Periodisering

Periodisering betyder at fordele en indtægt eller udgift ud over en længere periode. Dette gøres for at få et mere retvisende regnskab ved eksempelvis årlige betalinger, som så bliver periodiseret på hele året fremfor den ene måned, hvor beløbet blev modtaget/sendt.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 07/06/2023


Hvad er en periodisering?

Driver du en virksomhed, som du selv udarbejder regnskab for, vil du måske være bekendt med begrebet periodisering. Det er kun de færreste virksomheder, som ikke fra tid til anden anvender periodisering i deres årlige regnskabsføring.

Det går i bund og grund ud på at fordele en indtægt eller udgift over alle de regnskabsår, som indtægten eller udgiften vedrører – frem for at føre hele udgiften i det regnskabsår, hvor betalingen reelt set finder sted. Princippet bag det er, at udgifter og indtægter skal føres i det eller de regnskabsår, som de vedrører, uanset hvornår betalingstidspunktet foreligger.

Periodisering er aktuelt ved både indbetalinger og udbetalinger.

Eksempel på periodisering

Det kan eksempelvis være, at du har modtaget en opkrævning på leasing af en firmabil for en treårig periode. Skal du betale leasingudgiften på én gang, skal udgiften ikke bare føres i det regnskabsår, hvor du betaler udgiften. Den skal fordeles over alle de tre år, hvor du erhvervsleaser firmabilen og anvender den i virksomhedsregi.

Modtager du en opkrævning på 30.000 kr. for den treårige periode, skal du ikke føre hele udgiften ind i det regnskabsår, hvor du betaler for at lease bilen. Du skal lave en periodisering og føre 3 x 10.000 ind i dit regnskab for hvert af de tre år, som leasingkontrakten løber over:

Første år i leasingperioden10.000 kr.(+ moms af de 30.000 kr.)
Andet år i leasingperioden10.000 kr.
Tredje år i leasingperioden10.000 kr.
I alt30.000 kr.(+ moms)

Periodisering og moms

Når du periodiserer en udgift eller en indtægt, er det vigtigt at være opmærksom på momsdelen. Den skal ikke periodiseres på samme vis som selve udgiften. Den skal betales med det samme til leasingselskabet, og fradrages/bogføres i det år hvor udgiften falder. Momsen skal altså ikke fordeles over alle de regnskabsår, som en udgift eller en indtægt vedrører. Den følger i stedet faktureringstidspunktet.

periodisere moms

Er det lovpligtigt at anvende periodiseringer?

Hvis din virksomhed er underlagt kravet om at udarbejde et årsregnskab, så er svaret ja. Periodiseringer er en del af de grundlæggende forudsætninger, som du skal opfylde, før du kan indberette årsregnskab for din virksomhed.

Der kan dog være undtagelser, som kan fritage dig for at anvende periodiseringer. Men som udgangspunkt skal du periodisere, hvis du har udgifter eller indtægter, der vedrører flere regnskabsår.

Spørgsmål & svar

Hvad betyder periodisering?

Periodisering går ud på at fordele en indtægt eller udgift over alle de regnskabsår, som indtægten eller udgiften vedrører – frem for at føre hele udgiften i det regnskabsår, hvor betalingen reelt set finder sted.

Hvordan bogføres periodisering?

Det har vi lavet en rigtig fin supportartikel om. Den kan du læse lige her, hvor du får det fulde indblik i bogføring af periodisering.

Hvad hedder periodisering på engelsk?

Vil du læse mere om periodisering på engelsk, kan du bruge ordet “accrual”, som er en oversættelse af “periodisering”

Sådan periodiserer du indtægter og / eller udgifter i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram