Kontrollerede transaktioner

Begrebet kontrollerede transaktioner indebærer transaktioner mellem selskaber og personer, hvor personen har bestemmende indflydelse over selskabet samt transaktioner mellem selskaber, hvor det ene selskab har bestemmende indflydelse over det andet.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 11/10/2023


Hvad er kontrollerede transaktioner?

Kontrollerede transaktioner er transaktioner mellem dig og et selskab, hvor du har bestemmende indflydelse – eller mellem to selskaber. Det kan fx være:

  • Udbetaling af løn
  • Udbetaling af udbytte
  • Udbetaling af en mellemregning (fx et udlæg)
  • Udlejning af ejendom mellem dig og dit selskab

Indtil 2019 skulle skattepligtige ikke oplyse eller udarbejde dokumentation for kontrollerede transaktioner på mindre end fem millioner kr. Det blev dog ændret, så skattepligtige nu skal oplyse Skattestyrelsen om kontrollerede transaktioner uanset beløbets størrelse. 

Hvordan indberetter jeg kontrollerede transaktioner?

Processen for at indberette kontrollerede transaktioner til Skattestyrelsen er forskellig alt efter, om du gør det som skattepligtig juridisk person eller skattepligtig fysisk person. 

Det betyder, på ikke-skattefagligt sprog, bare, om du gør det på vegne af et selskab, fx anpartsselskab, andelsselskab eller aktieselskab, eller du gør det uden at være organiseret i en selskabsform, fx på vegne af dig selv som privatperson.

Hvordan indberetter jeg som skattepligtig juridisk person?

Hvis du skal indberette kontrollerede transaktioner som skattepligtig juridisk person, kan du gøre det via TastSelv Selskabsskat, hvor det er en integreret del af oplysningsskemaet

Der er dog en undtagelse for andelsselskaber og kulbrinteskattepligtige virksomheder, som skal udfylde og indsende blanket 05.021 – “Kontrollerede transaktioner – bilag til oplysningsskemaet”.

Blanketten er et bilag til oplysningsskemaet, og du skal være opmærksom på, at fristen for at indsende blanketten er den samme som fristen for at indsende oplysningsskemaet – hvilket som hovedregel er seks måneder efter indkomstårets udløb.

Hvordan indberetter jeg som skattepligtig fysisk person?

Hvis du som kapitalejer, enten alene eller sammen med nærtstående personer (ægtefælle, børn eller børnebørn), kontrollerer mere end 50% af selskabskapitalen eller 50% af stemmerne i et selskab, har du pligt til at oplyse Skattestyrelsen, hvis du har transaktioner med det.

Det gør du ved at udfylde og indsende blanket 04.021 – “Kontrollerede transaktioner”. Det er en digital blanket, som udelukkende skal bruges for fysiske personers kontrollerede transaktioner. 

Oftest stillede spørgsmål

Kontrollerede transaktioner omfatter transaktioner mellem selskaber og personer, hvor personen har bestemmende indflydelse over selskabet samt transaktioner mellem selskaber, hvor det ene selskab har bestemmende indflydelse over det andet.

Du har oplysningspligt over for Skattestyrelsen ifm. disse transaktioner.

Når du skal indberette kontrollerede transaktioner, skal du være opmærksom på, at det er forskelligt alt efter, om du gør det som skattepligtig juridisk person eller skattepligtig fysisk person. 

Som juridisk person skal du gøre det via TastSelv Selskabsskat. Der er dog en undtagelse for andelsselskaber og kulbrinteskattepligtige virksomheder, som skal udfylde og indsende blanket 05.021.

Som fysisk person skal du udfylde og indsende blanket 04.021.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Kontrollerede transaktioner

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram