Kontanthjælp – Hvad er det?

Kontanthjælp er en månedlig ydelse fra staten. Kan du ikke forsørge dig selv og din familie, kan du søge om kontanthjælpsydelse. For at få ydelsen skal du dog leve op til en række krav. Det er din kommune, du skal tage fat i, hvis du gerne vil i gang med en ansøgning.

 • Læsetid: 14 min.

 • Sidst opdateret 17/05/2024

Som selvstændig kan man ikke modtage kontanthjælp. Det er selvfølgelig ikke et ønske for nogen at ende på kontanthjælp - dog kan det være sidste udvej, hvis virksomheden går ned ad bakke.

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, som staten udbetaler. Du kan få kontanthjælp, hvis dit behov for forsørgelse ikke er dækket af andre ydelser – det kan fx være dagpenge.

Er du havnet i en situation, hvor du ikke har noget arbejde og løn, og hvor du hverken kan forsørge dig selv eller din familie, har du mulighed for at ansøge om at blive kontanthjælpsmodtager.

Ydelsen bliver udbetalt månedligt, og du skal gå til din kommune, hvis du gerne vil i gang med en ansøgning. Så vurderer kommunen, om du er berettiget til at modtage kontanthjælpsydelse hver måned.

Hvem er berettiget til kontanthjælp?

Du skal kunne opfylde følgende krav for at komme i betragtning: 

 • Du skal være fyldt 30 år

Er du ikke fyldt 30 år endnu, kan du godt ansøge alligevel, hvis du som minimum har gennemført en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse

 • Du har været gennem sygdom, arbejdsløshed eller andet, der kan forklare, hvorfor du ikke kan forsørge dig selv og din familie
 • Du har ikke en ægtefælle, der kan forsørge dig
 • Du modtager ikke andre ydelser, som fx dagpenge eller pension

Du kan se en samlet liste over muligheder, satser og krav for personer under 30 år på Borger.dk.

Kontanthjælp vs dagpenge – hvad er forskellen?

Kontanthjælp og dagpenge er to forskellige overførselsindkomster. Du kan få udbetalt dagpenge hver måned, hvis du betaler til en a-kasse.

Mister du en dag dit arbejde, kan du, mens du leder efter et nyt arbejde, få udbetalt dagpenge fra din a-kasse hver måned. Og den kan du ovenikøbet få suppleret op af en lønsikring. Er du ikke medlem af en a-kasse, kan du ikke få udbetalt dagpenge. 

Kontanthjælp er ikke betinget af et medlemskab hos en a-kasse. Det er en offentlig ydelse, vi alle kan komme i betragtning til, hvis vi er uden arbejde og en dag kommer i en situation, hvor vi ikke kan forsørge os selv.  

Hvorfor er der en ny kontanthjælpsreform fra 2014? 

Tilbage i 2014 blev der vedtaget en ny kontanthjælpsreform. Formålet med den er at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Kontanthjælp skal gerne være en midlertidig løsning – frem for en varig løsning – og der skal gerne være så mange i arbejde – og så få på ydelsen – som muligt.

Her får du et udpluk af de initiativer, som reformen har bragt med sig:

 • Unge under 30 år kan få uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp
 • De første tre måneder skal der sættes intensivt ind på jobsøgning
 • Der bliver givet sanktioner, hvis ikke den enkelte kontanthjælpsmodtager lever op til kravene om jobsøgning

Du kan læse mere om reformen og de initiativer, der er sat i værk, på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Hvor høj er den gældende sats? 

Der findes ikke bare én kontanthjælpssats – en flere forskellige satser.

Hvor høj en sats, du kan få, afhænger af flere faktorer. Det har blandt andet betydning, om du er fyldt 30 år, om du har børn, eller om du lider af en psykisk sygdom.

Her finder du et udpluk af de månedlige satser for 2024:

 • Over 30 år uden børn 12.326 kr.
 • Over 30 år med børn 16.382 kr.
 • Enlig forsørger under 30 år 15.658 kr.

Vil du gerne se de andre satser? Du kan se alle de aktuelle kontanthjælpssatser her.

Hvad får du udbetalt i kontanthjælp efter skat?

Du skal betale skat af kontanthjælp på samme måde, som du betaler skat af de penge, du tjener på et arbejde.

Det er en individuel sag, hvor meget vi hver især betaler i skat. Det afhænger i høj grad af dit personfradrag.  

Du kan med fordel bruge Skattestyrelsens beregner til at tjekke op på, hvor meget du får udbetalt efter skat. Uanset om det er en lønindtægt, kontanthjælp eller en anden form for offentlig ydelse.

Udbetaling af kontanthjælp – hvordan fungerer det i praksis? 

Det er din bopælskommune, der udbetaler ydelsen til dig.

Hver måned bliver pengene sat ind på din NemKonto, hvor du så kan hæve dem. Dine penge vil være til rådighed den sidste hverdag i hver måned.

Men er kontanthjælp bagudbetalt eller forudbetalt? Det vil vi nu se nærmere på.

Kontanthjælp er bagudbetalt – og hvad vil det så sige?

Er du kontanthjælpsmodtager, vil du hurtigt opdage, at din ydelse er bagudbetalt. 

Hvis du eksempelvis i starten af juli ansøger om kontanthjælp, og får din ansøgning godkendt, får du ikke pengene for juli måned før til august. Du får altså ikke ydelsen forudbetalt, men derimod bagudbetalt. 

Kontanthjælp har tidligere været forudbetalt – hvorfor er det blevet ændret?

Hvis vi skruer tiden nogle år tilbage – helt tilbage til før kontanthjælpsreformen i 2014 – vil vi kunne se, at kontanthjælpsydelsen tidligere har været forudbetalt.

I dag er det en mulighed at tilbageholde din ydelse, hvis du er usamarbejdsvillig, eller hvis du ikke lever op til kravene om jobsøgning osv. Det er nemmere at gennemføre den slags sanktioner, hvis du får din ydelse bagudbetalt.

Det kan meget vel være en del af forklaringen på, hvorfor ydelsen er gået fra at være forudbetalt til bagudbetalt.

Hvad er kontanthjælpsloftet for en størrelse?

I 2018 valgte regeringen at indføre det såkaldte kontanthjælpsloft.

Det er en øvre grænse for, hvor meget du kan få udbetalt samlet set, når du er kontanthjælpsmodtager og også modtager andre ydelser som eksempelvis boligstøtte og uddannelseshjælp.  

Formålet med kontanthjælpsloftet er at gøre det mere mere attraktivt at komme tilbage på arbejdsmarkedet, fordi det vil medføre en større økonomisk gevinst end at modtage kontanthjælp sammen med andre former for ydelser.

For kontanthjælpsmodtagere der er fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. månedSats for 2024
Enlige/gifte/samlevende, forsørgere med 1 barn16.382 kr.
Enlige/gifte/samlevende, ikke forsørgere12.326 kr.
For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. månedSats for 2024
Under 25 år, udeboende3.834 kr.
Under 25 år, hjemmeboende7.945 kr.
25-29 år, udeboende16.223 kr.
25-29 år hjemmeboende 16.614 kr.
Gravid (passeret 12. svangerskabsuge)12.326 kr.
Psykisk syg16.282 kr.
Psykisk syg, udeboende12.326 kr.
Forsørgere, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud10.955 kr.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg16.382 kr.
For modtagere af uddannelseshjælp (personer under 30 år uden uddannelse)
der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
Sats for 2024
Under 30 år og enlige forsørgere13.509 kr.
Under 30 år med børn/forsørger, uden ret til ekstra børnetilskud9.454 kr.
Under 30 år og gravid efter 12. uge12.326 kr.
Under 30 år og psykisk syg med børn/forsørger16.382 kr.
Under 30 år og psykisk syg og udeboende12.326 kr.
Under 30 år og udeboende6.754 kr.
Under 30 år og hjemmeboende2.910 kr.
Under 30 år med bidragspligt16.382 kr.

Hvis du modtager uddannelseshjælp og ikke opfylder 225-timerskravet, kan du miste støtten helt eller delvist. Du kan læse mere om 225-timerskravet i næste afsnit.

Har det betydning for dig?

Det er ikke alle kontanthjælpsmodtagere, der bliver berørt af kontanthjælpsloftet.

Det er kun relevant for dig, der modtager kontanthjælp (eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse), men som også får boligstøtte eller særlig støtte samtidig. 

Ellers behøver du ikke at forholde dig til det.

Sådan ser kontanthjælpsreglerne ud 

Der findes mange forskellige regler på området. 

For at gøre det mere overskueligt for dig har vi sat de forskellige regler ind i et skema. 

SelvstændigSom hovedregel har du som selvstændig ingen mulighed for kontanthjælp.
Unge under 30 årHar du ingen uddannelse, modtager du uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. 
SamboendeEr du gift, har din ægtefælles indkomst betydning for din kontanthjælp. Er du ikke gift, men blot samboende, har din samlevers indkomst ingen betydning. 
FormueDu må ikke have en formue på mere end 10.000 kr.
ForsørgerDu modtager en højere ydelse, hvis du har børn, du skal forsørge. 
TandlægeEr du på kontanthjælp, kan du søge om tilskud til behandlinger hos din tandlæge.
BoligstøtteDu kan blive berørt af kontanthjælpsloftet, hvis du også får boligstøtte.
BarselDu får ikke barselsdagpenge. Men du fortsætter med at få kontanthjælp under din barsel.
FerieDu kan godt holde ferie som kontanthjælpsmodtager. Du kan dog højst holde to uger i streg.
SygdomDu skal melde dig syg til jobcentret, hvis du bliver ramt af sygdom, mens du er på kontanthjælp. Ydelsen er den samme under dine sygedage.
Unge, der lider af psykisk sygdom, er berettiget til en højere sats.
UddannelseDu får ikke kontanthjælp under uddannelse. Du får SU under uddannelse.
PraktikDu kan starte i ulønnet praktik på kontanthjælp. Kommer du i virksomhedspraktik, fortsætter du med at få kontanthjælp.
Uden fast bopælDu skal ikke nødvendigvis have en fast bopæl for at få kontanthjælp.
GiftDin ægtefælles indkomst og formue spiller ind på din ret til kontanthjælp. Som gift har du og din ægtefælle gensidig forsørgerpligt.
225 timers reglenDu skal have arbejdet minimum 225 timer inden for de sidste 12 måneder, når du har fået kontanthjælp i en periode på tre år. Ellers bliver din ydelse sat ned.
ArvDin ret til kontanthjælp kan forsvinde, hvis du arver og på den måde kommer til penge. Arver du mindre end 10.000 kr., vil det ikke få betydning for din ydelse.
DagpengeDagpengesatsen er højere. Du skal betale til en a-kasse for at få udbetalt dagpenge.
Sygemeldt på kontanthjælpDu kan blive ramt af langvarig sygdom, der medfører, at du ikke kan passe dit arbejde og dermed ikke forsørge dig selv og din familie. Det kan medføre ret til kontanthjælp.

I de næste afsnit vil vi kort gennemgå de forskellige regler og vise dig, hvor du kan finde mere information. Så kan du nøjes med at dykke længere ned i de regler, der vedrører dig og din ydelse.

Dine muligheder som selvstændig

Driver du en virksomhed, kan du som hovedregel ikke modtage økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Men heldigvis findes der ingen regler uden undtagelser.

Bliv klogere på dine muligheder for kontanthjælp som selvstændig her.

Unge og kontanthjælp

Kontanthjælp til unge er delt op i flere kategorier.

Dine muligheder afhænger blandt andet af, hvorvidt du har taget en uddannelse eller ej, og hvorvidt du bor for dig selv eller hjemme hos dine forældre.

Kontanthjælp under 30 år

Er du under 30 år, og har du ingen uddannelse i form af en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse? Så får du ikke kontanthjælp, men uddannelseshjælp i stedet.

Er du under 30 år, og har du taget en uddannelse? Så kan du ansøge om kontanthjælp.

Hjemmeboende eller udeboende unge 

Når vi taler om unge og kontanthjælp, skelnes der mellem udeboende og hjemmeboende. 

Se taksterne for kontanthjælp til hjemmeboende og udeboende unge her.

Regler for kontanthjælp og samboende   

Er du gift, har din bedre halvdels indkomst betydning for, hvorvidt du kan modtage kontanthjælp eller ej. Bor du sammen med din kæreste, men er I ikke gift, så betyder din samlevers indkomst ikke noget for den ydelse, du kan få. 

Du kan læse mere om reglerne for kontanthjælp og samlevende her.

Hvor stor en formue må du have på kontanthjælp?

Kontanthjælp og en større formue hænger ikke sammen.

Det er begrænset, hvad du må eje af værdi, hvis du skal have ret til at modtage ydelsen. Få mere viden om formue og kontanthjælp her.

Hvordan er du stillet som enlig forsørger?

Du er berettiget til en højere ydelse, når du har børn, du skal forsørge.

Er du under 30 år og enlig forsørger, stiger ydelsen også.

Se de aktuelle satser.

Få tandlægehjælp på kontanthjælp

Som kontanthjælpsmodtager kan du søge om tilskud til tandlægebesøg.

Klik på linket, og få mere information om tandlægehjælp.

Kan du også få boligstøtte? 

Du kan godt få boligstøtte, mens du er på kontanthjælp. Men du skal være opmærksom på kontanthjælpsloftet.

Få mere at vide om boligstøtte og kontanthjælp via linket.

Kan du holde barselsorlov på kontanthjælp? 

Du kan ikke få barselsdagpenge, når du er på kontanthjælp. Men du beholder din kontanthjælpsydelse under din barselsorlov.

Du kan dykke ned i reglerne om kontanthjælp og barsel her.

Kan du holde ferie som kontanthjælpsmodtager?

Ja, det kan du godt. Når du holder ferie, kan du få udbetalt feriepenge på samme vis, som hvis du var på arbejdsmarkedet. 

Først efter du har været på kontanthjælp i 12 måneder, har du sparet sammen til at afholde fire ugers ferie. 

Kontanthjælp og rejse ud af landet – er det en mulighed?

Du kan holde din ferie enten i udlandet eller i Danmark. Det bestemmer du helt selv. Når du har meldt din ferie til jobcentret, kan du holde ferie, som du lyster. 

Syg på kontanthjælp – hvad gør du?

Bliver du syg, mens du er på kontanthjælp, skal du melde dig syg til det lokale jobcenter. 

Du vil få den samme ydelse, når du er syg. Få mere viden om kontanthjælp og sygdom her.

Hvilke psykiske sygdomme giver forhøjet kontanthjælp?

Er du under 30 år og lider du af en psykisk sygdom? Så gælder der nogle andre satser for din kontanthjælp. 

Kontanthjælp og uddannelse – hvordan hænger det sammen?

Er du endnu ikke fyldt 30 år, og har du ikke hverken en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse? Så får du ikke kontanthjælp, men uddannelseshjælp.

Uddannelseshjælp er en ydelse, der cirka svarer til, hvad du får i SU. Din sats afhænger af, om du er hjemmeboende eller udeboende.

Starter du på en uddannelse, mens du er på kontanthjælp eller uddannelseshjælp? Så vil du gå over på SU. Du kan eventuelt få uddannelseshjælp i en periode, indtil det praktiske med din SU er på plads. 

Du kan komme i ulønnet praktik som kontanthjælpsmodtager

Når du er på kontanthjælp, kan du komme i en ulønnet praktik.

Starter du i virksomhedspraktik hos en virksomhed, får du ikke løn, men du fortsætter med at få kontanthjælpsydelse under praktikforløbet.

Virksomhedspraktik er en oplagt måde at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Kontanthjælp uden fast bopæl – kan du få det?

Det står ikke i loven, at du skal have en folkeregisteradresse, for at du kan få udbetalt kontanthjælp. Det er altså ikke et krav, at du har fast bopæl.

Får hjemløse så kontanthjælp? De fleste hjemløse får en form for social ydelse fra kommunen. 

Regler for kontanthjælp, når du er gift

Er du gift og på kontanthjælp? Så har du og din ægtefælle pligt til at forsørge hinanden. I har altså gensidig forsørgerpligt.

Din ægtefælles indkomst og formue påvirker din ret til at modtage kontanthjælp – og det samme gælder den anden vej rundt.

Er du ikke gift, men bor med en samlevende? Så påvirker jeres individuelle økonomi ikke hinandens ret til ydelsen.

Kontanthjælp og 225-timers reglen – hvad går det ud på?

225-timers reglen går ud på, at du skal varetage et arbejde i minimum 225 timer. Har du i løbet af en periode på tre år ikke arbejdet i minimum 225 timer inden for de sidste 12 måneder, får det betydning for din kontanthjælp. Din ydelse vil blive sat ned.

Du kan få din ydelse op igen, hvis du finder dig et arbejde og får 225 timer i banken.  

Arv – ændrer det på din ret til kontanthjælp?

Står du i den situation, at du er på kontanthjælp og arver en større sum penge? Så skal du leve af de penge, du arver. Og ikke af kontanthjælp.

Arver du mindre end 10.000 kr., har det ikke indflydelse på din ydelse. Det samme gælder, hvis du og din ægtefælle tilsammen arver, hvad der svarer til 20.000 kr. 

Dagpenge og kontanthjælp – hvilken ydelse er størst?

Satsen for dagpenge er betydeligt højere end satsen for kontanthjælp.

Bliver du pludselig ledig, har du ikke automatisk ret til dagpenge. Du skal være betalende medlem af en a-kasse for at få udbetalt dagpenge, hvis du en dag bliver ledig.

Kontanthjælp kræver ikke, at du er medlem af en a-kasse. Du skal dog kunne leve op til andre betingelser.

Kan du få kontanthjælp som sygemeldt?

Ja, det kan du i nogle tilfælde.

Er du ramt af langvarig sygdom, så du hverken kan forsørge dig selv eller din familie? I det tilfælde kan du være berettiget til kontanthjælp.

Det er din kommune, der afgør, hvorvidt du er berettiget til ydelsen eller ej. 

Søg kontanthjælp – sådan gør du

På din første ledighedsdag skal du møde op på dit lokale jobcenter. 

Det er vigtigt, at du møder op personligt, når du gerne vil ansøge om kontanthjælp. Ellers kan du i værste fald få afslag på din ansøgning.

Her bliver du guidet videre, så du kan komme i gang med at udfylde de nødvendige papirer. Vær omhyggelig med at medsende al den dokumentation, der er angivet i selve ansøgningen.

Kan du søge kontanthjælp på nettet?

Du kan godt udfylde en ansøgning og indsende den digitalt. Men din ansøgning bliver ikke registreret, før du retter personlig henvendelse til det jobcenter, du er tilknyttet. 

Kan du af personlige årsager ikke møde op fysisk på jobcentret, kan du gribe telefonen og give dem et kald. Så kan du aftale nærmere med dit jobcenter.

Afmeld kontanthjælp

Har du ikke længere brug for ydelsen, fordi du er kommet i job eller er kommet til penge på anden vis? Så skal du tage fat i dit jobcenter.

Du kan afmelde dig digitalt på jobcentrets hjemmeside, eller du kan rette personlig henvendelse til dit lokale jobcenter. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal afmeldes helt, eller om du blot skal afmeldes for en midlertidig periode?

Søg altid rådgivning hos dit jobcenter først. Det kan få betydning for dine rettigheder som kontanthjælpsmodtager, hvis du ved en fejl kommer til at afmelde dig for tidligt.

Oftest stillede spørgsmål

Hvis du er over 30 år og ikke kan forsørge dig selv eller din familie, kan du have ret til kontanthjælp.

Det afhænger af flere faktorer. Blandt andet om du er enlig forsørger, eller om du er gift. Den højeste sats ligger i 2023 på 16.941 kr. per måned.

Du skal henvende dig personligt i jobcentret i din kommune. Når du er meldt ledig, kan du udfylde en ansøgning og vedlægge den nødvendige dokumentation.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Kontanthjælp – Hvad er det?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram