Bundskat

Bundskat er en del af det danske indkomstskattesystem. Tjener du mere, end hvad der svarer til dit personfradrag, skal du i 2021 betale en bundskat af den resterende del af din indkomst på 12,11%.

  • Læsetid: 2 minutter

  • Sidst opdateret 29/01/2021


Bundskat i 2020 og 2021

Hvad er bundskat?

For at forstå hvad bundskat er for en størrelse, vil vi nu dykke lidt ned i, hvordan vores indkomstskattesystem ser ud her i landet. 

Det danske indkomstskattesystem er bygget op således, at der først kommer en bundskat og dernæst en topskat. For at betale bundskat skal du tjene mindre, end du skal for at betale topskat. Derfor er der flere danske borgere, der betaler bundskat, end det er tilfældet med topskat.

Langt de fleste danske skatteborgere betaler bundskat. Kun den del af befolkningen, der tjener mindre end det personfradrag, de er blevet tildelt (46.700 kr. om året for alle over 18 år i 2021), skal ikke betale denne skat. Og det drejer sig om ganske få procent. 

Skal du betale topskat, skal du derimod op at have en årlig indkomst på mere end 544.800 kr. i 2021.

Er der en bundskat grænse?

Ja, det er der. Du skal have en skattepligtig indkomst, der overstiger det årlige personfradrag, som er skattefrit. 

I 2021 ser taksterne for personfradrag sådan her ud:

  • 46.700 kr., hvis du er mere end 18 år gammel.
  • 36.900 kr., hvis du endnu ikke er fyldt 18 år. 

Så er du over 18 år, og tjener du mere end 46.700 kr. på årsbasis, skal du betale bundskat. Tjener du mindre, skal du ikke.

Bliver bundskatten hævet?

Taksten for bundskat såvel som topskat varierer fra år til år. Hvert år kommer SKAT med en række nye takster, der gælder et år frem i tiden. Bundskatten er blevet hævet hen over tiden, og i årene 2012-2020 er bundskatten gradvist gået fra at ligge på cirka 4% til nu at ligge på cirka 12%.

Hvordan ser bundskatteprocenten ud?

I 2021 ligger bundskatten på 12,11 %. Tager vi et kig på topskatten også, vil du kunne se, at den ligger på 15% anno 2021. 

Den nedre grænse for at betale bundskat i 2021 er en personlig indkomst på mere end 46.700 kr., hvis du er over 18 år, og en personlig indkomst på mere end 36.900 kr., hvis du endnu ikke er fyldt 18 år. 

Anderledes ser det ud med den nedre grænse for topskat. Her skal du i 2021 tjene mere end 544.800 kr. (efter AM-bidrag), hvis du skal betale topskat.

Vær opmærksom på, at topskatteprocenten og bundskatteprocenten ændrer sig fra år til år, og det samme gør sig gældende for den nedre grænse for, hvornår du skal betale henholdsvis den ene og den anden form for skat.

Spørgsmål & svar

Hvad er bundskat?

Tjener du mere, end hvad der svarer til dit årlige personfradrag, skal du betale bundskat. Bundskat er sammen med topskat en del af det danske indkomstskattesystem.

Hvor høj er bundskatteprocenten?

I 2021 ligger bundskatteprocenten på 12,11%, og topskatteprocenten ligger på 15%.

Hvad er grænsen for bundskat?

Er du over 18 år, skal du betale bundskat, når du tjener mere end 46.700 kr. på årsbasis. Er du under 18 år, skal du betale bundskat, når du tjener mere end 36.900 kr. på årsbasis.

Hvornår hæves bundskatten?

Skattetaksterne varierer fra år til år. Siden 2012 er bundskatten gradvist steget fra omkring 4% til omkring 12% i 2021.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Bundskat

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram