Årsafslutning

Årsafslutningen handler om at afslutte regnskabet og opgøre dine konti, således at en revisor (eller du selv) kan påbegynde årsregnskabet.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 24/01/2022


Hvad er en årsafslutning?

Når du skal til at afslutte årets regnskab for din virksomhed og aflevere dit regnskab til din revisor eller bogholder, giver det god mening både økonomisk og tidsmæssigt, at du har styr på så meget som muligt, inden den endelige overdragelse sker.

En årsafslutning dækker over en opgørelse af alle dine konti i din virksomhed. Alt fra afstemning af bankkontoen til uklarheder i forhold til afstemning af moms. Når du har lavet årsafslutningen, er du klar til at gå i gang med årsregnskabet.

Hvad bør en årsafslutning eksempelvis indeholde?

Nu afhænger det i sagens natur af den enkelte virksomhed, dens struktur og dens ydelser, hvilke poster du skal se nærmere på i en årsafslutning. Men herunder præsenterer vi dig for et par eksempler på poster, som du kan kaste et blik på.

Bankafstemning

Din bank skal stemme overens med regnskabet. Det betyder, at det indestående, som er i eksempelvis i banken i Dinero, skal passe på kroner og ører med indestående i din ordinære netbank. Såfremt disse tal stemmer overens, er du sikker på, at din bogføring er korrekt.

Lav for eksempel et udtræk fra banken i Dinero, og match det op mod din egen bank – hvis de ikke passer sammen, har du sandsynligvis glemt en postering eller posteret et beløb forkert. Her giver det god mening, at du selv undersøger sagen i stedet for at betale en revisor for at lede efter miseren.

Lagerbeholdning

Men også lagerbeholdningen kan du se nærmere på, hvis du er den type virksomhed, som har varer på lager. Du skal lave en optælling af lagerets værdi og husk i den forbindelse på, at du også skal indregne ukurante varer. For eksempel varer, som er gået i stykker.

På den måde sørger du også for, at du kun medtager varer, som er solgt i den pågældende periode. Efterfølgende skal du bogføre optællingen og ende ud med at have den reelle værdi for lageret.

Faktureringer

Du skal også huske på at få faktureret alt det arbejde, som du har udført i det pågældende regnskabsår. Det er nemlig vigtigt, at regnskabet indeholder alle de indtægter, som du har haft enten på baggrund af udført arbejde eller/og salg af varer. Læg i den forbindelse også mærke til, om dine tilgodehavender stemmer overens med virkeligheden.

Der skal altså være overensstemmelse mellem din debitorliste og den konto, hvor dine tilgodehavender til kunder er opgjort. Det gælder i øvrigt også den anden vej rundt – i de situationer, hvor du selv er skyldner.

Tidspunkt for årsafslutning

Du kan løbende lave årsafslutningen og sørge for, at dine konti passer sammen. Men der er forskel på, hvornår du skal overføre dine posteringer til næste regnskabsår, hvor de så i øvrigt kommer til at være primoposteringer. Det hænger jo naturligvis nøje sammen med, hvornår du aflægger regnskab – og hvordan dit regnskabsår falder.

Find en lokal revisor, som kan hjælpe dig med årsafslutningen via linket.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram