Revisionspåtegning

En revisionspåtegning er en påtegning, der udarbejdes af revisor i forbindelse med årsrapporten. En revisionspåtegning udtrykker revisors konklusion på den udførte revision - uanset om denne er negativ eller positiv.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/05/2021


Hvad er en revisionspåtegning?

Når du har en virksomhed, skal du i de fleste tilfælde have revideret dit årsregnskab (det kan i særlige tilfælde fravælges). Revisionspåtegningen er simpelthen revisors underskrift på, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle situation.

En revisionspåtegning er derfor et meget vigtigt instrument, som udstråler troværdighed, åbenhed og ærlighed fra virksomhedens side. Omvendt kan en manglende revisionspåtegning vise sig at være problematisk, da du herved tilkendegiver, at der er elementer i regnskabet, der ikke er i orden.

Når en revisor afgiver en revisionspåtegning, skriver vedkommende i erklæringen, at der er dennes opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske formåen, dets aktiver og passiver. Samt ikke mindst at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hvad skal der stå i en revisionspåtegning?

Vi har været lige været inde på, hvad der skal stå i en revisionspåtegning, men hvad betyder det egentlig? For et retvisende billede kan betyde mange ting.

Det er nemt nok at afgøre, hvor stor en formue der står på virksomhedens bankkonto, men det kan være forbundet med besværligheder at afgøre, om varelageret eller afskrivningen af maskiner er en sund forretning. Derfor kræver det også et indgående kendskab til selve virksomheden for revisoren at udarbejde en revisionspåtegning, der bidrager med reel og ægte værdi.

En revisionspåtegning bidrager med værdi

Netop værdien ved en revisionspåtegning er værd at kigge nærmere på. En revision af et regnskab giver cirka 95 % chance for, at dette faktisk er retvisende. For revisorer er også blot mennesker og kan naturligvis begå fejl. Men du kan faktisk være næsten sikker på, at alle væsentlige fejl og mangler vil blive opdaget, når revisoren foretager revision.

Hvis revisionen af regnskabet ikke giver anledning til bekymringer, så får virksomheden en erklæring uden forbehold. Her kan investorer, kunder, aktionærer og andre interessenter da være næsten fuldstændigt sikre på, at der ikke under overfladen gemmer sig ting, som kan have en voldsom negativ effekt på virksomheden.

Revisors forbehold

Skulle det vise sig, at der er ting i regnskabet, som revisoren ikke kan få til at gå op, kan denne tildele regnskabet et forbehold. Det kan dreje sig om mange forskellige ting, blandt andet mangel på dokumentation eller andet.

Det er aldrig ønskværdigt, at revisor nedfælder et forbehold, og du bør så vidt muligt undgå det. Det er en advarselslampe om, at virksomheden ikke har ført regnskabet efter gældende principper eller på anden vis udviser uregelmæssigheder.

Konklusion og supplerende oplysninger

Revisor kan lave en afkræftende konklusion i revisionspåtegningen. Det betyder, at han eller hun tilkendegiver, at regnskabet ikke stemmer overens med sandheden. Så der er i den grad tale om, at regnskabet er forkert. Konklusionen i revisionspåtegningen gør sig i øvrigt også gældende, hvis regnskabet er retvisende. Det vil sige, at en revisionspåtegning altid skal indeholde en konklusion.

En revisor kan også skrive supplerende oplysninger på regnskabet. Her er der altså ikke tale om en konklusion. De supplerende oplysninger piller ikke ved regnskabets troværdighed, men kan indeholde oplysninger, som revisor mener, er nødvendige i forhold til virksomhedens økonomi. Det kan eksempelvis dreje sig om manglende eller for sen betaling af moms.

Spørgsmål & svar

Hvad er revisionspåtegning?

Revisionspåtegning er når en revisor underskriver (påtegner) din regnskab og dermed godkender, at alt er som det skal være.

Hvad er en blank revisionspåtegning?

En blank revisionspåtegning gives af revisor, hvis der ikke har været nogle problemer med regnskabet, som virksomheden selv har lavet.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Revisionspåtegning

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram