Løntilskud

Løntilskud er en ydelse til ledige og virksomheder. Tilskuddet skal hjælpe med at bane vejen til et fast arbejde for den ledige og hjælpe virksomheden med at betale en del af den lediges løn under løntilskudsperioden. For at få løntilskud skal du som udgangspunkt have været ledig i seks måneder.

 • Læsetid: 15 min.

 • Sidst opdateret 04/12/2023

Har du brug for flere hænder i virksomheden? Hvis ja, kan det være en person i løntilskud, er den rette vej at gå. Her får du, som virksomhed, nemlig tilskud fra kommunen.

Hvad er løntilskud? 

Job med løntilskud er et tilbud, der skal lette vejen til arbejdsmarkedet for ledige. 

Ansættelse med løntilskud betyder, at du bliver ansat på lige vilkår som virksomhedens øvrige medarbejdere – men i stedet for, at arbejdsgiveren betaler hele din løn, får han eller hun økonomisk hjælp fra det offentlige til en del af lønnen.  

En løntilskudsordning er en hjælp både til den ledige og til virksomheden. At være i løntilskud giver arbejdstager og arbejdsgiver mulighed for at teste hinanden af. Passer den ledige til jobbet? Og passer jobbet til den ledige? 

Målet er en fastansættelse 

Du kan få en projektansættelse med løntilskud, men job i løntilskud er i de fleste tilfælde sat i stand med henblik på muligheden for en fastansættelse efterfølgende.  

Aftalen skal godkendes af dit jobcenter på forhånd. Det gælder, hvad enten du selv finder løntilskudsjobbet, eller dit jobcenter hjælper dig med det. Så er du sikker på, at alle gældende vilkår er opfyldt i aftalen.

Regler for løn med tilskud  

Reglerne for løntilskud kan være en svær jungle at navigere i. Eksempelvis kan løntilskudsreglerne fra 2016 eller andre tidligere år være forskellig fra de aktuelle regler. 

Derfor får du i de følgende afsnit et grundigt overblik og vejledning om ansættelser med tilskud af løn. 

Hvornår kan du få en løntilskudsstilling? 

Det er ikke alle, der kan få et job med tilskud af løn. 

For at komme i betragtning skal du som udgangspunkt have været ledig på det danske arbejdsmarked i seks måneder og kunne sætte flueben ved et af følgende punkter: 

 • Du modtager dagpenge
 • Du modtager kontanthjælp 
 • Du modtager sygedagpenge
 • Du modtager uddannelseshjælp 
 • Du modtager midlertidige arbejdsmarkeds- eller ressourceforløbsydelser 
 • Du er førtidspensionist 
 • Du er revalidender 

Fra første ledighedsdag kan du dog komme i betragtning til ordningen, hvis:

 • Du er over 50 år
 • Du er enlig forsørger
 • Du ikke har anden uddannelse end folkeskolen 
 • Du er nyuddannet med et handicap 

Det gælder både for tilskud i private og offentlige virksomheder. Du kan ikke få en stilling med tilskud af løn i den virksomhed, du senest har arbejdet i. Og du kan heller ikke komme i en løntilskudsstilling i en virksomhed, der ejes af din samlever. 

Løntilskud og dagpenge 

Hvordan hænger løntilskud og dagpengereglerne sammen? Job med løntilskud og dagpenge fungerer på den måde, at du kan få et job med tilskud af løn, hvis du modtager dagpenge. 

I så fald skal du have været ledig på det danske arbejdsmarked i sammenlagt seks måneder. 

I en løntilskudsstilling er du ansat, men dit løntilskud betyder ikke, at du optjener dagpenge. Det vil sige, at du under tilskuddet bruger af din dagpengeret. Og du skal derfor også huske at udfylde dit løntilskud på dit dagpengekort. Kortet kan du læse mere om her. 

Kontanthjælp og løntilskud 

Modtager du ikke dagpenge, kan du få kontanthjælp, der er en offentlig betalt ydelse. Den er for dig, der ikke er medlem af en a-kasse, som ikke har nogen formue eller forsørger, og som ikke kan forsørge dig selv eller din familie. 

Tiltræder du et job i løntilskud på kontanthjælp, skal du have været ledig på arbejdsmarkedet i sammenhængende seks måneder. Ellers kan du ikke få tilskud.  

Virksomhedspraktik og løntilskud 

Kan du komme i praktik med løntilskud? Der er forskel på løntilskud og virksomhedspraktik. Praktik og løntilskud adskiller sig ved, at en stilling med tilskud af løn er lønnet, mens en virksomhedspraktik er ulønnet

En virksomhedspraktik kan dog være startskuddet til et job med tilskud af løn eller en reel fastansættelse. Du kan eksempelvis starte ud med en praktik i en virksomhed, hvor du skal i løntilskud, mens alle formaliteter falder på plads. 

Praktikken er en god mulighed for at snuse til et fagområde og oparbejde nye kompetencer.   

225-timers reglen for løntilskud – hvad går den ud på?

225-timers reglen er et krav om, at du som ugift på fuld uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal arbejde i mindst 225 timer i en periode på tre år inden for de seneste 12 måneder. Har du ikke det, vil din ydelse blive sat ned. 

Det gælder kun ustøttet arbejde – det vil sige, at eksempelvis virksomhedspraktik og løntilskud ikke tæller med i timetallet. Få mere at vide om 225-timers reglen på borger.dk. 

Tilskud til løn i offentlige og private virksomheder – sådan fungerer det 

Du kan både få et arbejde med løntilskud på en offentlig eller en privat arbejdsplads. Men der er forskel på løntilskud i det offentlige og i det private – og privat løntilskud adskiller sig fra offentligt løntilskud på flere afgørende områder. 

Hvor længe kan du få løntilskud? Og kan du få forlængelse af løntilskud? 

Det kan du blive klogere på her.  

Vilkår for tilskud i privat virksomhed 

Får du en ansættelse med løntilskud i en privat virksomhed, kan du modtage tilskuddet i op til seks måneder. 

Du har i et løntilskud med en privat virksomhed mulighed for selv at forhandle løn, men det mest almindelige er, at du får den løn, som virksomheden plejer at betale for det udførte arbejde – eller efter en gældende overenskomst

Løntilskud til private virksomheder er i 2024 på 88,92 kr. i timen.  

Løntilskud i offentlig virksomhed – det skal du vide

Skal du i løntilskud i det offentlige, kan du højst være det i fire måneder hos samme virksomhed, hvis du modtager dagpenge. 

For kontanthjælpsmodtagere gælder en periode på seks måneder, mens arbejdsmarkedsydelse giver ret til maksimalt 13 ugers løntilskudsstilling og sygedagpenge helt op til 12 måneder.

Du kan få mere at vide om reglerne for forlængelse af løntilskud her. 

I det offentlige får du en fast løn svarende til din dagpengesats. 

I 2023 er timelønnen på 133,75 kr. i timen. Dog kan du optjene fuld pension af lønnen.

Offentlige virksomheder modtager i 2022 125,13 kr. i tilskud til løn.  

Løntilskudssatser ­– hvad får jeg udbetalt i løntilskud?

Satserne for løntilskud ændrer sig år efter år. Det betyder, at løntilskudssatser fra 2016 eksempelvis kan være anderledes fra en løntilskudssats i 2023. 

En løntilskudssats i 2021 var for private arbejdsgivere på 82,90 kr. og for offentlige på 120,40 kr. Du kan blive klogere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tidligere og aktuelle satser.  

Løntilskud og refusion – hvordan får du udbetalt tilskuddet?

Har du som virksomhed oprettet en ansøgning om løntilskud til en medarbejder, skal du have styr på, hvordan du får et løntilskud udbetalt. Det er kommunerne, der står for udbetalingen. 

Vi har allerede gjort dig lidt klogere på satserne, men hvordan klarer du en udbetaling af løntilskud til medarbejdere i din virksomhed? 

For at få refusion af løntilskud skal du sende en anmodning om udbetaling af løntilskud. Fra 2. januar 2017 blev det et krav, at du som virksomhed skal bruge NemRefusion til at ansøge om løntilskud. 

Du bestemmer selv, om du vil sende blanketten ind digitalt eller via posten.  

I løntilskudsordning – det skal du være opmærksom på 

Skal du søge job? Kan du få fri til en jobsamtale? Hvordan forholder du dig til opsigelse og fyring? Det kommer vi alt sammen ind på her.  

Hvordan med jobsøgning og fritagelse?

Når du er i en løntilskudsstilling, betragtes du stadig som ledig på arbejdsmarkedet – selvom du reelt set varetager et job – og du bruger derfor stadig af dine ydelser, hvad enten det er dagpenge, kontanthjælp eller noget helt tredje. Det betyder også, at du stadig skal være jobsøgende i en løntilskudsstilling. 

Men er fritagelse for jobsøgning i et løntilskud muligt? I en privat løntilskudsstilling kan du tale med jobcentret om fritagelse for at søge job og deltage i møder med a-kasse og jobcenter. Det er oftest kun en god idé, hvis du allerede har en aftale om en fastansættelse, når din stilling med tilskud udløber. 

Søger du job, kan du også være heldig at blive indkaldt til en samtale. Den har du som udgangspunkt ret til at tage til i arbejdstiden, men du skal huske at give arbejdsgiveren besked.  

Løntilskud – sådan forholder du dig til fyring og opsigelse 

Jobsøgning og jobsamtale kan føre til en ordinær fastansættelse, selvom du sidder i en løntilskudsstilling. Men hvordan hænger løntilskud og opsigelsesfrist sammen? Har løntilskud et opsigelsesvarsel?

Hvad enten der er tale om opsigelse af en medarbejder i løntilskud, eller medarbejderen selv ønsker at opsige tilskudsstillingen, gælder de samme vilkår som virksomhedens ”almindeligt” ansatte. 

Det vil sige på baggrund af et almindeligt opsigelsesvarsel i overensstemmelse med overenskomsten. Dog mindst et varsel på 14 dage hver vej. 

Tilskud til løn som dimittend 

Hvordan hænger det at være dimittend og løntilskud sammen? Det kræver først og fremmest, at vi klarlægger, hvad en dimittend er. 

En dimittend har for nyligt færdiguddannet sig fra en offentligt anerkendt SU-berettiget uddannelse, der er normeret til mere end 18 måneder. Du er dimittend altså, hvis du har færdiggjort en uddannelse og kan udfylde et faglært job. 

Du får dimittendsats fra din a-kasse fra dag ét efter endt uddannelse, hvis du har meldt dig ind minimum ét år inden endt uddannelse.

Kan du starte i et løntilskudsjob, når du springer ud som dimittend?

Som udgangspunkt kan du ikke fra dag ét indgå i en aftale om løntilskud som dimittend. Det kræver oftest, at du har været ledig i minimum seks måneder. 

Du kan dog få løntilskud som nyuddannet, hvis du har et handicap. Så er du berettiget til den såkaldte isbryderordning, der er et løntilskud målrettet nyuddannede personer med funktionsnedsættelser. 

Kan du få løntilskud til fleksjob eller deltidsarbejde?

Et fleksjob er i sig selv en form for løntilskud. Et fleksjob er specifikt målrettet personer, der af den ene eller anden årsag har en begrænset arbejdsevne. Og som derfor ikke kan passe et job på lige vilkår med personer uden en funktionsnedsættelse. 

Et løntilskud i fleksjob tager højde for den nedsatte arbejdsevne, og kommunen udbetaler et løntilskud til fleksjob som en økonomisk kompensation. Det kaldes et fleksløntilskud. 

Det vil sige, at arbejdsgiveren kun betaler løn for det udførte arbejde. Betyder funktionsnedsættelsen, at 15 timers arbejde for fleksjobberen svarer til 10 timer under almindelige omstændigheder, betales der kun løn for 10 timer. 

Kommunen supplerer resten af lønnen. Størrelsen af tilskuddet beregnes ud fra lønnen. Den kan du beregne her.

Og hvad så med deltid og løntilskud – kan det lade sig gøre?

Ja, det er også muligt at få løntilskud for deltidsarbejde. 

Som udgangspunkt er arbejdstiden for en fuldtidsforsikret dagpengemodtager fuldtid på 37 timer, men det kan også lade sig gøre at komme i løntilskud på deltid.  

Er du på dagpenge, er din sats afgørende for den ugentlige arbejdstid. Ligger du på dimittendsats, og har du samtidig forsørgerpligt, har du en arbejdstid på 31 timer om ugen. På nedsat dimittendsats uden forsørgerpligt, vil du skulle arbejde 27 timer om ugen. Er du derimod på højeste sats, lyder timetallet på 37 timer om ugen. 

Lønnen for et deltidsløntilskudsjob afhænger af antallet af timer. Og skal du søge om supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest.

Tilskud til løn som selvstændig eller iværksætter – hvordan fungerer det? 

Løntilskud til selvstændige kan gives under visse betingelser. 

Er du selvstændig erhvervsdrivende med varig nedsat funktions- og arbejdsevne, der forhindrer dig i at udføre dit arbejde fuldt ud i din virksomhed? Så kan du søge om tilskud til løn i egen virksomhed. 

Du har kun ret til tilskuddet under følgende betingelser

 • Du driver virksomheden som din hovedbeskæftigelse
 • Du har drevet din virksomhed i minimum 30 timer om ugen i 12 måneder eller mere over de sidste 24 måneder
 • Du er under folkepensionsalderen
 • Du modtager ikke førtidspension, efterløn, delpension eller støtte til selvstændig virksomhed
 • Du har væsentlig eller varig nedsat arbejdsevne, der påvirker arbejdet i din virksomhed
 • Du bruger fuldt ud din arbejdsevne i din virksomhed

Hvem står for udbetalingen?

Det er kommunen, der både bevilger og udbetaler løntilskud til iværksættere, der har startet en  selvstændig virksomhed op. 

Tilskuddet beregnes én gang om året, og det er dermed også gældende for ét år ad gangen. Kommunen udbetaler 1/12 af det beregnede årlige beløb én gang om måneden.

Løntilskud til voksenlærlinge 

Det er muligt for arbejdsgivere at få løntilskud til en voksenlærling og voksenelev. Først og fremmest er det vigtigt at vide, hvad en voksenlærling eller elev overhovedet er, for at gå dybere ind i reglerne omkring løntilskud til en voksenelev. 

En voksenlærling er ved påbegyndelsen af en erhvervsuddannelse fyldt 25 år. Det vil sige ved indgangen til grundforløbet.

Voksenelevløn med løntilskud er en mulighed for en arbejdsgiver i lærlingens praktikperioder i virksomheden – ikke under skoleophold. 

Du kan se mere om løntilskuddets størrelse her. Har du en voksenlærling med løntilskud, og har du udbetalt løn, kan du indberette for at få udbetalt tilskuddet

Her er reglerne for tilskud til løn under ferie, helligdage eller sygdom

Hvordan hænger løntilskud og ferie sammen? Kan du optjene ferie i et løntilskudsjob, og kan du overhovedet holde ferie under dit løntilskud? 

Du har ligesom en hvilken som helst ordinær ansat ret til ferie i et løntilskud. Du optjener ferie på samme måde, som når du er på dagpenge, selv når du er ansat i et job med tilskud. I dit løntilskud kan du søge om feriepenge, du har optjent i din a-kasse eller i et tidligere job. 

Du får ikke udbetalt løn under din ferie. 

Selvom du er i et job med tilskud af løn, anses du stadig som ledig. Derfor skal du altid melde ferie på jobnet.

Som ansat i løntilskud er helligdage også en ret. Er du eksempelvis på dagpenge, får du også for helligdage, der ligger på hverdage. Men det betyder samtidig, at du skal stille dig til rådighed på arbejdsmarkedet. 

Hvad så hvis du bliver syg?

Når du er tilskudsansat, kan du ligesom alle andre blive ramt af sygdom. Men hvad skal du gøre med dit løntilskud ved sygdom? Bliver du syg, skal du melde det til din arbejdsgiver. 

Det betyder dog også, at du som syg ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet – og du bliver derfor afmeldt som ledig i dit jobcenter. Hvis du er syg i en periode længere end 14 dage, skal du søge om sygedagpenge via din kommune. 

Husk også at registrere dig som rask igen på jobnet.dk.  

Hvordan hænger løntilskud og pension sammen? 

Du får pension i et løntilskudsjob på lige vilkår med ordinære ansatte under den gældende overenskomst. I private virksomheder har du dog mulighed for at forhandle løn og dermed også pension under din tilskudsansættelse. 

Også i et offentligt tilskudsjob ansættes du på samme betingelser som virksomhedens andre medarbejdere. Det gælder både ferie, opsigelse og ret til pension. Det betyder, at du får fuld pension af den løn, du ellers ville have fået som fastansat. 

Få en tilskudsansættelse som førtidspensionist 

Løntilskud for førtidspensionister er en mulighed for dig, der gerne vil arbejde, selvom du er førtidspensionist. Kan du ikke opretholde et job på almindelige vilkår, kan du som førtidspensionist få job med løntilskud. Det gælder kun for førtidspensionister – ikke folkepensionister. 

Du kan få en tilskudsansættelse på deltid eller fuldtid. Det aftaler du med arbejdsgiveren, som du også indgår en aftale omkring løn og arbejdsvilkår med – alt sammen i samarbejde med de faglige organisationer. 

Det er din egen kommune og dit lokale jobcenter, der skal vurdere og godkende jobbet for dig, ligesom det også er dem, der bevilger tilskuddet.  

Løntilskud og skat – hvad skal du være opmærksom på?

Sidder du i et job med tilskud af løn, får du løn for det arbejde, du udfører. Derfor skal du på lige vilkår med ordinært ansatte betale skat i et løntilskud. På samme måde skal du betale arbejdsmarkedsbidrag i et løntilskudsjob. 

Løntilskud og AM-bidrag hænger sammen på den måde, at bidraget er en skat, som du er forpligtet til at betale af al din A-indkomst – herunder et løntilskud. Du kan blive klogere på betaling af AM-bidrag her. 

Vær obs på din forskudsopgørelse

Får du en tilskudsansættelse, hvad enten du er dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager eller førtidspensionist, vil din indkomst med stor sandsynlighed ændre sig. Det betyder, at du altid skal ”registrere” et job med løntilskud i din forskudsopgørelse. Det gør du ved at ændre på din forventede indkomst i opgørelsen. 

Gør du ikke det, kan det få konsekvenser for din økonomi. Betaler du for lidt i skat, kan det give dig et skattesmæk af de store.  

Skattefradrag ved kørsel i løntilskud  

Du kan få tilskud til kørsel i alle typer lønnet job, hvor du betaler AM-bidrag. Det betyder derfor, at du kan få kørselsfradrag i et løntilskud, hvis du har mere end 24 km til dit løntilskudsjob – det vil sige 12 km hver vej. Transporttilskud gælder ikke i private virksomheder – kun i de offentlige virksomheder. 

Kørselsfradrag er ikke penge, du får direkte i hånden. I stedet er det et fradrag, der medregnes i årsopgørelsen under rubrik 51. 

I et løntilskud får du også beskæftigelsesfradrag, som automatisk beregnes, når du ændrer i din forskudsopgørelse ved ændringer i din indkomst. Du kan få mere at vide om fradraget og de aktuelle satser på Skattestyrelsens hjemmeside

Kørselsgodtgørelse – hvordan får du fingrene i det?

Du kan i et løntilskud få kørselsgodtgørelse. Det adskiller sig fra kørselsfradrag ved, at du får en økonomisk kompensation, hvis du bruger din egen bil til erhvervsmæssig kørsel i virksomheden. 

Du kan ansøge om kørselsgodtgørelse i blanketten ’AB 421’ på jobcentrets hjemmeside. Er du ikke medlem af en a-kasse, kan du ansøge på borger.dk

Oftest stillede spørgsmål

For at få løntilskud skal du modtage enten dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Du skal som udgangspunkt have været ledig i mindst seks måneder – medmindre du er over 50 år, enlig forsørger eller nyuddannet med et handicap.

Varigheden af tilskudsstillingen afhænger af målgruppen. Som hovedregel kan du være i et privat tilskud i op til seks måneder og i et offentligt i op til fire måneder.

Du betragtes som ledig, selvom du varetager et løntilskudsjob. Derfor skal du også stadig søge arbejde. Dog kan du i nogle tilfælde blive fritaget for jobsøgningen. Det gælder særligt, hvis du er blevet lovet en fastansættelse efterfølgende.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Løntilskud

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram