Revisionspligt

Har du revisionspligt, betyder det, at du har pligt til at få gennemgået din virksomheds regnskab af en autoriseret revisor. Formålet med revisionspligten er, at du skal kunne bevise, at dit regnskab er retvisende og korrekt udformet. Langt de fleste større danske virksomheder har pligt til at få foretaget revision.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 21/02/2022

Find en autoriseret revisor i vores oversigt, der kan hjælpe dig med at gennemgå virksomhedens regnskab, så du overholder den lovpligtige revisionspligt.

Hvad er revisionspligt?

Nogle typer af virksomheder her i Danmark har revisionspligt. Det gælder størstedelen af alle de større virksomheder, der er oprettet med et dansk cvr-nummer

Alle danske virksomheder – på nær personligt ejede mindre virksomheder – skal indlevere et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen hvert eneste år. Men har du revisionspligt, er det ikke nok at indberette et årsregnskab. 

Driver du eksempelvis et anpartsselskab eller et børsnoteret selskab, har du revisionspligt, og så er det ikke tilstrækkeligt at indberette et årsregnskab hvert eneste år. Dit årsregnskab skal også være godkendt af en autoriseret revisor.

Når en revisor gennemgår dit regnskab, vil der både blive tjekket op på, at det er korrekt udformet, at tallene stemmer overens, og at det giver et retvisende billede af din virksomheds økonomi.

Ikke alle virksomheder har revisionspligt

Det er ikke alle virksomheder, der er underlagt revisionspligt. De virksomhedsformer, der gør det obligatorisk at få foretaget revision, er følgende:

Kan du fravælge revision?

Ja. I nogle tilfælde kan du fravælge revision – og dermed revisionspligten. Her er det afgørende, hvilken type af virksomhed du driver, samt at du holder dig inden for den fastsatte beløbsgrænse. 

Overvejer du at fravælge revision i din virksomhed? Så skal du kunne overholde følgende krav, der skal være gældende i minimum to regnskabsår i streg:

  • Din virksomhed må højest have en nettoomsætning på 8 millioner kroner
  • Din virksomheds balancesum må ikke være højere end 4 millioner kroner
  • Du må ikke have mere end 12 fuldtidsbeskæftigede i gennemsnit i din virksomhed i et kalenderår

Hvem kan gennemgå dit regnskab, når du har revisionspligt?

I forhold til at få revideret dit regnskab skal du have fat i en revisor. Vær opmærksom på, at du skal have fat i en statsautoriseret revisor, der er godkendt til at foretage revision af årsregnskaber.

Sådan gør du, hvis du vil fravælge revision

Har du for nyligt stiftet en virksomhed, der lever op til ovennævnte krav? Så kan du fravælge revision. Du skal melde det til Erhvervsstyrelsen, hvis du gerne vil fravælge revision i din virksomhed. Husk på, at du skal vedlægge dokumentation for dit fravalg.

Du kan også sørge for at fravælge dig revision allerede fra den dag, du stifter din virksomhed. Her skal du bare være opmærksom på, at det skal angives i virksomhedens stiftelsesdokument

Du bliver pålagt revision, hvis du overskrider de krav, der skal overholdes for at slippe for revisionspligt. Det sker helt automatisk.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram