Mindstekravs-
bekendtgørelsen

Mindstekravsbekendtgørelsen hører ind under bogføringsloven. I mindstekravsbekendtgørelsen kan du finde retningslinjerne for, hvordan dit årsregnskab skal udarbejdes, afhængigt af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 30/05/2022


Hvad er mindstekravsbekendtgørelsen?

Bogføringsloven er vigtig at kende til, hvis du driver en virksomhed. I bogføringsloven er det specificeret, hvordan reglerne for bogføring er, når du står i spidsen for en dansk virksomhed. Bogføringsloven gælder for samtlige danske virksomheder. Uanset størrelse og uanset virksomhedsform. 

Under bogføringsloven finder du også mindstekravsbekendtgørelsen. Den udpensler reglerne for, hvordan du skal udarbejde årsregnskabet i din virksomhed. Der er forskel på, hvilke regler du skal følge afhængigt af din virksomheds omsætning og den regnskabsklasse, din virksomhed hører ind under.

I forhold til reglerne for, hvordan du som virksomhedsejer skal aflægge regnskab, er mindstekravsbekendtgørelsen delt ind i to:

  1. Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder
  2. Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder

Hvad er forskellen på mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder og mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder? 

Kravene varierer alt efter, hvilken mindstekravsbekendtgørelse din virksomhed hører ind under. Det er mindstekravsbekendtgørelsen for de større virksomheder, der har de strengeste og mest udførlige regler i forhold til din regnskabsførelse.

Det gælder blandt andet i forhold til det skattemæssige regnskab. 

Er du i tvivl om, hvilken mindstekravsbekendtgørelse du skal rette dig efter? Så er det din virksomheds regnskabsklasse, der kan give dig svaret.

Hvilken regnskabsklasse hører din virksomhed ind under?

Danske virksomheder bliver delt ind i regnskabsklasserne A, B, C og D. Det er virksomhedens størrelse, der afgør regnskabsklassen. Regnskabsklassen har betydning for i hvilket omfang, den enkelte virksomhed skal udarbejde regnskab. 

Regnskabsklasse A er et udtryk for de mindste virksomheder, mens regnskabsklasse D er et udtryk for de største virksomheder. Det er virksomhederne i regnskabsklasse D, der skal følge de strengeste regler, når det kommer til at aflægge regnskab.

Regnskabsklasse A

Driver du et personligt ejet selskab, som eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab? Så hører du ind under regnskabsklasse A. Her har størrelsen på omsætningen ingen betydning. Det er alene den personlige hæftelse, der er afgørende.

I regnskabsklasse A er det kun nogle helt grundlæggende regler, der skal følges i forhold til dit regnskab.

Regnskabsklasse B

Her har vi at gøre med virksomheder, der har en begrænset hæftelse. Det kan være virksomheder som aktieselskaber, anpartsselskaber eller erhvervsdrivende fonde.

Hører din virksomhed under regnskabsklasse B, skal du følge de samme grundlæggende krav som klasse A suppleret med nogle ekstra krav for klasse B.

Regnskabsklasse C

Alle de virksomheder, der ikke hører ind under regnskabsklasse A eller B, og som hverken er statslige aktieselskaber eller børsnoterede, hører ind under regnskabsklasse C.

Som virksomhed i regnskabsklasse C skal du følge de samme regler, som det er tilfældet med klasse A og klasse B samtidig med nogle supplerende regler for klasse C. 

Regnskabsklasse D

Børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber hører til denne regnskabsklasse – uanset størrelse. Hører du til regnskabsklasse D, skal du følge de strengeste regler, når dine regnskaber skal udarbejdes.

Spørgsmål & svar

Hvad er mindstekravsbekendtgørelsen?

Mindstekravsbekendtgørelsen angiver en række regler for, hvordan du som virksomhed skal aflægge regnskab.

Hvor finder du mindstekravsbekendtgørelsen?

Mindstekravsbekendtgørelsen hører under bogføringsloven. For at finde ud af, hvilke regler du skal følge, skal du vide, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører til.

Hvem er omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen?

Det er alle danske virksomheder. Store som små. Mindstekravsbekendtgørelsen hører under bogføringsloven, som gælder alle virksomheder i Danmark.

Er der forskel fra virksomhed til virksomhed?

Ja, det er der. Det er din regnskabsklasse, der er afgørende for, hvilket regelsæt i mindstekravsbekendtgørelsen du skal følge i din virksomhed.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram