Lønninger – Hvad er det?

En lønning er den betaling, som du får for at udføre et stykke arbejde. En lønning ser meget forskellig ud alt efter hvilken profession, der er tale om. En løn er i mange tilfælde opdelt i en basisløn og en række forskellige tillæg.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 02/05/2024


Hvad er en lønning?

Når du udfører et stykke arbejde og modtager du en lønning, for dit arbejde. Løn udbetales normalvis en gang månedligt, og du kan både være bagudlønnet og forudlønnet.

Når du er bagudlønnet, får du hver måned penge for den måned, som netop er gået. Hvis du er  forudlønnet, får du penge for den kommende måned. Det er forskelligt, hvor meget vi hver især tjener i løn. Det afhænger af den profession, som vi tilhører, og af de øvrige ansættelsesvilkår, som vi hver især er ansat under.

Forskellige måder at blive lønnet på

Du kan både være fastlønnet, timelønnet eller provisionslønnet. Fastlønnet betyder, at du modtager en fast løn hver eneste måned. Du arbejder det samme antal timer hver måned, og er der helligdage i den pågældende måned. Så får du betaling for de dage, som var det en almindelig arbejdsmåned.

Er du timelønnet, får du løn for de timer, som du har arbejdet. Her vil du typisk skulle aflægge timesedler hver dag eller hver uge for at angive, hvor mange timer du har arbejdet. Svinger dit timetal, vil din løn også variere, og er der en periode med helligdage, får du ikke løn i disse dage, hvis ikke du arbejder. Er du timelønnet, vil du sædvanligvis være bagudlønnet.

Lønforhandling som medarbejder

Er du medarbejder og skal til lønsamtale med din leder, har vi lavet et blogindlæg, hvor du kan blive klogere på, hvad du skal fokusere på, så du får det, du ønsker – inkl. argumenter og praktisk skabelon. Læs mere her.

Hvad er en lønseddel?

Hver måned, når du modtager din løn, vil du også modtage en lønseddel. På din lønseddel kan du blandt andet se hvor mange timer, som du har arbejdet, og hvor stor en del af beløbet, der er gået til arbejdsmarkedsbidrag, pension, ferie med videre. Det er din kvittering for, at der er blevet indbetalt de beløb, der skal, og at du har fået løn for det antal timer, som du har arbejdet.

Det er en god ide at tjekke din lønseddel hver eneste måned. Hvis du er timelønnet, er det en god ide at tjekke op på, om antallet af timer er blevet registreret korrekt.

Lønning og skat

Du skal betale skat af den løn, som du modtager. Hvor meget du skal betale, afhænger af dit personfradrag, og du kan se på din lønseddel hvor meget skat, som du betaler hver måned. Det er din arbejdsgivers ansvar, at din løn bliver trukket med den rigtige trækprocent.

Har du en medarbejder, der er ansat under forskerordningen, betaler vedkommende mindre i skat.

Så nemt er det at bogføre timeløn i Dinero

Lønforhandling som leder

Er du leder og skal have en lønsamtale med din medarbejder? Vi har lavet et blogindlæg, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skaber rammerne for den gode samtale – inkl. argumenter og skabelon. Læs mere her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram