Ledelsespåtegning

Efter at årsregnskabsloven blev ændret i 2002, overgik ansvaret for årsrapportens rigtighed fra revisoren til ledelsen. Når ledelsen skriver under på, at årsrapporten er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og i overensstemmelse med gældende vedtægter, kaldes det en ledelsespåtegning. Der er således i al sin enkelhed tale om en underskrift.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 13/01/2022


Hvad er en ledelsespåtegning?

Når du har en virksomhed, skal du aflevere en årsrapport. Den skal skrives under, og det er dét, som betegnes som ledelsespåtegning.

Når ledelsen skriver under på årsrapporten, betyder det, at ledelsen har ansvaret for, at denne rapport bliver udarbejdet efter gældende lovgivning og øvrige krav, som kan findes i eksempelvis virksomhedens vedtægter.

Der laves således en ledelsespåtegning for at gøre ledelsen opmærksom på, at den har ansvaret for, at årsrapporten er udarbejdet, som den skal.

Tidligere var det revisoren, som skrev under på ledelsespåtegningen, men med regnskabsloven af 2002 ændrede det sig. Helt konkret betyder det, at det nu til dags er ledelsen, der bærer ansvaret for regnskabsaflæggelsen og årsrapporten og ikke længere revisoren.

I øvrigt skal der være en ledelsespåtegning på alle årsrapporter. Det gælder uanset hvilken regnskabsklasse, som virksomheden hører til.

Årsrapport og ledelsespåtegning

For helt at forstå en ledelsespåtegnings betydning er det fordelagtigt at kaste et nærmere blik på årsrapporten, da det i sidste ende er den, som ledelsen tager ansvaret for.

En årsrapport er en rapport, som skal udsendes løbende hvert år. Heri analyserer og vurderer ledelsen det forløbne år. En årsrapport skal som minimum indeholde følgende elementer:

Årsrapporten er et nyttigt værktøj, når du skal redegøre for din virksomheds økonomi. Du kan bruge årsrapporten, når du eksempelvis skal søge om kreditter, eller du leder efter nye samarbejdspartnere.

Derfor er det også særdeles vigtigt, at årsrapporten er grundigt lavet og dermed udstråler troværdighed.

Hvad skal der stå i ledelsespåtegningen?

Efter ændringen af regnskabsloven har det som sagt været myndighedernes hensigt at lede opmærksomheden hen på, at det faktisk er ledelsen, som bærer ansvaret for virksomheden.

En ledelsespåtegning er blot en slags underskrift, der bekræfter, at årsrapporten er lavet i overensstemmelse med lovgivningen, og den kan i al sin enkelhed se således ud:

Direktion og bestyrelse har 10-01-2018 aflagt årsrapport for 2017 for virksomheden XYZ A/S.

Årsrapporten er tillige lavet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig. På den måde bibringer årsrapporten det rette billede af virksomhedens aktiver og passiver samt virksomhedens øvrige økonomiske situation.

Læg her mærke til, at ledelsen ikke skal skrive under på, at selve ledelsesberetningen er i overensstemmelse med sandheden.

Erhvervsstyrelsen kan udtage virksomheder til stikprøvekontrol, og derfor bør du altid have et eksemplar liggende, som du kan vise frem, såfremt det kræves.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram