksomheder.

Hvordan kan man få et CVR-nummer til en forening?

Der er forskellige former for foreninger, ligesom der også er forskellige former for virksomheder. Frivillige foreninger er ikke forpligtet til at have et CVR-nummer, men det kan være en fordel, hvis den fx skal søge om tilskud fra kommunen. 

Foreninger oprettes på virk.dk, og det foregår langt hen ad vejen på samme måde, som når du skal oprette en virksomhed. Vær opmærksom på, at nogle foreninger skal have fornyet deres CVR-nummer hvert 3. år. 

En ejerforening er typisk en frivillig forening, som ikke behøver et CVR-nummer. Men der kan være flere fordele ved at oprette et CVR-nummer.

Lasse Baagøe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content specialist hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram