Kapitalselskab – Hvad er et kapitalselskab?

Et kapitalselskab er en overordnet betegnelse for forskellige selskabsformer, som du kan anvende, når du skal stifte en ny virksomhed. Ordet kapitalselskab er en fællesnævner for forskellige selskabsformer, hvor der bliver indskudt kapital i forbindelse med stiftelsen af virksomheden.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 06/10/2023


Kapitalselskab engelsk

Hvad er et kapitalselskab?

Termen kapitalselskab er ikke lige så kendt som ordene anpartsselskab, aktieselskab eller iværksætterselskab, men faktisk går alle disse selskabsformer ind under denne kategori.

En af de ting, der kendetegner et kapitalselskab, er, at du som ejer ikke hæfter med din personlige formue. I stedet har du kun en begrænset hæftelse.

Når du stifter denne type selskab, skal du altid indskyde en vis sum penge i din virksomhed. Det er kun den sum penge, du kan miste, hvis det ikke lykkedes med din virksomhed.

Hvilke virksomheder hører ind under paraplyen kapitalselskab?

Der er mange virksomheder, der falder under denne kategori.

De mest kendte virksomhedsformer, som eksempelvis anpartsselskaber og aktieselskaber, hører begge ind under kategorien. Men også iværksætterselskaber og partnerselskaber bliver betegnet som kapitalselskaber. 

Hvilke fordele er der ved et kapitalselskab?

En af de helt klare fordele ved at oprette din virksomhed som denne type, er den begrænsede hæftelse. Du hæfter ikke med din personlige formue, og du risikerer dermed ikke at skulle gå fra hus og hjem, hvis der bliver økonomiske problemer i din virksomhed.

Har du eksempelvis skudt 40.000 kr. ind i dit anpartsselskab eller 400.000 kr. ind i dit aktieselskab, sætter du kun de indskudte penge på spil, når du kaster dig ud i at være virksomhedsejer. 

Du kan både eje selskabet selv eller sammen med andre, og det gør det til en fleksibel løsning. Hvis I er flere ejere, vil hvem der ejer hvad, afhænge af den kapital eller de værdier, I hver især har indskudt i selskabet.

Hvem kan stifte et kapitalselskab?

De fleste (fysiske) personer kan stifte et kapitalselskab. Der er kun få krav i selskabsloven til dig, som vil stifte et kapitalselskab:

  • Du må ikke have konkurskarantæne
  • Du skal være myndig

Der er altså intet krav om, at du har dansk statsborgerskab eller bor i Danmark for at kunne stifte et kapitalselskab. 

Hvis det er et selskab (juridisk person), som gerne vil stifte et kapitalselskab, er der et krav om, at den juridiske person har såkaldt retsevne. Retsevne betyder kort fortalt, at kapitalselskabet kan indgå i retsforhold – hvor selskabet er forpligtet eller kan forpligte andre. Det kan fx være i forbindelse med indgåelse af aftaler. 

Kapitalselskabet skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen for at få retsevne.

Vil du gerne starte en virksomhed, men er i tvivl om, hvilken type du skal vælge? Vi har samlet vores bedste tips til valg af virksomhedstype, hvor du også finder guides til oprettelse af alle typer af virksomheder.

Kapitalselskaber og skat

Kapitalselskaber skal betale selskabsskat af sit overskud, som i 2023 ligger på 22 %. Denne aconto skat betales 20. marts og 20. november, og baseret på den indtægt, som der er skabt de sidste tre år. Overskuddet kan herefter udbetales som udbytte, eller man kan beholde dem i selskabet.

Særlige krav

Som vi allerede har været inde på, skal du skyde en vis sum penge i dit kapitalselskab, når du stifter det. Derudover er du også forpligtet til at udarbejde en ejerbog. En ejerbog er en oversigt over de ejere, der er i dit selskabet.

Du har desuden pligt til at udarbejde en årsrapport hvert år, som du skal sende ind til Erhvervsstyrelsen. Du skal desuden bogføre i henhold til bogføringsloven, når du driver denne type selskab. Find en revisor, hvis du ikke allerede har en. Så er du sikker på, det bliver gjort ordentligt.

Som ejer af denne virksomhedstype er du underlagt reglerne i årsregnskabsloven, bogføringsloven og selskabsskatteloven. Det gælder både, hvad enten det er et anpartsselskab, et aktieselskab eller et partnerselskab, som du har planer om at stifte.

Aktieselskab (A/S)Anpartsselskab (ApS)
StartkapitalMin. 400.000 kr.Min. 40.000 kr.
Personlig hæftelseNejNej
Mulighed for flere ejereJaJa
RegnskabspligtJaJa
Krav om bestyrelseJaNej
Registreringsgebyr499 kr.499 kr.

Spørgsmål & svar

Hvad er et kapitalselskab?

Et kapitalselskab er en betegnelse, der dækker over forskellige selskaber, som eksempelvis aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber, hvor der er indskudt kapital ved stiftelse.

Hvad er der af fordele ved et kapitalselskab?

Der er begrænset hæftelse ved alle former for kapitalselskaber. Det betyder med andre ord, at du ikke hæfter med din egen personlige formue, når du stifter et kapitalselskab.

Er et anpartsselskab et kapitalselskab?

Ja, et anpartsselskab hører ind under kategorien kapitalselskab. Det samme gør sig gældende med partnerselskaber.

Skal du udarbejde årsregnskab i et kapitalselskab?

Ja, det skal du. Du har pligt til at følge årsregnskabsloven og til at føre regnskab i overensstemmelse med bogføringsloven, når du driver et kapitalselskab.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Kapitalselskab – Hvad er et kapitalselskab?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram