Finansieringsomkostninger

Finansiering er lig med det at skaffe penge til din virksomhed. Du kan for eksempel optage lån eller modtage penge fra en investor. Finansieringsomkostninger er omkostninger i forbindelse med din finansiering. Det kan eksempelvis være renter eller gebyrer på banklån.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 11/10/2023

Finansiering kan ske gennem mange metoder. Hvis du overvejer et erhvervslån, kan vi anbefale vores samarbejdspartner, Qred - hos dem kan du låne op til 1.000.000 DKK.

Hvad er finansieringsomkostninger?

Finansieringsomkostninger er en post, som du helt sikkert vil støde på, når du driver en virksomhed. Selv som husejer eller bilejer vil du også rende ind i begrebet finansieringsomkostninger.

For at kunne forklare hvad finansieringsomkostninger er, vil vi lægge ud med at snakke lidt om begrebet finansiering. Finansiering kan bedst beskrives som det at skaffe penge til din virksomhed, dit huskøb eller din nye bil.

Uden penge kan du hverken købe eller investere – derfor skal der finansiering til, hvis du ikke selv har penge nok på kontoen. 

Hvilke finansieringsmuligheder og finansieringsomkostninger findes der?

Som privatperson vil du typisk gå i banken eller til en kreditforening, hvis du gerne vil købe en bolig. Som virksomhedsejer kan det være, at du tager fat i en investor, at du beder om kredit hos en leverandør, eller at du går i banken og beder om et lån, hvis du mangler penge til at købe en bygning, en ny firmabil eller noget helt tredje.

Når du optager et lån hos din bank eller en anden långiver, vil det aldrig være gratis. Det vil altid være forbundet med en række af gebyrer eller renter. De omkostninger går under navnet finansieringsomkostninger.

Eksempler på finansieringsomkostninger

De mest væsentlige finansieringsomkostninger er:

  • Renteudgifter (de renter, du betaler til din bank eller en anden långiver, hvis du har optaget et lån eller fået adgang til en kassekredit)
  • Rykkergebyr (har du ikke betalt en leverandør til tiden, kan han sende en rykker med et gebyr)
  • Valutakursdifference (eventuelle tab på valutahandler)

Hvad er finansieringsindtægter?

Der findes ikke kun finansieringsomkostninger. Der findes også finansieringsindtægter.

Hvor finansieringsomkostninger er de omkostninger, der er forbundet med din finansiering, er finansieringsindtægter de indtægter, der er forbundet med din finansiering.

Et eksempel på finansieringsindtægter er de renter, du får ind, hvis du har penge stående i din bank.  

Eksempler på finansieringsindtægter

De væsentligste finansieringsindtægter er:

  • Renteindtægter (de renter, du får udbetalt fra din bank, når du har penge til at stå på en bankkonto)
  • Rykkergebyr (du kan opkræve et rykkergebyr, hvis du har en debitor, der ikke har betalt som aftalt)
  • Valutakursdifference (eventuelle kursgevinster i forbindelse med handel i andre valutaer)

Hvordan bogfører du dine finansieringsomkostninger?

Dit årsregnskab skal altid bestå af en resultatopgørelse og en balance.

I resultatopgørelsen er der en post, der hedder finansielle poster. Posten er delt ind i henholdsvis finansieringsomkostninger og finansieringsindtægter.  

Her skal du angive de samlede omkostninger og indtægter i forbindelse med finansieringen af din virksomhed.

Oftest stillede spørgsmål

I resultatopgørelsen, som er en del af dit årsregnskab, er der en post, der hedder finansielle poster. Her skal du angive dine finansieringsomkostninger og dine finansieringsindtægter.

Finansieringsomkostninger er de omkostninger, du har til lån og andre former for finansiering. Eksempelvis renter og gebyrer.

Finansieringsindtægter er de indtægter, du har i forbindelse med lån og andre former for finansiering. Et eksempel er de renter, du får, når du har penge til at stå i banken.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram