Momsfradrag

Momsfradrag er en type fradrag, som momsregistrerede virksomheder kan få for momsen på en række udgifter. Om du kan få momsfradrag, kommer an på varen eller ydelsen og omstændighederne omkring købet – fx hvad du skal bruge det til.

 • Læsetid: 40 min.

 • Sidst opdateret 21/05/2024


Her finder du alt, du skal vide om momsfradrag. Leder du efter reglerne for en bestemt type momsfradrag? Vi har lavet en indholdsfortegnelse, så det er nemmere for dig at finde præcis de regler, du leder efter:

Der er mange forskellige regler, når det kommer til fradrag for moms. Er du interesseret i at finde ud af, hvad momsfradrag er, eller præcis hvilke regler der gælder for din type udgifter, kan du finde information om det her.

Hvad er momsfradrag?

Er din virksomhed momsregistreret, kan du trække momsen fra på de ydelser eller varer, du køber for at bruge eller sælge videre i din virksomhed.

Når du fx køber en computer til at bruge i din virksomhed, betaler du som udgangspunkt moms på 25 % oven i prisen på varen. Men fordi du som virksomhed kan trække de 25 % fra, skylder staten dig nu de 25 %, som du får tilbage. Det kaldes momsfradrag.

Hvis du fx køber en vare til 100 kr., er momsen 25 % af denne – altså 25 kr. Det betyder, at du i bund og grund betaler 125 kr. for varen.

Du får momsfradrag, hvis din virksomhed er momsregistreret. Det skal den være, hvis du regner med at sælge for mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for 12 måneder. Har din virksomhed ingen momspligtige aktiviteter, er du momsfritaget og skal ikke betale moms.  

Når din virksomhed er momsregistreret og har momspligtige aktiviteter, skal du lægge moms oven i prisen på de varer eller ydelser, du sælger. Når dine kunder betaler, får du, udover penge til dig selv, nogle penge til moms. Dem skal du betale til staten.

Men det er ikke kun dig, der skal betale moms til staten. Når du køber noget, du skal bruge til dine momspligtige aktiviteter i din virksomhed, betaler du moms af disse. Den moms skylder staten dig, for du skal nemlig ikke betale moms af de varer, du køber til din momsregistrerede virksomhed.

Du får pengene tilbage, dvs. momsfradraget, når du indberetter moms. Typisk går der to-tre uger, fra du har indberettet din moms, til du får pengene tilbage.

Delvist momsfradrag og splitmoms

Delvist momsfradrag kan bruges i to forskellige situationer, som helst skal adskilles. For nemhedens skyld bruger vi begrebet delvist momsfradrag til den situation, vi typisk ser, mens vi bruger begrebet splitmoms til den anden og sjældnere situation. Det vil sige, at vi adskiller dem sådan:

 1. Delvist momsfradrag
 2. Splitmoms

Her kalder vi delvist momsfradrag typen af momsfradrag, du får, når du anvender et køb delvist til erhverv og delvist privat.

Splitmoms kalder vi den særlige type af momsfradrag, du kan opnå, hvis din virksomhed både sælger momspligtige og momsfritagede varer eller ydelser.

Forskellen på de to situationer er, at du i den ene bruger en genstand eller ydelse både erhvervsmæssigt og privat, mens du i det andet bruger genstanden eller ydelsen udelukkende til erhverv. Herunder vil vi forklare hver af de to scenarier nærmere.

Delvist momsfradrag – til at bruge i erhverv og privat

Du kan få delvist momsfradrag for varer eller ydelser, du bruger både til erhverv og privat. Det kan fx være en telefon. 

I det tilfælde bliver fradraget normalt ikke fastsat på baggrund af en beregning, men et skøn. Hvis du tror, at du kommer til at bruge din telefon 70 % til arbejde og 30 % privat, er det det skøn, der gælder.

Du skal være opmærksom på, at Skattestyrelsen kan forlange dokumentation, fx en liste over opkald der er foretaget eller lignende. 

Normalt bliver fordelingen 50/50 dog godkendt. Og ellers handler det om, at du skal kunne argumentere for din beslutning. Skattestyrelsen kan nemlig enten godkende eller forlange fordelingen ændret, hvis de er uenige i din vurdering. Hvis de forlanger fradraget ændret, kan det ske med tilbagevirkende kraft.

Splitmoms – til momspligtige og momsfrie aktiviteter i virksomheden

Splitmoms er en særlig form for delvist momsfradrag, som din virksomhed kan opnå, hvis den både har momspligtige og momsfritagede aktiviteter. Her bliver fradraget delt på baggrund af en opgørelse af omsætningen.

Når du køber varer eller ydelser i din virksomhed, du sælger videre eller bruger til dine momspligtige aktiviteter, kan du trække momsen fra.

Modsat kan du ikke trække momsen fra, når du køber varer eller ydelser, du sælger videre eller bruger til momsfrie aktiviteter. Derfor er det typen af køb, der er tale om, samt formålet med købet, der bestemmer, om din virksomhed kan få momsfradrag eller ej. 

Som udgangspunkt er ethvert salg af varer og ydelser momspligtigt. Der er dog nogle aktiviteter, der er momsfritaget. Det gælder blandt andet aktiviteter inden for uddannelse, sundhedsbehandling, finans, forsikring og kunst.

Beregning af splitmoms – Hvor meget kan du trække fra?

Hvis du anvender et køb til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, afgør du fradragsprocenten ud fra den momspligtige omsætning set i forhold til den samlede omsætning.

Det kan for eksempel være umuligt at afgøre, præcis hvor meget du har brugt en nyindkøbt mobiltelefon til at tale om momspligtigt arbejde kontra momsfritaget arbejde. I stedet beregner du momsfradraget ud fra omsætningen.

Eksempel på beregning:

Momspligtig omsætning500.000 kr.
Momsfri omsætning250.000 kr.
Samlet omsætning750.000 kr.(500.000 kr. / 750.000 kr.) x 100 = 67 %  

I virksomhedens første år kender du i sagens natur endnu ikke forholdet mellem den momspligtige og den samlede omsætning. Derfor laver du først et skøn. Ved regnskabsårets udløb korrigerer du ud fra en beregning af omsætningens faktiske størrelse.

I øvrigt skal du være opmærksom på, at du kan være forpligtet til at betale lønsumsafgift for den del af overskuddet, som vedrører dine momsfrie indtægter.

Momsfradrag med tilbagevirkende kraft

Hvis du forudser, at du kommer til at omsætte for mere end 50.000 kr. i løbet af et år, skal du momsregistreres. Ellers risikerer du at skulle betale moms med tilbagevirkende kraft fra den faktura, der sendte dig over grænsen.

Hvis din virksomheds omsætning overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, er den nemlig i udgangspunktet momspligtig. Og hvis du ikke har registreret dig frivilligt, før du når grænsen, kan det blive en større post at stå med lige pludselig.

Derfor er det en god idé at overveje, om du bør momsregistrere din virksomhed frivilligt og undgå at skulle betale moms med tilbagevirkende kraft.

Hvis du vælger at starte din virksomhed som momsfri, skal du momsregistrere den, når du har en forventning om at nå 50.000 kr. omsætning ekskl. moms inden for en periode på 12 måneder.

Det vil sige, at du, mens din omsætning stiger, hele tiden skal holde øje med, om du kommer til at overstige 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.

Her er der tale om 12 sammenhængende måneder. Om det er fra januar 2022 til december 2023 eller juni 2022 til juli 2023 er ikke vigtigt. Det er din opgave at holde øje med, at du ikke på noget tidspunkt har en periode på 12 sammenhængende måneder, hvor du har tjent mere end 50.000 kr. uden at være momsregistreret. 

For ellers skal du momsregistreres med tilbagevirkende kraft, og så får du lov til at betale moms fra den faktura, der sendte dig over grænsen og frem. Hvis du fx har omsat for 40.000 kr. og sender en faktura på 15.000 kr., er det kun fakturaen på de 15.000 kr. (og fremadrettet), du bliver opkrævet for. 

De penge kan du selvfølgelig ikke længere pålægge dine kunder, når du ikke er momsregistreret, så du må betale dem af egen lomme. Og så kan du i øvrigt risikere at få en bøde oveni.

Du kan heller ikke trække købsmomsen fra på de køb, du har lavet i perioden, hvis du skal betale moms med tilbagevirkende kraft. Det er altså en rigtig god idé at overveje, om du skal momsregistreres allerede ved opstart af virksomheden. 

Momsregistrering foregår på virk.dk, og hvis du har flere spørgsmål til, hvornår du skal momsregistreres, kan du læse endnu mere om momsregistrering her.

Regler for momsfradrag for biler

Der er forskellige regler for momsfradrag for biler, afhængigt af hvilke plader de kører på. Der er tre forskellige muligheder:

 1. Gule plader/firmabil (erhvervsmæssig kørsel)
 2. Papegøjeplader/fri bil (både erhvervsmæssig og privat kørsel)
 3. Hvide plader (privatkørsel)

Hvis du kører på gule plader, har du, med få undtagelser, kun lov til at køre i bilen, hvis det har et erhvervsmæssigt formål. Med en bil på papegøjeplader må du køre både erhvervsmæssig og privat kørsel, mens hvide plader bliver brugt til privat kørsel. Du kan også bruge en bil på hvide plader til erhvervsmæssig kørsel, men der er ingen fradrag.

Vil du vide mere, kommer her en mere detaljeret beskrivelse af hver af de tre nummerpladetyper.

Fuldt fradrag for momsen på køb og drift af bil på gule plader

Når du køber en bil på gule plader, køber du en bil udelukkende til erhvervskørsel. Og så er der fuldt momsfradrag for købet. Det vil sige, at du får de 20 % af prisen, som er momsen, tilbage. Der er også fradrag for driftsomkostninger. Det gælder fx:

 • Brændstof
 • Service
 • Skift af dæk
 • Broafgifter
 • Parkeringsafgifter
 • Reparationer og anden vedligeholdelse

Kører du for eksempel mellem Jylland og Sjælland i din bil på gule plader, kan du trække momsen fra på både broafgift samt benzin. Og husk, at hvis du engang sælger bilen, skal du beregne moms af den fulde salgspris.

Særlige regler for momsfradrag for biler på papegøjeplader

Når der er tale om en bil på papegøjeplader, er det bilens vægt, der afgør, hvor meget moms du kan trække fra. Vi har lavet et skema for at gøre reglerne mere overskuelige.

Bilens vægtKøbsmomsDriftsudgifterSalgsmoms
0 – 3.000 kg.Intet fradragFuldt fradrag, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er over 50.000 kr. om året.Du skal ikke beregne salgsmoms.
3.001 – 4.000 kg.Delvist fradragDelvist fradragDu skal beregne moms af den fulde salgspris. Men der kan være tilfælde, hvor du kan lave en efterregulering af købsmomsen.

Når din vare- eller lastvogn på papegøjeplader vejer over 3.000 kg., så gælder der delt fradragsret. Det vil sige, at der er delvist fradrag ved køb og driftsomkostninger, men du skal beregne moms af det fulde salgsbeløb. Dog kan der måske laves en efterregulering af købsmomsen, da der kan være tilfælde, hvor du har ret til yderligere momsfradrag.

Ingen momsfradrag for biler på hvide plader

Selvom du måske bruger din bil på hvide plader til erhvervskørsel, er der ikke nogen momsfradrag. Hverken når du køber bilen eller på driftsomkostninger.

For at få fradrag kræver det nemlig, at bilen har enten gule- eller papegøjeplader. Du skal altså have en bil på gule plader eller papegøjeplader, hvis du vil trække momsen fra. Samtidig skal du ikke beregne salgsmoms, når du sælger bilen igen.

Leasing

Når det kommer til leasing, gælder der nogle særlige regler for, hvornår du kan få momsfradrag. Der er også forskellige regler, afhængig af hvordan du leaser.

Beregning af momsfradrag for leasing

Det er leasingselskabet, der beregner, hvor meget moms du kan trække fra leasingydelsen. 

De ser på, hvor stor en del af leasingydelsen der dækker bilens registreringsafgift. Det er nemlig kun den del, du kan få fradrag for. Og af den del kan du maks. få op til 25 % fradrag.

Momsfradrag for leasede gulpladebiler / erhverv

Hvis du erhvervsleaser en firmabil på gule plader, og kun bruger den til din virksomheds momspligtige aktiviteter, får du fuldt fradrag for momsen på de løbende leasingydelser. Det gælder både for finansielt og operationelt leasede biler

Leaser du derimod en firmabil på gule plader, som du bruger delvist til din virksomheds momspligtige- og momsfrie aktiviteter, kan du måske få delvist momsfradrag.

Om du kan få fradrag, afhænger af din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser. Hvis din virksomhed sælger for mere end 50.000 kr. om året, er du berettiget til et delvist momsfradrag. Det delvise fradrag er en tredjedel af leasingydelsen og gælder både for finansielt leasede og operationelt leasede biler.

Momsfradrag for leasede hvidpladebiler / personbiler

Når det kommer til leasing af firmabil på hvide plader, er momsreglerne lidt anderledes end ved køb.

Køber du en firmabil på hvide plader, kan du nemlig aldrig trække moms fra. Hverken købsmomsen, momsen på driftsudgifterne eller salgsmomsen. Sådan forholder det sig dog ikke, når der er tale om leasing af en firmabil på hvide plader.

For hvis du leaser en firmabil på hvide plader, kan du trække en del af momsen fra de løbende leasingydelser, hvis leasingperioden varer over seks måneder og mindst 10 % af din kørsel er erhvervskørsel.

Grunden, til at du kan få det begrænsede fradrag, er, at det ikke er meningen, at du skal betale moms af registreringsafgiften. Der er fx heller ikke moms på registreringsafgiften, når du køber en bil.

Men når du leaser, bliver du opkrævet moms af leasingydelsen. Og i leasingydelsen indgår også leasingselskabets udgift til registreringsafgift.

Så for at undgå at du betaler moms af registreringsafgiften, kan du få fradrag for højst 25 % af afgiftsgrundlaget. Det vil sige, at når leasingselskabet skal beregne, hvor meget fradrag, du kan få, ser de kun på den del af summen, der har at gøre med registreringsafgiften.

Momsfradrag for leasede papegøjepladebiler

Hvis du skal bruge din leasede bil til både momspligtige formål i virksomheden og private formål, skal du have en bil på papegøjeplader.

Med en leaset bil på papegøjeplader kan du få delvist momsfradrag, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer eller ydelser er mere end 50.000 kr. om året.

Det delvise fradrag er en tredjedel af den moms, du betaler af leasingydelsen, og det gælder både for finansielt og operationelt leasede biler.

Varierende fradragsregler for moms på elbiler

Når du betaler for at sætte ladestandere op hos en medarbejder med elbil samt betaler for driften af ladestanderen, kan du i nogle tilfælde få fradrag for momsen. Om du har ret til fradrag afhænger naturligvis først og fremmest af din virksomheds fradragsret. Derudover afhænger det også af, hvilken bil der bliver ladet op, og hvem der lader den.

Hvis det er en bil på hvide plader, der bliver ladet op i standeren, er der overordnet set ikke noget fradrag. Men er det en bil på gule plader eller papegøjeplader, kan der være et skønsmæssigt fradrag.

Men du kan kun få fradrag, hvis regningen for at sætte ladestanderen op samt regningen for at drive standeren bliver sendt til og betalt af din virksomhed. Dit præcise fradrag afhænger af, hvilken leverandør du vælger, og hvilken aftale I laver.

Momsfradrag for billeje

Om du kan få momsfradrag for din lejede bil afhænger af tre faktorer:

 1. Hvilket formål du bruger bilen til
 2. Hvor meget bilen vejer
 3. Hvor længe lejeperioden løber

Formålet med din kørsel er vigtigt, fordi du kun kan få momsfradrag, hvis du bruger bilen til momspligtige formål i din virksomhed. Hvis du bruger den til momsfrie eller private formål, kan du nemlig ikke få fradrag.

Bilens vægt og lejeperiode har også betydning for, hvilket fradrag du kan få. Og så gælder der i øvrigt de samme regler for momsfradrag, uanset om du lejer eller leaser. For overblikket skyld har vi lavet nogle grafikker:

Leaset personbil eller motorcykel (hvide plader)
Leaset varebil eller lastvogn på maks 3.000 kg (gule plader og papegøjeplader)
Leaset vare- eller lastvogn på gule plader samt bus over 3.000 kg

Ingen momsfradrag for taxikørsel

Der er ikke moms på taxikørsel. Derfor kan du heller ikke få fradrag, men du kan trække det fra i skat som et personalegode.

Som taxivognmand skal du kun sætte moms på regningen, hvis du kører uden passagerer – for eksempel når du afleverer småforsendelser eller lignende. Og det er vel og mærke kun, hvis dit salg på den slags ydelser overstiger 50.000 kr. om året. Ellers er også det momsfrit. 

Momsfradrag for repræsentation

Når du udviser gæstfrihed over for dine forretningsforbindelser ved fx at tilbyde dem mad og drikke, er der momsmæssigt tale om repræsentation. For at afgøre om udgifter relaterer sig til repræsentation, kan du se på, om de bliver afholdt:

 1. For at afslutte forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, eller
 2. For personer som ikke er medarbejdere i din virksomhed

Om der er momsfradrag for dine repræsentationsudgifter afhænger af, hvilken type udgifter der er tale om, og hvad de skal bruges til.

For mens du fx kan få fuldt fradrag for bespisning af dit personale i egne lokaler, hvis I holder et internt møde, er der ingen fradrag for bespisning af selvsamme personale i samme lokaler, hvis I holder et socialt arrangement. 

Herunder kan du læse mere om nogle af de områder, hvor der typisk opstår tvivl om momsfradraget.

Momsfradrag for spisning kommer an på omstændighederne

Som udgangspunkt har du altid fradrag for 25 % af momsen, når du som virksomhed tager på restaurantbesøg. Det gælder både, når du spiser med dit personale, og når du spiser med forretningsforbindelser.

Hvis du spiser i virksomhedens egne lokaler i forbindelse med personalemøder med fagligt indhold eller møder med forretningsforbindelser, kan du trække hele momsen fra.

Men hvis der er tale om et socialt arrangement med dit personale i virksomhedens egne lokaler, kan du ikke trække nogen dele af momsen fra.

Til gengæld kan du godt trække momsen fra, hvis du har forretningsforbindelser på besøg i din egen virksomheds lokaler. Selvom de blot kommer over til kaffe og te. 

Du kan dog ikke trække momsen fra udgifterne på alt det kaffe, du køber, hvis det også bliver drukket af dig eller dit personale. 

Her bliver du nødt til at lave et skøn over, hvor meget kaffe der bliver drukket af dine forretningsforbindelser, og hvor meget kaffe dit personale drikker. For du kan godt få fradrag for momsen på udgifterne til kaffen til dine forretningsforbindelser – men ikke for kaffen til dit personale.

Momsfradrag af kantinen

Du kan trække momsen fra udgifterne ved kantinedriften, hvis dine medarbejdere selv betaler en del af udgifterne til kantine- eller frokostordningen, og betalingen går til din virksomhed. Det vil sige, at du sælger mad til dine medarbejdere i kantinen.

Ofte giver virksomheder et tilskud til kantinen, så medarbejderne kan købe maden billigere end det, det rent faktisk koster at lave maden.

Til gengæld skal du betale moms af medarbejderbetalingen. Og hvis den ikke dækker alle udgifterne, skal du også betale kantinemoms.

Hvis din virksomhed driver kantine for egen regning og risiko, dvs. sælger mad til dine medarbejdere, er der fuldt fradrag for momsen. Uanset om du driver din egen kantine eller bruger et cateringfirma til at tage sig af driften.

I sådan en konstellation er der tale om “salg mellem interesseforbundne parter.” Det vil sige salg mellem din virksomhed, der har ret til momsfradrag, og dine medarbejdere, der ikke har. 

Derfor skal du regne salgsmomsen ud fra “normalværdien.” Normalværdien er indkøbs- eller fremstillingsprisen uden avance inklusiv lønnen til kantinepersonalet. Du skal altså beregne salgsmoms af de udgifter, der er ved at fremstille maden.

Men det kan være svært at regne den reelle kostpris ud. Derfor har Skattestyrelsen to forenklede metoder, som du kan bruge, når du skal lave din opgørelse af salgsmomsgrundlaget.

De to metoder er forskellige. Hvilken en du skal bruge afhænger af, hvordan du driver kantinen. Om du har outsourcet driften (forpagtet den), om du har egne kantinefaciliteter osv.

Ordning 1 – din virksomhed varetager selv driften af kantinen

Hvis din virksomhed selv varetager driften af kantinen, kan du bruge ordning 1. Du kan ikke bruge ordning 1, hvis du køber driften af virksomheden fra en ekstern operatør. Så skal du bruge ordning 2.

Du skal bruge tre elementer for at beregne momsgrundlaget for kantinens aktivitet: 

 1. Indkøbsprisen af råvarer +5 %
 2. Ekstern arbejdskraft ansat til at foretage indkøb, tilberedning og salg i kantinen
 3. Lønninger til dit eget personale, der er helt eller delvist beskæftiget af kantinen -25 %

Du skal lægge 5 % til råvareprisen, fordi de anses for at dække dine udgifter til køkkenmaskiner og andre interne produktionsomkostninger mv.

Du skal trække 25 % fra dine udgifter til løn, fordi en del af arbejdet anses for at være oprydning, rengøring og den slags. Det kan du ikke få momsfradrag for, fordi det ses som værende en generel omkostning for virksomheden og altså ikke hører til kantinedriften.

Har du ansatte, der er delvist beskæftiget af kantinen, er det kun 75 % af den del af deres løn, der vedrører arbejdet i kantinen, som du kan få momsfradrag for.

Regneeksempel på ordning 1, hvor din virksomhed selv varetager driften af kantinen

Indkøb af råvarer (1.000.000 kr.) + 5%1.000.000 + (0,05 x 1.000.000 kr.)1.050.000 kr.
Ekstern arbejdskraft, fx vikarer (10.000)10.000 kr.
Løn til dine egne ansatte, som arbejder i kantinen (500.000 kr.) -25 %0,75 x 500.000 kr.375.000 kr.
Momsgrundlag1.000.000 kr. + 50.000 kr. + 10.000 kr. + 375.000 kr.1.435.000 kr.
Salgsmoms (25 %)0,25 x 1.435.000 kr.358.750 kr.

Vil du hellere føre regnskab med, hvor meget af tiden dine medarbejdere rent faktisk bruger på oprydning, rengøring og så videre, behøver du ikke at bruge 75/25-ordningen. Så kan du anmode om tilbagebetaling af kantinemoms i stedet.

Ordning 2 – din virksomhed bruger en ekstern leverandør til at drive kantinen

Hvis du har valgt en ekstern operatør til at tage sig af driften af din kantine, kan du bruge ordning 2. Du kan ikke bruge ordning 2, hvis den eksterne operatør også får overskuddet fra salget af maden. For så er det ikke dig, der driver kantinen, men dem.

Du skal bruge to elementer for at beregne momsgrundlaget for kantinens aktivitet ud fra ordning 2:

 1. Den samlede indkøbspris (eksklusive moms)
 2. Lønninger til personale, der helt eller delvist arbejder i kantinen -25 %

Du skal trække 25 % fra dine udgifter til løn, fordi en del af arbejdet anses for at være oprydning, rengøring og den slags. Det kan du ikke få momsfradrag for, fordi det ses som værende en generel omkostning for virksomheden og altså ikke hører til kantinedriften.

Vil du hellere føre regnskab med, hvor meget af tiden dine medarbejdere rent faktisk bruger på oprydning, rengøring og så videre, behøver du ikke at bruge 75/25-ordningen. Så kan du anmode om tilbagebetaling af kantinemoms i stedet.

Regneeksempel på ordning 2 – din virksomhed bruger en ekstern leverandør til at drive kantinen

Samlet pris for aftalen med operatøren, inkl. løn og FEE (1.000.000 kr.)1.000.000 kr.
Lønandel (300.000 kr.) -25 %(1.000.000 kr. – 300.000 kr.) + (0,75 x 300.000 kr.)950.000 kr.
Indirekte omkostninger (2,5 %)0,025 x 950.000 kr.23.750 kr.
Momsgrundlag950.000 kr. + 23.750 kr.973.750 kr.
Salgsmoms (25 %)0,25 x 973.750 kr.243.437,5 kr.

Lader du operatøren lave maden i din virksomheds eget køkken, kan du bruge en standardsats på 2,5 % af den samlede betaling til operatøren i stedet for at lave en afskrivning på maskiner, inventar og så videre. På den måde skal du ikke sørge for at opgøre afskrivninger på alle indirekte omkostninger i forbindelse med kantinedriften.

Når det kommer til udgifter til snacks som kaffe, frugt, kage og den slags, som medarbejderne frit kan tage af, kan du ikke trække momsen fra. Til gengæld har du ret til momsfradrag for udgifter til snacks under møder. Her kan du altså godt trække momsen fra dine udgifter til rundstykker, kage og lignende.

Der er intet momsfradrag for bestyrelsesmøder

Du kan ikke få momsfradrag for dine udgifter til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og medlemsmøder, hvis det holdes i virksomhedens egne lokale.

Hvis det i stedet afholdes ude i byen, kan du trække 25% af momsen fra. Det skal dog være af streng erhvervsmæssig karakter.

Momsfradrag for reception afhænger af, hvor du holder den

Om du kan få momsfradrag for en reception afhænger af, hvor den bliver holdt. Hvis den bliver holdt på en restaurant, kan du trække 25 % af momsen fra. 

Men hvis du holder receptionen i virksomhedens egne lokaler, kan du ikke få noget fradrag. Det gælder, uanset om det er personale eller forretningsforbindelser, der deltager, og uanset hvor let eller stor serveringen er.

Kun momsfradrag for gaver, hvis det er reklame

Der er ikke momsfradrag for gaver til dine medarbejdere, forretningsforbindelser eller kunder. Heller ikke selvom du holder gaven inden for den skattemæssige grænse. Her er der nemlig tale om repræsentation. Det gælder også for julegaver. 

I de tilfælde at gaven koster under 100 kr. ekskl. moms og har din virksomheds navn og/eller logo på, er der tale om en reklamegave. Og dem kan du få fuldt momsfradrag for. Du kan nemlig få fuldt momsfradrag for sponsorerede reklameartikler og lignende.

Ingen momsfradrag for blomster til dit personale

Du kan ikke få momsfradrag for blomster som gave til dine medarbejdere, forretningsforbindelser eller kunder. De bliver nemlig betragtet som repræsentation.

Der er dog 100 % momsfradrag på blomster til kontoret. Det vil altså sige, at du kan trække hele momsen fra, hvis du fx køber blomster til at stå i receptionen eller i køkkenet.

Momsfradrag for rejseudgifter

Når du har været på forretningsrejse i Danmark, får du fuldt momsfradrag for hotelovernatninger og 25 % på mad og drikke. 

I udlandet kan du ikke få momsfradrag, men i nogle tilfælde kan du få refunderet den moms, du har betalt. Du kan få refunderet moms for udgifter som:

 • Taxa eller anden transport
 • Benzin, diesel eller opladning af elbiler
 • Overnatning
 • Restaurantbesøg
 • Adgang til messer

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du søge om refusion for momsen på dine rejseudgifter i EU-lande. Hvor meget du kan få tilbage, afhænger af hvilket land du har besøgt, og om du har fuldt eller delvist fradragsret.

Hvis du har fuldt fradragsret i Danmark, kan du også få fuld momsrefusion. Men hvis du har delvist fradragsret i Danmark, kan du også kun få delvist momsrefusion.

På Skattestyrelsens hjemmeside skal du oplyse din fradragsprocent for året før i din ansøgning, og så kan du få refunderet tilsvarende moms.

Sådan søger du om refusion for momsen på dine rejseudgifter

Der er forskellige procedurer for tilbagesøgning af moms i og uden for EU. Har du været på forretningsrejse inden for EU, kan du få momsen tilbage, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Din virksomhed må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor du har købt varerne eller ydelserne
 • Det, du har købt, skal vedrøre din virksomheds momspligtige aktiviteter
 • Du får kun refunderet moms af de beløb, som er højere end minimumsgrænsen i det EU-land, du har været i
 • Din ansøgning skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår
 • Du skal senest søge om at få refunderet momsen d. 30. september  året efter, du har købt varen eller ydelsen

Det er myndighederne i EU-landet, der sender refusionsbeløbet. De sender det direkte til din konto. 

Har du været på forretningsrejse til et land uden for EU, kan du ikke bruge Skattestyrelsens refusionsordning. Her skal du undersøge det specifikke land, du har været i. Nogle lande, fx Norge og Schweiz, giver mulighed for at få refunderet momsen for nogle erhvervsmæssige udgifter. 

Hvis du skal søge om at få refunderet moms i et land uden for EU, skal du bruge nogle særlige landspecifikke blanketter. Dem kan du finde på det lokale skattevæsens hjemmeside, eller du kan få dem udleveret hos landets ambassade i Danmark.

Fuldt fradrag for momsen på hotel

Du kan få fuldt momsfradrag for dine udgifter til hotelovernatning. Der er dog en ting, som du skal være opmærksom på. For at du kan få fradrag, kræver det, at bespisning såsom fx morgenmad er adskilt fra overnatningen på fakturaen. 

Du har nemlig kun ret til 25 % momsfradrag for udgiften til mad. Hvis prisen på de to ikke er adskilt, kan du ikke få fradrag for nogen af delene.

Ingen momsfradrag for fly og færge

Du kan ikke få fradrag for momsen på flybilletter. Hverken til flybilletter, som du eller dine medarbejdere skal bruge privat eller til en forretningsrejse.

Hvis du køber en færgebillet, uanset om den er til dig selv eller dine medarbejdere, er udgiften momsfri. Derfor kan du ikke få momsfradrag for den.

Momsfradrag for brændstof, parkering og broafgift afhænger af dine nummerplader

Udgifter til brændstof, parkering og broafgifter hører alle under driftsomkostninger vedrørende motorkøretøjer. Der gælder altså de samme regler for momsfradrag for de tre.

For overblikkets skyld har vi lavet et skema over, hvad de tre blandt andet dækker over:

BrændstofParkeringBroafgifter
Diesel
Benzin
Parkeringspladser
Parkeringsbilletter
Drift af parkeringspladser
Billetter til Storebæltsbroen
Billetter til Øresundsbroen

Om du kan få momsfradrag for brændstof, parkering og broafgifter, afhænger af om du kører på hvide plader, gule plader eller papegøjeplader. Samt hvilket formål du har med din kørsel.

Hvide plader

Kører du på hvide plader, kan du ikke få noget fradrag for brændstof, parkering eller broafgifter. 

Gule plader

Hvis du kører på gule plader og kun kører i forbindelse med dine momspligtige formål, kan du få fuldt momsfradrag for dine udgifter. 

Hvis du kører på gule plader, men kører delvist i forbindelse med momspligtige og momsfrie aktiviteter, kan du få fuldt fradrag for momsen på brændstof, parkering og broafgifter, hvis din virksomhed sælger momspligtige varer og ydelser for mere end 50.000 kr. om året.

Papegøjeplader

Kører du på papegøjeplader, kan du få delvist momsfradrag for brændstof, parkering og broafgifter, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er over 50.000 kr. om året.

Momsfradrag for personaleomkostninger

Hvis du er i tvivl, om dine omkostninger er personaleomkostninger eller ej, kan du spørge dig selv: Er de afholdt direkte til fordel for de ansatte i virksomheden?

Hvis du kan svare ja til det spørgsmål, er der tale om personaleomkostninger. Men hvis de er afholdt til fordel for din virksomheds eksterne interessenter, er der ikke tale om personaleomkostninger, men derimod reklame eller repræsentation.

Personaleomkostninger omfatter blandt andet:

 • Gaver i forbindelse med en ansats jubilæum
 • Jubilæumsarrangement for en ansat
 • Jubilæum for virksomheden, hvor kun personale deltager
 • Støtte til personaleforeninger
 • Julefrokoster
 • Julegaver
 • Arbejdstøj
 • Fitnessrum

Om der er momsfradrag for personalegoder, afhænger af hvilken type personaleudgift der er tale om. Der er fx ikke momsfradrag for udgifter til gaver, men til gengæld er der momsfradrag, hvis du indretter et fitnessrum.

Herunder kan du læse mere om momsreglerne for en række typiske udgifter, der har med personale at gøre.

Momsfradrag for julefrokost for personalet

Om du kan få momsfradrag for julefrokosten, afhænger af hvor du holder den. Hvis du holder julefrokosten i virksomhedens egne lokaler, kan du ikke få momsfradrag for julefrokosten. Dog kan du trække moms fra udgifterne til lejede borde, service, stole osv.

Hvis du holder julefrokosten på en restaurant, kan du få 25 % fradrag for momsen. Også hvis dine medarbejderes ægtefæller er med. 

Momsen på underholdning til julefrokosten kan du ikke få fradrag for – uanset hvor du holder gildet. Til gengæld kan du få fuldt fradrag for momsen på udgifterne til transport til og fra julefrokosten, hvis det er virksomheden, der sørger for den.

Fuldt momsfradrag for skærmbriller til personalet

Skærmbriller til dit personale bliver anset som værende en driftsudgift. Derfor er der fuldt momsfradrag for dem. 

Det er faktisk sådan, at dine medarbejdere heller ikke skal betale skat af dem, når de bruger dem til skærmarbejde på arbejdet.

Du kan få fuldt fradrag for momsen på kurser

Om der er moms på et kursus afhænger af, om det bliver afholdt internt i din virksomhed, eller om du køber det af en ekstern leverandør.

Interne kurser

Hvis din virksomhed er fuldt momspligtig, kan du få fuldt momsfradrag for interne kurser. Det kan du, fordi kurset bliver set som en driftsudgift. Hvis din virksomhed er delvist fradragsberettiget, kan du få delvist fradrag – og hvis den slet ikke er fradragsberettiget, kan du naturligvis ikke få fradrag.

Afholder du seniorkurser for medarbejdere, der planlægger at gå på pension, får du også fuldt fradrag efter din virksomheds fradragsret.

Deltager medarbejdernes ægtefæller i kurserne, kan du ikke få fradrag for dem. Fradraget gælder kun den del af udgiften, som vedrører dine medarbejdere.

Eksterne kurser

Er din virksomhed fuldt momspligtig, kan du få fuldt momsfradrag for momsen på de udgifter, der vedrører kurset. Det gælder blandt andet udgifter til hotel og spisning.

Er din virksomhed ikke fuldt momspligtig, skal du være opmærksom på den faktura, du får fra kursusleverandøren. Hvis fakturaen er specificeret, kan du ifølge loven ikke få mere end 25 % fradrag for momsen på udgifterne til restaurantbesøg i forbindelse med kurset udover den begrænsning, du i forvejen har som delvist momspligtig.

Ingen momsfradrag for gaver til personalet

Du kan ikke få fradrag for momsen på udgifterne til personalegaver. Hverken fødselsdagsgaver,  julegaver eller andre typer af gaver.

Det gælder også, selvom gaven holder sig indenfor den skattemæssige grænse. Til gengæld kan du trække momsen fra, hvis du giver dine medarbejdere en gave, som:

 1. Koster under 100 kr. ekskl. moms
 2. Har din virksomheds navn og/eller logo på

Hvis gaven opfylder begge ovenstående betingelser, bliver den kategoriseret som en reklamegave. Og dem er der fuldt momsfradrag for.

Teambuilding med fagligt indhold giver momsfradrag

Hvis du vil lave et teambuilding-arrangement med dine medarbejdere, kan du få fuldt fradrag for momsen af udgifterne, hvis arrangementet har fagligt indhold. 

Typisk er der andre udgifter forbundet med et teambuilding-arrangement. Nogle af dem kan du få fradrag for, andre kan du ikke. Her er en liste over tre typiske udgifter forbundet med teambuilding-arrangementer, samt hvor meget fradrag du kan få:

 • Hotelovernatning, konferencecenter mv.: 100 % fradrag
 • Mad på hotellet eller konferencecenteret, restaurantbesøg mv.: 25 % fradrag
 • Underholdning: 0 % fradrag

Skal dine medarbejdere overnatte på hotel, eller lejer du et konferencecenter, er der fuldt momsfradrag for udgifterne til det. Spiser I ude, fx på hotellet, i konferencecenteret eller på restaurant, kan du få 25 % momsfradrag. Og bestiller I underholdning, er der ikke noget momsfradrag at komme efter.

Momsfradrag for noget af momsen på medarbejderes internet

Hvis du vælger at give bredbånd til dine medarbejdere, som de kan bruge privat, kan du få fradrag for noget af momsen. Hvor stor en del af momsen, du kan få fradrag for, afhænger af, hvor meget det bliver brugt til erhverv, og hvor meget det bliver brugt privat.

Du kan både få momsfradrag for anskaffelsen og forbruget. Det er selvfølgelig svært at finde den præcise procentvise fordeling mellem det erhvervsmæssige og private forbrug. Men ikke desto mindre kræver Skattestyrelsen, at du laver et skøn.

Skattestyrelsen accepterer som tommelfingerregel en vurderet fordeling på 50/50. Men for en sikkerheds skyld er det en god idé at have nogle argumenter for din vurdering. 

Skattestyrelsen kan nemlig kræve dokumentation for din vurdering, og hvis de er uenige, kan du risikere at skulle betale beløbet tilbage – og måske tilmed en bøde. Du bør også vurdere dit skøn mindst en gang om året.

For at du kan få moms for internet, er det i øvrigt en betingelse, at det er virksomheden, der modtager og betaler regningerne.

Momsfradrag for spisning med personalet kommer an på omstændighederne

Skal du sørge for mad til dit personale i en eller anden sammenhæng, kan du måske få noget fradrag for momsen. Det kommer an på, hvor dig og dit personale spiser henne samt omstændighederne ved spisningen. Der er nogle typiske situationer:

 • Mad til medarbejdere på forretningsrejse
 • Mad til personale før eller efter arbejdsrelaterede arrangementer
 • Mad til sociale arrangementer
 • Mad til medarbejdere på overarbejde
 • Mad til forretningsmøder eller middage
 • Mad på et midlertidigt arbejdssted
 • Belønningsmiddage til dine medarbejdere
 • Fri kost i medarbejderens kontrakt

Afhængig af scenariet er der forskellige regler for, om du kan trække moms fra udgifterne – og i så fald hvor meget.

Mad til medarbejdere på forretningsrejse

Tager din medarbejder på forretningsrejse i Danmark og spiser på restaurant, gælder de danske momsregler. Her kan du få 25 % fradrag for momsen. Men husk, at maden skal være adskilt fra en eventuel hotelovernatning på fakturaen. Ellers kan du ikke få fradrag for momsen for hverken hotel eller restaurationsbesøg.

Du kan også få 25 % momsfradrag for morgenmad på hotellet. Men snacks fra minibaren giver ingen fradrag, for her er der ikke tale om en restaurationsydelse. Det samme gælder eventuel mad, som din medarbejder køber med til at spise på farten. Her er der heller ikke tale om en restaurationsydelse, og derfor er der ingen fradrag for momsen.

Rejser din medarbejder uden for Danmark og spiser på restaurant, vil der være udenlandsk moms på fakturaen. Her er der forskel på, om din medarbejder rejser i eller uden for EU.

Hvis der er tale om et EU-land, kan du få momsen refunderet, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Din virksomhed må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor du har købt varerne eller ydelserne
 • Restaurationsbesøget skal vedrøre din virksomheds momspligtige aktiviteter
 • Din ansøgning skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår
 • Du skal senest søge om at få refunderet momsen d. 30. september året efter, din medarbejder har spist på restauranten

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at du kun får refunderet moms af de beløb, som er højere end minimumsgrænsen i det EU-land, din medarbejder har været i.

Du kan søge om at få momsen refunderet på Skattestyrelsens hjemmeside. Hvor meget du kan få tilbage, afhænger af hvilket land du har besøgt, og om din virksomhed har fuld eller delvist fradragsret.

Hvis du har fuld fradragsret i Danmark, kan du også få fuld refusion for momsen. Men hvis du har delvist fradragsret i Danmark, kan du også kun få delvist refusion for momsen.

På Skattestyrelsens hjemmeside skal du oplyse din fradragsprocent for året før i din ansøgning, og så kan du få refunderet tilsvarende moms.

Du får ikke beløbet refunderet fra de danske myndigheder, men derimod fra myndighederne i det EU-land, din medarbejder har været i. De sender det direkte til din konto.

Har din medarbejder været på forretningsrejse i et land uden for EU, kan du ikke bruge Skattestyrelsens refusionsordning. Her skal du bruge nogle særlige blanketter fra det specifikke land, medarbejderen har været i. Dem kan du finde på landets skattevæsens hjemmeside, eller du kan få dem udleveret hos landets ambassade i Danmark.

Mad til personale før eller efter arbejdsrelaterede arrangementer

Hvis det arbejdsrelaterede arrangement er af “strengt erhvervsmæssig karakter”, kan du have ret til momsfradrag for maden til dit personale før eller efter arrangementet.

Om du kan få momsfradrag afhænger altså af en vurdering. Fx vil du normalt ikke kunne få momsfradrag for udgifter til mad, der ligger før eller efter et teambuilding-arrangement og udelukkende er for sjov

Men bespisning i forbindelse med arrangementet kan give ret til momsfradrag. Her er det dagens enkelte elementer, der afgør, om du kan få fradrag for momsen eller ej. Reglen er, at du kan få fradrag for momsen, hvis udgifterne relaterer sig til noget af “streng erhvervsmæssig karakter”.

Mad til sociale arrangementer

Du kan ikke få momsfradrag for udgifter til bespisning af dit personale ved sociale arrangementer, medmindre de bliver afholdt ude i byen – fx på en restaurant.

Afholder du et socialt arrangement for dine medarbejdere ude i byen, kan du have ret til fradrag for 25 % af momsen. Men ikke hvis arrangementet har privat karakter. Det er dog sjældent, at arrangementer bliver set som værende af privat karakter, når det er virksomheden, der holder dem.

Mad til medarbejdere på overarbejde

Kun hvis overarbejdet er “beordret, konkret og uvarslet”, og spisningen foregår i virksomhedens egne lokaler, kan du få fradrag for momsen i forbindelse med bespisning af medarbejdere under overarbejde. 

Men der er strenge regler, for hvornår du kan kategorisere overarbejde som beordret, konkret og uvarslet. Typisk vil betingelsen ikke være opfyldt, hvis medarbejderen på forhånd vidste eller burde vide, at der ville komme overarbejde.

Mad til forretningsmøder eller middage

Spiser I ude til et forretningsmøde eller middag, kan du få 25 % fradrag for momsen. Det gælder dog kun, hvis mødet har et “strengt erhvervsmæssigt formål”. Men det bliver der set stort på.

Du får fx stadig momsfradrag, selvom ægtefæller deltager i middagen. Men hvis udgifterne har privat karakter eller vedrører luksusforbrug, kan du ikke få fradrag.

Mad på et midlertidigt arbejdssted

Der bliver ikke skelnet mellem midlertidigt arbejdssted og fast arbejdssted, når det kommer til fradragsregler for moms. 

I stedet vil der enten være tale om bespisning uden for din virksomheds egne lokaler eller i forbindelse med møder.

Hvis du spiser uden for din virksomheds egne lokaler, men ikke spiser på restaurant, er der ikke fradrag for momsen. Spiser du derimod på restaurant, kan du få 25 % fradrag for momsen.

I nogle tilfælde kan det være svært at vurdere, om der er tale om din virksomheds egne lokaler. Men her bliver reglerne normalt fortolket strengt.

Som hovedregel vil du altså ikke kunne få momsfradrag i forbindelse med fx morgenmad, når du er ude på en optagelse, eller til bespisning af personale til et møde på en byggeplads.

Belønningsmiddage for dine medarbejdere

Når det handler om momsfradrag for bespisning, skal du altid vurdere, om der er tale om en middag af “streng erhvervsmæssig karakter”. 

Hvis du belønner en medarbejder ved at fejre vedkommendes fødselsdag med en middag, vil du ikke kunne trække momsen fra.

Men hvis du tager din medarbejder med ud for at fejre, at I har afsluttet et projekt, hvor I også taler om projektet og evaluerer det under middagen, kan du få 25 % fradrag for momsen.

Fri kost i din medarbejders kontrakt

Du har ikke ret til momsfradrag for forskellige snacks som frugt og kage til dine medarbejdere, selvom det er skrevet ind i kontrakten. 

Men du kan godt få fradrag for udgifter til mad under interne personalemøder, uvarslet overarbejde eller møder med forretningsforbindelser.

Diverse andre momsfradrag

Momsreglerne er mange, og de kan være svære at finde rundt i. Her kommer vi ind på forskellige typiske situationer, hvor du som virksomhedsejer kan have brug for at kende momsreglerne.

Fuldt momsfradrag for arbejdstøj og uniformer

Du kan få fuldt fradrag for momsen på arbejdstøj og uniformer, som tilhører din virksomhed, og som dit personale bruger til deres arbejde.

Det gælder også for arbejdstøj til dit eget brug, hvis du ellers stiller samme arbejdstøj til rådighed for dine medarbejdere, uden de skal betale for det. 

Har din virksomhed ingen ansatte, kan du kun trække momsen fra på dit arbejdstøj, hvis det er sædvanligt inden for din branche at stille arbejdstøj til rådighed for personale.

Som uniform gælder også civilbeklædning, som dine medarbejdere skal have på for at repræsentere din virksomhed. Det er dog en betingelse, at:

 • Dine medarbejdere kun har lov til at bruge tøjet på arbejdet
 • Tøjet har virksomhedens navn eller logo på
 • Dine medarbejdere skal aflevere tøjet tilbage, når de stopper

Hvis dine medarbejdere kun bruger tøjet på arbejde og afleverer det tilbage, når deres ansættelse slutter, og tøjet har virksomhedens navn og/eller logo på, så er alle betingelserne opfyldt, og der vil være fuld fradragsret for momsen på tøjet.

Forskel på momsfradrag for stationær- og mobiltelefon til medarbejdere

Får din medarbejder en stationær telefon til rådighed for sit arbejde hjemme, kan du trække 50 % af momsen på den, uanset hvor meget din medarbejder også bruger den privat.

Hvis din medarbejder selv betaler en del af udgiften for telefonen, kan fradraget ikke blive højere end momsen af den del, som virksomheden betaler.

Hvis udgiften for telefonen er 100 kroner, og medarbejderen betaler mere end 60 kroner (det vil sige mere end 50 %), bliver fradraget altså reduceret, så det svarer til momsen af din virksomheds faktiske udgift. Du kan altså kun få fradrag for de 40 kroner, som din virksomhed betaler.

Hvis du giver din medarbejder en mobiltelefon, gælder der ikke de samme regler som med stationære telefoner. 

Med mobiltelefoner skal du vurdere, hvor meget din medarbejder bruger telefonen til arbejde og privat. For du kan kun få fradrag for den del, der bliver brugt til arbejde. 

Hvis telefonen bliver brugt 100 % til erhverv, kan du få fuldt momsfradrag. Men bliver den brugt 50 % til erhverv og 50 % privat, så kan du kun få fradrag for 50 % af udgifterne.

Normalt accepterer Skattestyrelsen en fordeling på 50/50, men de kan godt finde på at stille spørgsmålstegn ved din vurdering. Derfor er det en god idé at have argumenter klar for den vurdering, du har lavet. Ellers kan du risikere, at Skattestyrelsen erklærer sig uenige i din vurdering, så du skal betale momsen tilbage igen – og måske også en bøde.

For både stationære telefoner og mobiltelefoner gælder i øvrigt, at du kun kan få momsfradrag, hvis regningerne bliver sendt til din virksomhed, og hvis det er virksomheden, der betaler dem.

Fuldt momsfradrag for advokatomkostninger, hvis de er erhvervsmæssige

Hvis advokatomkostningerne er erhvervsmæssige, kan du som udgangspunkt godt få fradrag for momsen på udgifterne.

Skal du fx bruge hjælp til, hvordan din virksomhed forholder sig til GDPR-reglerne, kan du godt få fradrag for momsen. Eller hvis du skal bruge rådgivning om at søge patent

Fradrag for moms på byggegrund, hvis byggeriet er af erhvervsmæssig karakter

Hvis du bygger et kontor, er der fradrag for momsen, fordi aktiviteten er af erhvervsmæssig karakter. Hvis der vel at mærke er moms på ydelsen. For du kan ikke få momsfradrag for noget, der ikke er momspligtigt. 

Der er ikke altid moms på regninger i forbindelse med byggeri. Men hvis du bygger et nyt kontor, og du får regninger i den forbindelse, hvor der er moms på, kan du altså trække den fra. Men du kan ikke få momsen trukket fra, hvis du bygger noget privat.

Hvad du får ud af dit sponsorbidrag har indflydelse på momsfradraget

Det har momsmæssig betydning, hvad du får ud af dit sponsorbidrag. Hvis den reklame, du får ud af dit sponsorat, har nogenlunde lige så stor værdi som dit bidrag, kan du få fradrag for momsen. 

Der skal nemlig ikke herske nogen tvivl om, at dit sponsorbidrag er i din virksomheds interesse – og ikke i din egen private interesse.

Derfor er det væsentligt, at den, du sponsorerer, specificerer sponsoraftalens forskellige ydelser på fakturaen. Derudover skal de enkelte dele af aftalen også være specificeret.

Du kan få fuldt momsfradrag for reklamedelen, hvis dit bidrag står i rimeligt forhold til den reklameværdi, du får ud af det. Det gælder selvfølgelig kun, hvis din virksomhed er berettiget til fuldt momsfradrag.

Du kan ikke få fradrag for momsen på entrebilletter og rejser. Den slags ydelser er nemlig ikke reklame, men derimod enten repræsentation eller gaver. 

Når det kommer til donationer, kan du kun få fradrag for momsen, hvis din donation er betaling for en modydelse. Hvis din donation er betaling for en modydelse, vil den nemlig være momspligtig, og så kan du få fradrag for momsen. Men normalt er donationer ikke momspligtige, og du kan derfor heller ikke få momsfradrag.

Fuldt momsfradrag for småanskaffelser

Småanskaffelser er genstande, som du kan bruge i den daglige drift af din virksomhed, og som koster højst 33.100 kr. ekskl. moms (beløbsgrænse for 2024.)

Du kan få momsfradrag for dine småanskaffelser. Så hvis du køber et objektiv til dit kamera, inventar til kontoret eller en kaffemaskine, kan du få fradrag for momsen.

Momsfradrag for Amazon

Det, du køber fra Amazon, er næsten altid købt fra virksomheder, som er registreret i udlandet. Og derfor er der ikke moms på.

I den forbindelse er det vigtigt, at du sørger for at oplyse dit CVR-nummer til leverandøren. Hvis du alligevel får en faktura med moms på, har du ikke fradrag for momsen.

Kun momsfradrag for kaffe til møder af erhvervsmæssig karakter

Vil du gerne give gratis kaffe og te til dine ansatte, bliver udgiften betragtet som fri kost. Her er der ikke momsfradrag for dine udgifter.

Disker du til gengæld op med kaffe og te til møder af erhvervsmæssig karakter, kan du godt få fradrag for momsen.

Hvis din virksomhed køber kaffe og te samlet, kan du kun trække momsen fra på den del, der bliver brugt til møder, og ikke den del der bliver givet som fri kost til dine ansatte. 

Den beregning kan i praksis være svær at lave. Så svær, at de fleste virksomheder ikke gider at bøvle med det.

Men hvis du vurderer, at det kan betale sig for dig at få momsfradrag for dine udgifter til kaffe, må du lave et kafferegnskab. En slags kørebog for kaffe, som du kan have som dokumentation på det momsfradrag, du skal have.

Her kan du sætte en streg for hver kop kaffe, der går til dine forretningsforbindelser og en streg for hver kop, der går til dig eller en medarbejder.

På den måde kan du se, præcis hvor meget kaffe du kan få momsfradrag for, og hvor meget kaffe du ikke kan få momsfradrag for.

Momsfradrag for brug af konsulent

Du kan godt trække momsen fra regningen, når du køber konsulentydelser. Både hvis du hyrer konsulenten til at hjælpe din virksomhed, eller hvis du hyrer vedkommende til at hjælpe dine kunder på vegne af din virksomhed.

Så hvis du skal bruge hjælp udefra til fx at udvikle en ide, ansætte den rigtige medarbejder eller måske økonomisk rådgivning, kan du hyre en konsulent og trække momsen fra udgiften.

Momsfradrag for forsikringer

Momsreglerne for forsikringer er simple. Du skal nemlig ikke betale moms for dine erhvervsforsikringer, og derfor er der heller ikke noget momsfradrag.

Har dit forsikringsselskab dækket et tab eller en skade, vil de sende dig en faktura på købsmomsen bagefter. Det gør de, fordi de driver momsfri virksomhed, så de kan ikke få fradrag for købsmomsen. Men det kan du. 

Den faktura kan du altså få fuldt momsfradrag for. Og hvis du vil have hjælp til at bogføre sådan en faktura på købsmoms fra din forsikring, kan du som Dinero Pro-bruger læse vores artikel med en fyldestgørende vejledning.

Vælg selv, om du vil lægge moms til huslejen på erhvervslejemål

Som udgangspunkt er det momsfrit at udleje en ejendom. Derfor skal du ikke beregne moms af dine indtægter, når du udlejer en ejendom. Men du kan heller ikke få fradrag for momsen til driftsudgifter, eller når du bygger om.

Hvis du udlejer fast ejendom, og ejendommen er et erhvervslejemål, kan du dog vælge at blive frivilligt registreret for udlejningen. Og så skal du lægge moms til huslejen.

Hvis du er frivilligt registreret for udlejningen af et erhvervslejemål, kan du få momsfradrag for udgifterne i forbindelse med drift, ombygning, reparationer og den slags.

Du skal være opmærksom på, at den frivillige registrering er betinget af, at din virksomhed er registreret i en periode på mindst to år. Her tæller årene fra d. 1. januar til d. 31. december – altså kalenderår.

Det er ikke nok, at din virksomhed er momsregistreret. Du skal ansøge om frivillig momsregistrering via Erhvervsstyrelsenvirk.dk

Momsfradrag for husleje

Hvis du er momsregistreret og lejer erhvervslokaler, hvor der er pålagt moms, kan du godt få fradrag for momsen. Men det kan du kun, hvis din udlejer sender dig en egentlig faktura på huslejen.

Det er op til udlejeren at vælge, om ejendommen skal være momsregistreret. Udlejeren må gerne leje erhvervslokaler ud momsfrit. Faktisk kræver det, at udlejeren ansøger om at få ejendommen momsregistreret for at kunne lægge moms på huslejen.

Momsfradrag for Spotify

Du kan ikke give dine medarbejdere Spotify og få fradrag for momsen. Hvis du har Spotify til hygge-brug i din virksomhed, kan du heller ikke få momsfradrag for abonnementet. 

Hvis du bruger Spotify til noget, der er strengt erhvervsmæssigt, kan det være fradragsberettiget. Men det abonnement, du bruger til den erhvervsmæssige del, skal du skarpt adskille fra privat brug.

For alle ting du køber online gælder det, at momsnummeret afgør, om det overhovedet er muligt at få fradrag for momsen. Er det et dansk momsnummer, kan du få fradrag for momsen (hvis du ellers har ret til det). Men er momsnummeret udenlandsk, kan du ikke få fradrag for købet.

Momsfradrag for fragt

Der er ikke moms på porto, da breve er momsfritaget. Dog er der en undtagelse, og det er de såkaldte Quickreve. Quickbreve ligger nemlig uden for postvæsenets forsyningspligt, og derfor er der moms på den ydelse.

Sender du en pakke, er der derimod moms på fragten. Når det kommer til pakker eller andet, som er tungere end et brev, kan du altså godt få fradrag for momsen for fragten. 

Momsfradrag for aviser

På fysiske og digitale aviser er der ikke moms, og derfor kan du heller ikke få fradrag for momsen.

I nogle tilfælde kan der være moms på magasiner med fagligt indhold, og hvis de er sendt til og betalt af din virksomhed, kan du få fuldt momsfradrag.

I nogle tilfælde kan det være, at du kan få fradrag for momsen, hvis et fagligt magasin bliver leveret til din medarbejders hjemmeadresse. I de tilfælde vil din ret til fradrag bero på en konkret vurdering af, hvor relevant magasinet er for din medarbejders arbejde.

Din virksomhed skal dog, uanset hvad, betale for magasinet, for at du kan trække momsen fra.

Oftest stillede spørgsmål

Momsfradrag er en type af fradrag, som momsregistrerede virksomheder kan få for momsen på en række udgifter.

Om du kan få fradrag for momsen på en udgift, kommer an på varen eller ydelsen og omstændighederne omkring.

Hvis din virksomhed er fuldt momspligtig, kan du få fuldt fradrag for momsen på udgifter, der giver ret til momsfradrag. Men hvis din virksomhed er delvist momspligtig, kan du kun få delvist fradrag for momsen.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram