Tilbudsgivning og tilbudsberegning – hvad skal et tilbud indeholde?

Ved tilbudsgivning er der en række oplysninger, du bør have med. Få gode råd til at skrive dit tilbud, og få en beregner til at regne dit tilbud ud.


Hvad skal et tilbud indeholde?

Et tilbud skal indeholde et overblik over den pris, du tager for at løse en konkret opgave. 

Der findes ikke regler for, hvad dit tilbud skal indeholde. Til gengæld findes der gode råd til, hvad dit tilbud kan indeholde, og hvordan du kan skrive det. Sidst i indlægget kan du hente vores skabelon til at lave dit tilbud.

Først og fremmest bør dit tilbud indeholde alt, hvad din kunde har brug for at vide. Tilbuddet skal være overskueligt, og sproget skal være til at forstå.

Du gør dit tilbud overskueligt ved at bryde prisen så meget op som muligt og ved at give de detaljer, din kunde har brug for.

Derfor vil det være en god idé, hvis dit tilbud indeholder følgende: 

 • En titel på tilbuddet, så kunden er helt klar over, hvad hun køber
 • Information om kunden: Navn, adresse, evt. kunde- eller sagsnummer
 • Information om dit firma: Navn, adresse, hjemmeside, telefonnummer, CVR-nummer, evt. betalingsoplysninger, navn på pengeinstitut, kontooplysninger
 • Vare- eller produktnavne og præcise beskrivelser
 • Priser på de enkelte dele og en samlet pris
 • Den samlede pris inkl. og ekskl. moms
 • Fristen for tilbuddets udløb

I nogle tilbud vil det også være relevant for dig at beskrive og/eller inkludere priser på indhold som: 

 • Transport eller transporttid
 • Koordinering eller kommunikation med underleverandører
 • Antal korrekturgange
 • Tidsplan
 • Ved materialer
  • Hvem leverer
  • Hvor leveres de
  • Hvornår leveres de?

Har du en virksomhed i byggebranchen, vil det være en fordel for dig at kende til udbudsloven og tilbudsloven. Der gælder nemlig særlige regler, når det offentlige skal indhente tilbud efter at have sendt en opgave i såkaldt offentligt udbud. 

I sådanne tilfælde vil det fx være godt for dig at kende det tildelingskriterie, som det offentlige vælger ud fra. Det kan fx være kvalitet eller den laveste pris. Så vil det være en fordel at lægge vægt på kvalitet eller pris i dit tilbud.

Med det offentlige mener vi offentlige organer; statslige, regionale og lokale myndigheder samt private udbydere, som er offentligt støttet.

Når du skal skrive dit tilbud, kan du gøre dig selv en tjeneste ved at bygge dit tilbud op som en faktura

Det vil sige, at dit tilbud skal indeholde de informationer, der skal stå på en faktura. På den måde kan du nemt og hurtigt lave dit tilbud om til en faktura, når du er færdig med opgaven.

Har du Dinero Pro, kan du nemt lave dit tilbud om til en faktura i vores tilbudsmodul.

Hvad skal en faktura indeholde?

Det kan være svært at overskue, hvad en faktura helt præcist skal indeholde. Vi har gjort det nemt for dig ved at lave en guide til, hvordan du skriver en faktura.

Regler for tilbudsgivning

Der findes regler for tilbudsgivning, fra det øjeblik du giver dit tilbud til kunden. 

Når du har sendt dit tilbud til kunden, er dit tilbud nemlig bindende. Accepterer kunden dit tilbud før fristens udløb, er aftalen bindende

Accepterer din kunde først dit tilbud efter fristens udløb, er rollerne byttet om. Så skal du i stedet give kunden besked om, at du accepterer tilbuddet.

Accepterer kunden slet ikke dit tilbud, kan aftalen alligevel være bindende. Sådan et tilfælde kaldes en stiltiende accept

En stiltiende aftale er normalt ikke bindende, men den kan den gå hen at blive, hvis du eksempelvis har haft meget kommunikation med en potentiel kunde. For hvis du eller kunden får den anden til at tro, at I har en aftale, kan aftalen vise sig at blive bindende. 

Det kan for eksempel være, hvis du sender en ordrebekræftelse på baggrund af jeres samtale, og kunden så ikke svarer. Så kan tilbuddet gå hen og blive bindende

Hvordan laver man et tilbud?

Du laver et tilbud ved at finde frem til alle de detaljer, som kunden har brug for.

Detaljerne finder du ved at forstå kundens behov. Det vil derfor være en god idé at holde et møde med din kunde, før du begynder tilbudsberegningen, og før du begynder at skrive tilbuddet.

På mødet kan I bl.a. tale om

 • budget
 • krav, behov, ønsker og bekymringer om produktet
 • tidshorisont
 • produktets formål
 • evt. ønske til leverandør af materialer

Når du har lyttet til kunden, kan du præsentere forskellige løsningsforslag. Når kunden har valgt et af dine forslag, ved du, hvilken vej du nu skal gå. 

Før I går hver jeres vej, vil det være en god idé at fortælle kunden, hvad der nu kommer til at ske. Fortæl for eksempel, hvornår du sender dit tilbud. 

Når du så skal lave tilbuddet, skal du finde frem til, hvad opgavens forskellige dele vil koste dig – eksempelvis i tid, materialer og nyt udstyr. 

Du skal med andre ord finde lommeregneren frem og regne på, hvad din pris skal være. Nedenfor kan du se de udregninger, som du med fordel kan lave.

Avance og dækningsbidrag

Det vil være fint for dig at finde ud af, hvad din avance på varen skal være. Det vil sige den fortjeneste, du gerne vil have. Når du har fundet avancen, kan du finde salgsprisen ud fra varens variable omkostninger.

Variable omkostninger er de omkostninger, du har, i forbindelse med produktion eller salg af varen, fx råvarer, materialer, energi, indpakning og fragt. Sådanne omkostninger kan svinge meget og være meget forskellige afhængigt af produktet og virksomhedstype.

De hedder variable omkostninger, fordi de svinger sammen med dit salg.

Lad os sige, at du har en butik, hvor du sælger køleskabe. Sælger du tre køleskabe, har du omkostninger til indkøb af præcis tre køleskabe, og sælger du fem køleskabe, har du ved de fem salg haft omkostninger til indkøb af præcis fem køleskabe.

Lad os prøve at finde en salgspris ud fra en ønsket avance.

 • Køleskabets indkøbspris ligger på 4.000 kr.
 • Fragten til din butik vil koste 200 kr.
 • Du vil gerne tjene 1.000 kr. på handlen

Dit regnestykke skal derfor hedde; 4.000 kr. + 200 kr. + 1.000 kr. = 5.200 kr. i salgspris.

Vær opmærksom på, at din avance selvfølgelig bliver mindre, hvis du giver rabat på den samlede salgspris.

Du kan også finde frem til dit dækningsbidrag. Det er de penge, du har tilbage, når du trækker dine variable omkostninger fra salgsprisen.

Et dækningsbidrag beskriver altså det samme som avance, bare fra et andet perspektiv. Det hedder dækningsbidrag, fordi det er de penge, som du har tilbage til at dække dine faste omkostninger. Eksempler på dine faste omkostninger er el, husleje, løn, administration og markedsføring. Altså omkostninger, som ikke er direkte variable med dit salg. Din husleje er altid den samme, om du sælger tre køleskabe eller fem køleskabe.

Du finder dækningsbidraget ved at lave denne beregning:

Billedet viser formlen salgspris minus variable omkostninger er lig med dækningsbidrag

Lad os regne baglæns fra vores eksempel med køleskabe. Vi har jo bestemt, at vi sælger køleskabet for 5.200 kr., og vi har betalt 4.200 kr. for at anskaffe os køleskabet.

Altså er vores dækningsbidrag 5.200 – 4.200 = 1.000 kr.

Det stemmer heldigvis også med den avance, vi gerne ville have.

Du kan også beregne dækningsbidraget i procenter. Så vil dækningsbidraget i stedet hedde dækningsgrad. Regnestykket hedder så dækningsbidrag * 100 / salgspris.

Med eksemplet fra før, vil tallene hedde: 1.000 * 100 / 5.200 = 19,2 % dækningsgrad

Overskud 

Dækningsbidraget skal være stort nok til, at det kan dække dine faste omkostninger i virksomheden.

Er det ikke stort nok, får du underskud i din virksomhed. Har du til gengæld regnet rigtigt, ender du med at have et overskud i din virksomhed. Det har du naturligvis, hvis din omsætning er større end dine omkostninger (både faste og variable). Det præcise beløb finder du ved at trække alle dine omkostninger i virksomheden fra din omsætning.

Når du skal finde prisen på dit tilbud, er det bedste, du kan gøre, at prøve dig frem, indtil du finder det rette beløb. Lad være med at regne moms med i beløbene, da moms ikke bliver en del af din omsætning.

Du kan med fordel bruge vores tilbudsberegner og regne dig frem til din avance og dit dækningsbidrag og på den måde finde frem til prisen på dit tilbud.

Når du har indtastet dine tal i beregneren, er du klædt på til at skrive dit tilbud, så din kunde får et klart billede af sammenhængen mellem pris og løsningens/produktets kvalitet. 

Sådan arbejder du strategisk med tilbudsgivning

Ved tilbudsgivning er det en god idé at have en tilbudsstrategi. Har du sådan en, vil du hurtigere kunne lave et godt tilbud til dine relevante kunder. 

En tilbudsstrategi vil også gøre din chance for at lukke aftalen større.

At arbejde strategisk med tilbudsgivning betyder, at du skal definere en proces, som du kan følge i en længere periode. Processen skal du følge, hver gang du vil give et tilbud. 

På den måde kan du hurtigere give et tilbud, og du slipper for at bruge for meget tid på en opgave, som du endnu ikke ved bliver accepteret.

Når du arbejder med din strategi, skal du tage udgangspunkt i de erfaringer, du allerede har gjort. Hvert skridt, du tager, skal føre virksomheden i den retning, du gerne vil have. 

Din tilbudsstrategi kunne indeholde overvejelser eller svar på følgende: 

 • Hvilken størrelse opgaver skal du gå efter? 
 • Hvilken geografisk placering skal kunderne have?
 • Hvilke kunder vil du løbende holde dig opdateret om, så du kan målrette dit tilbud den dag, de mangler din ydelse?
 • Hvad skal dine møder med kunderne indeholde, så du går fra møderne med en forståelse for kundens situation og udfordringer?
 • Hvilke opgaver ligger i tråd med virksomhedens erfaringer og visioner? Og som enten
  • er dit specialistområde
  • ligger inden for et område, du gerne vil indtage i fremtiden?
 • Hvordan får du styr på tilbuddets indhold (produkt(er) og pris(er)), før du skriver tilbuddet?
 • Hvordan skal opstillingen af dine tilbud se ud? 
 • Hvilket udtryk skal dine tilbud have, så de afspejler din virksomhed?
 • Hvem skal korrekturlæse dine tilbud?

Et eksempel på tilbudsgivning lavet ud fra en tilbudsstrategi kunne se sådan ud: 

Et eksempel på et tilbud fra en fiktiv malervirksomhed.

Det vil være en god idé at lave en tilbudskabelon. Når du har sådan en, får dit tilbud den samme opstilling og det samme udtryk, hver gang du sender et tilbud.

Tilbudsberegner – download vores tilbudsberegner

Den nemmeste vej til at finde prisen for dit tilbud er at bruge en beregner. Sådan en har vi lavet til dig, så du bare skal sætte dine egne tal ind.

"*" indikerer påkrævede felter

Beregneren er lavet til Excel. Åbner du beregneren i Numbers eller et andet regnearksprogram, vil alle celler formentligt være låst op. Er de det, skal du være opmærksom på kun at redigere i de felter med en skyblå baggrund.

Læs gerne vores afsnit “Hvordan laver man et tilbud” igen, før du sætter dine tal ind i beregneren. Der er gode råd at hente, så dit tilbud ender med at give det overblik, som din kunde har brug for til at sige ja til dit tilbud.

Tilbudsskabelon – download vores tilbudsskabelon

Når du har brugt din tilbudsberegner, og er kommet frem til alle detaljer og den samlede pris, er du klar til at skrive dit tilbud.

Vi har lavet en tilbudsskabelon til dig, så du nemt kan skrive dit tilbud.

"*" indikerer påkrævede felter

Når du henter skabelonen, tilmelder du dig samtidig vores nyhedsbrev.

Du kan ændre i skabelonen, så den får den opbygning og det udtryk, du ønsker.

Lav et tilbud med Dinero Pro

Med tilbudsmodulet i Dinero Pro kan du nemt og hurtigt lave et tilbud. Læs mere om Dinero Pro her.

Oftest stillede spørgsmål

Et tilbud er dit bindende bud på en pris for et produkt. 

Det betyder, at du skal levere det produkt/den ydelse, der står i tilbuddet til den pris, der står i tilbuddet. Når kunden har accepteret dit tilbud, skal kunden betale den pris, der står i tilbuddet.

Dit tilbud skal indeholde de oplysninger, som din kunde har brug for for at acceptere tilbuddet. 

Det kunne være beskrivelser af varer, pris pr. stk. og den samlede pris ekskl. og inkl. moms.

Du laver et tilbud ved at lave en beregning af den tid og evt. de materialer og/eller udstyr, du har brug for til at løse opgaven. 

Når du er kommet frem til alle oplysninger på de forskellige dele, kan du skrive dit tilbud.

Du kan bruge vores skabelon eller tilbudsmodulet i Dinero Pro til at skrive dit tilbud.

Som privatperson må du indhente så mange tilbud, som du vil. 

Arbejder du hos det offentlige og skal indhente tilbud fra håndværkere, gælder andre regler. Her er det beløbet på ordren, der afgør hvor mange tilbud du kan eller skal indhente. 

Hvis beløbet på ordren er under 300.000, må du indhente så få eller mange, du vil. 

Er beløbet mellem 300.000 og 3.000.000, skal du minimum indhente to tilbud, maksimalt tre. 

Er beløbet højere end 3.000.000, må du ikke indhente tilbud. I stedet skal opgaven i såkaldt offentligt udbud, og så kan alle håndværkere komme med et tilbud.

Trine Roslev
Trine Roslev
Trine er vores content writer. Hun forklarer de krøllede og komplicerede regnskabsbegreber i et letforståeligt sprog, så regnskabslivet føles så let som muligt for dig som iværksætter.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram