Nulpunktsomsætning

Nulpunktsomsætning er et af nøgletallene i en virksomhed. Tallet giver et billede af, hvor meget du som virksomhed skal omsætte i løbet af året eller en given periode for at få et resultat, der går i 0.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/04/2022


Hvad er nulpunktsomsætning?

I enhver virksomhed findes der nøgletal, som angiver, hvordan virksomhedens økonomiske situation ser ud. Et af de nøgletal er nulpunktsomsætning. Nulpunktsomsætning beregnes for at finde ud af, hvor lidt eller hvor meget din virksomhed skal tjene ind i en bestemt periode, før resultatet giver 0.

Det vil sige, at hvis din virksomhed omsætter for mindre end nulpunktsomsætningen, vil den gå ud af perioden med et underskud. Omsætter du omvendt for mere end nulpunktsomsætningen, vil du gå ud med et overskud.

Hvorfor udregne nulpunktsomsætningen?

I en virksomhed er det ikke uden grund, at nulpunktsomsætning er et nøgletal. Det er nemlig vigtigt for virksomheden at vide, hvor stort et beløb, den som minimum skal tjene ind, så det er muligt at dække de faste omkostninger, der også går under navnet kapacitetsomkostninger.

Faste omkostninger eller kapacitetsomkostninger dækker over de omkostninger, som ikke er en del af omsætningen. Kapacitetsomkostninger kan eksempelvis være løn til medarbejdere, husleje og forsikringer – alle faste udgifter i forhold til den daglige drift.

Hvordan udregnes nulpunktsomsætning?

Det er altså vigtigt at kende sin nulpunktsomsætning i en virksomhed. Men hvordan finder du så frem til den? Her er det afgørende at kende to dele: Virksomhedens kapacitetsomkostninger og virksomhedens dækningsgrad.

Når de variable omkostninger er trukket fra, får du dækningsgraden, der betegner det tal, du har til rådighed. Variable omkostninger dækker over alle udgifter, som relaterer sig til omsætningen.

Formel for nulpunktsomsætning

Formlen for nulpunktsomsætning er meget simpel. Regnestykket for udregning af nulpunktsomsætning ser ud på følgende måde:

Kapacitetsomkostning x 100 / dækningsgrad

Eksempel på nulpunktsomsætning

Med dette eksempel kan du bedre danne dig et billede af, hvordan en virksomheds nulpunktsomsætning reelt kan se ud.

Hvis din virksomhed eksempelvis har:

Kapacitetsomkostninger på 200.000 kr. og dækningsgrad på 50 %

Regnestykket ser i det tilfælde således ud:

200.000 x 100 / 50 = 400.000 kr.

Nulpunktsomsætningen er altså her på 400.000 kr. Det vil sige, at din omsætning skal op på 400.000 kr., førend du begynder at få et overskud før renter.

Hvad er nulpunktsafsætning?

Det kan også være nyttigt for en virksomhed at kende til andre nulpunktsberegninger som nulpunktsafsætning.

Med nulpunktsafsætning finder virksomheden frem til, hvor meget den som minimum skal afsætte af et produkt, før kapacitetsomkostninger er dækket ind.

Her skal du igen kende til kapacitetsomkostninger, men også dækningsbidrag, der angiver, hvor meget der er tilbage til betaling af de faste omkostninger, efter de direkte salgsomkostninger.

Formlen for udregning af nulpunktsafsætning ser sådan her ud:

Kapacitetsomkostninger / dækningsbidrag pr. enhed

Lad os antage, at din virksomhed har kapacitetsomkostninger på 20.000 og et dækningsbidrag på 500. I det tilfælde vil regnestykket se ud på følgende måde:

20.000 / 500 = 40 enheder.

Hvad betyder sikkerhedsmargin?

Sikkerhedsmarginen viser, hvor meget virksomhedens omsætning overstiger nulpunktsomsætningen for en bestemt periode. Det betyder, at jo større sikkerhedsmargin, des større overskud er der i virksomheden.

For at kunne beregne virksomhedens sikkerhedsmargin, skal du kende din omsætning og din nulpunktsomsætning. Sikkerhedsmarginen beregnes på følgende måde: 

(Omsætning – Nulpunktsomsætning) / Omsætning x 100

Sikkerhedsmarginen angives i procent. 

Læs også om bruttomargin og prøv samtidig vores beregner til dette nøgletal.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram