Stiltiende accept

En stiltiende accept betyder, at du indgår en aftale ved at være passiv. Det kan eksempelvis ske ved, at din allerede tegnede forsikring stiger i pris, men du tager hverken stilling til aftalen mundtligt eller skriftligt. Og aftalen om prisstigningen træder derfor i kraft.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 12/09/2023

Vil du være sikker på at dine aftaler bliver holdt? Vi har lavet skabeloner til samarbejdsaftale, købsaftale, konsulentaftale og mange flere - her i vores regnskabsordbog.

Hvad er stiltiende accept? 

En stiltiende accept er indgåelsen af en aftale, der hverken bliver formuleret skriftligt eller mundtligt. Det vil sige, at en af aftalens parter forholder sig passivt. 

Det kan eksempelvis være en kunde, der undlader at forholde sig til ændringer i en allerede indgået aftale. 

Sender du som forsikringsudbyder ændrede forsikringsbetingelser med en højere præmiebetaling ud til en kunde, og kunden forbliver passiv, betragtes det som en stiltiende accept af den forhøjede betaling. 

Som virksomhed skal du i mange tilfælde indgå aftaler med kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere. Derfor er det også vigtigt for dig at kende til stiltiende aftaler i aftaleloven. 

Hvad er aftaleloven? 

Aftaleloven er en lov, der regulerer, hvornår og hvordan en aftale bliver bindende. I Danmark har vi aftalefrihed. Det betyder, at der ikke er særlige krav til aftalens indhold eller form. 

Aftaleloven sætter alligevel klare rammer for indgåelse af aftaler. Som udgangspunkt er alle aftaler bindende, og loven er derfor en måde at få begge parter i en aftale til at overholde og efterleve deres forpligtelser. 

Se gennemgang af aftalelov.

Både mundtlige og skriftlige aftaler er bindende 

En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig. Den er dog langt sværere at bevise. Derfor kan den mundtlige aftale være vanskelig at tvinge igennem, hvis køber fortryder, selvom han/hun har accepteret mundtligt. 

I det tilfælde har du som sælger bevisbyrden – og det kan næsten være umuligt at bevise en aftale, du ikke har på skrift. 

Er en stiltiende aftale bindende? 

Som udgangspunkt er en stiltiende aftale ikke bindende, hvis en køber forholder sig passivt. Det betyder, at du som virksomhed ikke uden videre kan sende et tilbud og kræve, at aftalen accepteres og gennemføres, selvom køberen ikke reagerer på tilbuddet.  

Der er alligevel situationer, hvor passivitet kan anses som en stiltiende accept. Måske har du som virksomhed haft meget kommunikation frem og tilbage med en leverandør og i den forbindelse skrevet på en måde, der får leverandøren til at tro, at I har en aftale. 

Betragter leverandøren med al rimelighed en aftale for at være indgået og sender en ordrebekræftelse, mens du som virksomhed ikke reagerer, kan aftalen i nogle tilfælde vurderes at være bindende. 

I den situation er det altid vigtigt hurtigt at gøre opmærksom på, at du mener, ordrebekræftelsen er uberettiget. I sidste ende kan den tid, hvor du forholder dig passiv, være med til at afgøre, om der reelt er tale om en bindende aftale eller ej. 

Oftest stillede spørgsmål

Du afgiver en stiltiende accept, hvis du eksempelvis i et allerede indgået aftaleforhold forholder dig passivt til en præmiestigning. Du reklamerer med andre ord ikke, og dermed accepterer du aftalens nye forhold ved hverken at reagere mundtligt eller skriftligt.

Aftaleloven er en lov, der har til formål at sætte rammer for, hvornår en aftale er accepteret, gyldig og bindende.

Ifølge aftaleloven er en stiltiende aftale som udgangspunkt ikke forpligtende. Dog er den det, hvis der er god grund til at tro, at en aftale er indgået på baggrund af tidligere kommunikation, og kunden forholder sig passiv.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram