Statsautoriseret revisor – hvad er en statsautoriseret revisor?

De højest uddannede revisorer kan få den beskyttede titel statsautoriseret revisor. Det, at titlen er beskyttet, betyder, at ikke alle revisorer kan kalde sig for statsautoriserede revisorer. Det kræver en særlig revisoreksamen, som tilbydes af Erhvervsstyrelsen.

  • Læsetid: 6 min.

  • Sidst opdateret 23/01/2024

Leder du efter en statsautoriseret revisor, som er tæt på dig og kender Dinero? I vores oversigt kan du nemt finde en lokal statsautoriseret revisor, som kan hjælpe dig.

Hvad er en statsautoriseret revisor?

En statsautoriseret revisor har bestået en revisoreksamen gennem Erhvervsstyrelsen og er på den måde blevet autoriseret af staten. Der er også andre måder at blive statsautoriseret revisor på (som du kan læse mere om i næste afsnit), men det sker som regel ved at bestå revisoreksamen.

Titlen revisor er ikke beskyttet. Det vil sige, at enhver i princippet kan kalde sig for revisor. Men det er ikke, hvem som helst der kan kalde sig for statsautoriseret revisor. Det er nemlig en beskyttet titel, som kun de, der har gennemgået den særlige uddannelse, kan kalde sig.

En statsautoriseret revisor må udføre revision på regnskaber for de børsnoterede selskaber og får i mange tilfælde en højere løn end de andre revisorer uden titlen inden for branchen.

Hvis du leder efter en professionel revisor eller bogholder, har vi gjort det nemt for dig. Klik på linket, og find en nær dig.

Den nye bogføringslov stiller krav til din revisor

Den nye bogføringslov stiller krav til virksomheder om bl.a. digital bogføring. Hvis en virksomhed får hjælp til bogføringen af en revisor eller bogholder, har de et fælles ansvar for at overholde reglerne.
Se krav til revisorer.

Hvilken uddannelse har en statsautoriseret revisor?

En ting er at uddanne sig til revisor. En anden ting er at uddanne sig til statsautoriseret revisor. Vejen til at blive statsaut. revisor er en længere uddannelse med flere trin undervejs.

Det første skridt på vejen er som regel at tage uddannelsen cand.merc.aud. Men faktisk er det blot én af mulighederne for at blive statsautoriseret revisor:

  1. Har bestået cand.merc.aud. (revisorkandidateksamen)
  2. Har bestået anden kandidateksamen (og opfyldt krav i eksamensbekendtgørelsens §5, stk. 1 og 2
  3. Har deltaget mindst tre år i udførsel af opgaver, der hører under statsautoriserede revisorers virkefelt (område) jf. revisorlovens §1, stk. 2 og 3*

Herefter skal du ud i erhvervslivet og have praktisk erfaring inden for revisorfaget. Når du har optjent praktisk erfaring på et godkendt revisionskontor i 1-3 år, kan du gå op til en særlig revisoreksamen, som bliver afholdt af Erhvervsstyrelsen.

Her skal du op i både tre skriftlige og en mundtlig prøve. Består du disse revisoreksamener, kan du kalde dig for statsautoriseret revisor. Det er Danske Revisorer (FSR), der står for selve afholdelsen af revisoreksamen og andre prøver for revisorer. Du finder også alle relevante frister via linket.

*Der er flere ting, der skal være opfyldt ved den tredje mulighed. Du kan se alle krav under “Revisoreksamen – statsautoriseret revisor” på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvad laver en statsautoriseret revisor?

De anses for at være en af erhvervslivets mest betroede rådgivere, og de er med til at sikre troværdig information til virksomheder, kreditorer, investorer og andre brugere af virksomhedernes regnskab.

Deres vigtigste job er at være virksomhedernes sparringspartner, når det kommer til bl.a. regnskab, økonomi, skat og strategi. Det laver en statsautoriseret revisor:

Det er dog vigtigt at sige, at en statsautoriseret revisor primært fungerer som en sparringspartner og rådgiver for virksomheder. Det er sjældent, at de har hænderne helt nede i regnskabs-dejen. Derfor har flere også tegnet en rådgiveransvarsforsikring.

Hvad tjener en statsautoriseret revisor – løn varierer meget

Lønnen for en statsautoriseret revisor varierer meget. Der er især forskel på lønnen i det offentlige og det private. UG.dk har lavet en oversigt over, hvad personer, som arbejder med regnskab og bogføring, tjener om måneden:

Type af jobPrivatStat
Revisions- og regnskabscontrollerarbejde (reg. /statsaut.)42.792 kr.39.063 kr.
Statsrevisor42.792 kr.39.063 kr.
Revisor (ej reg./statsaut., Revisorassistent38.081 kr.38.009 kr.
Revisionsassistent26.045 kr28.705 kr.

Ovenstående tal er den gennemsnitlige indtægt pr. måned for nyuddannede inkl. pension, tillæg, værdi af personalegoder etc. – også kaldet nettolønnen.

Hvis du er statsautoriseret revisor og gerne vil tjekke, hvordan du ligger rent lønmæssigt, laver flere virksomheder og fagforeninger lønstatistik, hvor du kan sammenligne med andre. I CAs løntjek kan du fx se, hvad minimum- og maksimum-timelønnen – perfekt, hvis du er freelancer.

Hvad er en registreret revisor?

Som revisor har du flere forskellige muligheder, hvis du gerne vil have en beskyttet titel.

En registreret revisor er en beskyttet titel lige såvel som autoriseret revisor. Måden, som du får titlen på, er dog anderledes. For at blive registreret revisor er det ikke et krav, at du har en cand.merc.aud. Du kan blive indstillet til kvalifikationseksamen, hvis du for eksempelvis har en HA-uddannelse, en HD-uddannelse eller en kandidateksamen i økonomi. Består du Erhvervsstyrelsens kvalifikationseksamen, får du tildelt titlen registreret revisor.

Der er stadig masser af registrerede revisorer inden for branchen, men de vil langsomt blive udfaset. De sidste kvalifikationseksamener bliver afholdt fra 2017-2019. Derefter vil der ikke blive udklækket flere registrerede revisorer. De, der allerede har fået titlen, vil dog fortsat have ret til at bruge den.

Hvad er en godkendt revisor?

En godkendt revisor er en beskyttet titel på samme vis som statsautoriseret revisor og registreret revisor. Det er en såkaldt samlebetegnelse for de to andre titler, og er du statsaut. revisor, er du automatisk også en godkendt revisor. Det samme gælder, hvis du er tildelt titlen registreret revisor. Så er du også automatisk en godkendt revisor.

Det at kunne kalde sig for godkendt revisor er et kvalitetsstempel, og især de større virksomheder anvender udelukkende godkendte revisorer til at stå for deres revisionsopgaver.

Foreningen for statsautoriserede revisorer

En statsautoriseret revisor er typisk medlem af foreningen for statsautoriserede revisorer – FSR. Der findes også en anden revisorforeninger – FDR, som er for både godkendte og ikke-godkendte revisorer.

En revisors medlemskab i en af foreningerne er din sikkerhed for, hvilken uddannelsesbaggrund, din revisor har. Samtidig vil et sådan medlemskab som regel være din sikkerhed mod revisor fejl.

Oftest stillede spørgsmål

Du bliver statsautoriseret revisor ved at bestå revisoreksamen gennem Erhvervsstyrelsen. Det er Danske Revisorer (FSR), der står for uddannelsen, og du skal have bestået en cand.merc.aud., en anden relevant kandidateksamen eller haft opgaver inden for området i minimum tre år, før du kan tilmelde dig eksamen.

En statsautoriseret revisor er virksomheders sparringspartner og rådgiver om bl.a. regnskab, virksomhedsøkonomi, køb og salg, ledelse og skat.

En statsautoriseret revisor har sjældent hænderne nede i maskinrummet, og hendes arbejde består primært af rådgivning.

En statsautoriseret revisor har en månedsløn på 47.000 kr. og op. Det er meget forskelligt, hvad en statsautoriseret revisor tjener, men det vil sjældent være under dette.

Det er ikke svært at blive statsautoriseret revisor, men processen kan tage mange år og virke uoverskuelig. Det er nemlig en længere uddannelse, som kræver, at du har taget andre relevante uddannelser først.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Statsautoriseret revisor – hvad er en statsautoriseret revisor?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram