Udviklingsomkostninger

Udviklingsomkostninger er de udgifter, virksomheder har, når de beskæftiger sig med udviklingsarbejde. Omkostningerne er derfor de penge, en virksomhed bruger på forbedring af eksisterende produkter og udvikling af nye. Hvordan du bogfører, og om du er forpligtet til at aktivere dine udviklingsomkostninger, afhænger af din virksomheds regnskabsklasse.

 • Læsetid: 5 min.

 • Sidst opdateret 02/01/2024


Hvad er udviklingsomkostninger?

Udviklingsomkostninger er de udgifter virksomheder, der beskæftiger sig med udviklingsarbejde har.

Har din virksomhed omkostninger, der er i relation til udvikling af nye produkter eller forbedring af eksisterende enheder, og som er opnået på baggrund af forskning eller praktisk erfaring, vil din virksomheds regnskabsklasse have betydning for, hvordan udgifterne bogføres.

Udviklingsarbejde kan for eksempel bestå af:

 • Opførelse af prototyper på nye maskiner og modeller
 • Design og udvikling af prototyper af værktøjer, hvor der indgår ny teknologi
 • Testkørsel og udvikling af nye eller forbedrede produktionssystemer, processer eller tjenester
 • Udvikling af nye produkter

Udviklingsomkostninger har altså til formål at bidrage til nye eller forbedrede enheder i form af produkter, processer eller serviceydelser. Prototyper kommer i mange forskellige størrelser og former.

Hvordan bogfører jeg udviklingsomkostninger?

Om dine udgifter til omkostningerne skal aktiveres, afhænger af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører.

Regnskabsklassen for din virksomhed har betydning for, om du er forpligtet til at aktivere virksomhedens udviklingsomkostninger 

Når du skal bogføre dine omkostninger, skal du enten gøre det i resultatopgørelsen eller i balancen. Hvor du skal bogføre udviklingsomkostningerne afhænger af, om virksomheden kan aktivere de omkostninger, du har haft i forbindelse med udviklingsprojektet eller ej.

Aktivering af udviklingsomkostninger

Aktivering af udviklingsomkostninger betyder, at omkostningerne, du har i forbindelse med et udviklingsprojekt, skal indregnes som et immaterielt aktiv i din balance, der kan afskrives.

Din virksomhed skal ved aktivering af udviklingsomkostninger dokumentere sammenhængen mellem den forventelige indtjening på baggrund af udviklingsarbejdet og de afholdte udgifter.

Du skal være opmærksom på, at du skal sikre dig, at udviklingsprojektet opfylder nedenstående seks krav til indregningen.

De seks krav består af en beskrivelse af punkterne: 

 • Det er teknisk muligt for virksomheden at færdiggøre projektet, så det kan anvendes og/eller sælges 
 • Det er muligt for virksomheden at dokumentere, at den vil færdiggøre det immaterielle aktiv med henblik på at anvende eller sælge det 
 • At virksomheden vil og kan anvende eller sælge aktivet
 • At det immaterielle aktiv har eller vil få økonomiske fordele af det færdige projekt. Fx ved at fremvise budget for udviklingsprojektet og give dokumentation for det eksisterende marked, for de producerede enheder fra udviklingsarbejdet.
 • At der er tilstrækkelige økonomiske og tekniske ressourcer til at færdiggøre udviklingen af projektet samt anvende eller sælge det immaterielle aktiv.
 • At virksomheden kan vise, hvordan kostprisen er opgjort. Herunder skal virksomheden vise, at virksomheden kan måle de omkostninger, der er ved udviklingsarbejdet

Hvis din virksomhed opfylder alle seks krav, skal udviklingsomkostningerne indregnes i balancen. Hvis din virksomhed ikke opfylder kravene, skal omkostningerne i stedet indregnes i resultatopgørelsen.

Udviklet produktOpfylder alle kravBogføres i
Prototype på ny maskineJaBalancen
Udvikling på nye tjenesterNejResultatopgørelsen
Design af værktøj ved brug af ny teknologiJa Balancen

Opfylder din virksomhed de seks krav til aktivering af udviklingsomkostninger, skal første indregning måles til kostpris.

Har du et afsluttet udviklingsprojekt, måles det til kostpris og afregnes.

Du kan bogføre dine udviklingsomkostninger i Dinero

Du skal bogføre det med et finansbilag eller direkte i kassekladden. Det afhænger af, om det er med eller uden dansk købsmoms.

Reserve for udviklingsomkostninger

En reserve er penge, som virksomheden skal have stående, hvis der bliver behov for flere midler. Aktiverer din virksomhed udviklingsomkostninger, bliver muligheden for udbytte begrænset ved at binde en reserve, fordi virksomheden ligestilles med virksomheder, der indregner omkostningerne i resultatopgørelsen.

Har du har en virksomhed, der aktiverer udviklingsomkostninger, skal der under egenkapitalen bindes en reserve.

Reserven, du indregner i egenkapitalen, skal svare til de aktiverede udviklingsomkostninger og bliver reduceret årligt i takt med afskrivninger, der bliver foretaget af et afsluttet udviklingsprojekt.

Da reserven er bunden, kan din virksomhed ikke anvende den til at dække et eventuelt underskud eller udbetale udbytte.

Hvis din virksomhed ikke længere gør brug af eller sælger de aktiverede udviklingsomkostninger, skal reserven nedbringes, så den ikke længere påvirker egenkapitalen og muligheden for udbytte.

Hvad er forskellen på forsknings- og udviklingsomkostninger? 

Forsknings- og udviklingsomkostninger minder på mange områder om hinanden, men adskiller sig på nogle væsentlige områder.

Udviklingsomkostninger omhandler:

 • Direkte arbejde med tidligere videnskabelige resultater 
 • Anvendelse af viden, til udviklingen af nye eller forbedrede enheder eller produkter

Forskningsomkostninger handler derimod om at:

 • Udvikle eller finde ny viden, og hvordan den kan anvendes bedst muligt

Udviklingsomkostninger skal indregnes i balancen, men kun hvis udviklingsarbejdet opfylder de seks krav til aktivering, som beskrevet tidligere, mens forskningsomkostninger kun kan indregnes i resultatopgørelsen.

Ved udviklingsomkostninger er der en forventning om en fremadrettet indtjening på baggrund af udviklingsarbejdet. Det kan fx være en større indtægt fra salg eller mindre omkostninger for virksomheden på baggrund af udnyttelse af processen.

Er det ved udviklingsomkostningerne muligt at bevise en sammenhæng mellem den fremtidige indtjening, eller færre omkostninger som resultat af udviklingsarbejdet, kan omkostninger betegnes som et immaterielt aktiv.

Du skal dog være opmærksom på, at udviklingsarbejdet skal opfylde de seks krav til aktivering som beskrevet tidligere.

Hvordan fradrages udviklingsomkostninger? 

Virksomheder kan få fradrag for omkostninger i forbindelse med udvikling og forskning.

Udviklingsomkostningerne kan fradrages i året, omkostningerne afholdes. Omkostningerne kan også afskrives i de efterfølgende fire indkomstår med lige store årlige beløb.

Har du udgifter til køb og/eller anskaffelse af driftsmidler, som eksempelvis maskiner og inventar, skal de straksafskrives i det år, midlerne er anskaffet, hvis midlerne har relation til udviklingsvirksomheden.

Fradraget for forsknings- og udviklingsomkostninger er i indkomståret 2022 forhøjet til 130%. Virksomheder og selskaber kan på den måde trække en større omkostning fra, end hvad virksomheden har investeret i, i året.

I tabellen kan du se, størrelsen på fradraget for forsknings- og udviklingsomkostningerne.

År20192020202120222023202420252026
(og frem)
Fradragssats 101,5%130%130%130%108%108%108%110%

Oftest stillede spørgsmål

Udviklingsomkostninger er de udgifter virksomheder har, når de beskæftiger sig med udviklingsarbejde. Omkostningerne er derfor, de penge en virksomhed bruger på forbedring af eksisterende produkter og udvikling af nye.

Hvis du aktiverer dine udviklingsomkostninger, vil det give et mere retvisende regnskab for virksomheden. Kan din virksomhed aktivere omkostningerne i balancen, skal dette gøres, da udgifter til projektarbejde og typen af aktiverne ikke må belaste resultatopgørelsen, i perioden, de anvendes.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Udviklingsomkostninger

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram