Bogføringsloven

Bogføringsloven omfatter et sæt af generelle bogføringsregler, som gør sig gældende, når du skal bogføre posteringer i regnskabet. I Danmark har alle erhvervsdrivende virksomheder pligt til at bogføre.

  • Læsetid: 2 minutter

  • Sidst opdateret 06/10/2021


Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er de bogføringsregler, der gør sig gældende, når du skal bogføre posteringer i regnskabet. Ved at foretage en bogføring er det muligt at holde styr på virksomhedens økonomiske transaktioner, som der løbende foretages. Bogføringsloven opstiller med andre ord et sæt af generelle bogføringsregler og omfatter krav, beskrivelse af systemer, registreringer og dokumentation for opbevaring af materialet til regnskabet.

Har en virksomhed bogføringspligt?

Ifølge bogføringsloven har alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark pligt til at bogføre.

Bogføringsloven gælder også udenlandske virksomheder, som har aktivitet i Danmark, eller som er skatte- eller afgiftspligtige eller modtager tilskud fra staten.

Hvilke regler gælder fra bogføringsloven?

Hvilke regler, der gør sig gældende for en virksomhed, afhænger af dens art og omfang. Dermed er der stor forskel på kravene, hvis man tager udgangspunkt i en lille håndværksvirksomhed og en stor produktionsvirksomhed. Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at bogføringen er i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.

Ledelsen kan både være en indehaver, en bestyrelse eller en direktion. Dog er der ikke fastsat regler for, hvem der udfører selve bogføringen. Det er både muligt at bogføre ved hjælp af et regnskabsprogram eller ved hjælp af en revisor.

Hvad er de generelle krav for bogføring?

Ved bogføring er der generelle krav, som virksomheden skal overholde ifølge bogføringsloven. Dette omfatter blandt andet opbevaring af dokumenter, registreringer og dokumentation for opbevaring af materialet til regnskabet.

Først

og fremmest er det, ifølge bogføringsloven, et krav, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes. Derudover er det et krav, at materialet som udgangspunkt skal opbevares i Danmark på betryggende vis i minimum 5 år fra udgangen af virksomhedens regnskabsår. Dog er det vigtigt at pointere, at det er muligt at få opbevaret regnskabsmaterialet i andre lande ved at søge om tilladelse. Dette kan lade sig gøre så længe, at de offentlige myndigheder kan få adgang hertil.

For det andet

er der i visse tilfælde krav til at beskrive registreringen af transaktionerne, og hvordan regnskabsmaterialet opbevares. Kravet sættes på baggrund af, hvilket registreringssystem virksomheden anvender. Hvis der benyttes et standardiseret registreringssystem, kan beskrivelsen undlades.

For det tredje

er det et krav, at virksomheden kan dokumentere sin opbevaring af materialer. Herved forstås alle virksomhedens registreringer i form af bilag. Bilagene kan både vælges at udskrives eller opbevares i elektronisk format. Hvis virksomheden vælger at opbevare registreringerne elektronisk, er det vigtigt, at de kan udskrives uden, at det er muligt at ændre i dataindholdet.

Hvor finder jeg mere information om bogføringsloven?

Hvis du ønsker at gøre dig klogere på reglerne om bogføring, kan du kontakte en revisor eller kigge nærmere på reglerne i bogføringsloven (Bekendtgørelse af bogføringslov). Du kan også få hjælp af en revisor til bogføringen.

Læs her om bogføringsloven og hvorfor Dinero er at foretrække over Excel

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram