Tab på debitorer

Et tab på debitorer dækker over betegnelsen for mangelfuld betaling fra en kunde. Hvis en virksomhed udfører et stykke arbejde eller sender en vare, men kunden aldrig betaler for varen eller ydelsen, er der tale om et tab på debitorer.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 29/11/2021

Vil du vide hvordan du bogfører tab på debitorer i dinero, så kig med her.

Hvad er et tab på debitorer?

Alle virksomheder, der sælger ydelser eller produkter, kan risikere at få et tab på debitorer. Tabet på debitorer opstår i det øjeblik, en debitor – altså en kunde – ikke kan betale den faktura, som du har sendt til vedkommende. I denne situation er du dermed kreditoren.

Kan debitoren ikke betale sin regning for en bestilt vare eller ydelse, står du som virksomhed potentielt med et tab som følge af salget. Hvis du har rykket flere gange for betalingen uden held, kan du gøre det op med det samme eller som led i din virksomheds årsafslutning.

Hvad skal du gøre, hvis du ikke kan få betaling?

Når du ikke kan få den aftalte betaling af en debitor, gælder dog en række forbehold, du skal tage i din bogføring af tabet. Du kan selv konstatere at beløbet er tabt, såfremt at beløbet er under 10.000 kr. og efter interne rykkerprocedurer. Du skal som udgangspunkt selv have forsøgt at inddrive det skyldige beløb fra din kunde. I de fleste tilfælde skal du derfor have en advokat eller et inkassobureau til at hjælpe med at stå for at rykke for den manglende betaling.

Et tab på debitorer kan derfor typisk deles op i to sider. Den ene er hensættelse af tab, den anden er konstatering af tab.

Hensættelse af tab

I bogføringen dækker hensættelse af tab over den givne sum, som du som virksomhed forventer at tabet render op i. Udregningen af det forventede tabte beløb skønnes af virksomhedens ledelse. Det forventede beløb skal fratrækkes den debitorværdi, som allerede er opgjort, så der bliver tegnet et virkelighedsnært billede af den samlede værdi, som debitorerne udgør i dit årsregnskab.

Ved hensættelse af tab er der blot tale om en ”forventning”. Du kan altså ikke selv bestemme, hvornår beløbet er tabt. Det kræver dokumentation, der rækker ud over din egen mening om, at der er tale om et tab.

Konstatering af tab

Tabet kan du selv konstatere hvis beløbet er under 10.000 kr. og interne rykkerprocedurer har været taget i brug. Hvis det er over 10.000 kr. bliver det først konstateret, hvis din debitor er gået konkurs eller gået i betalingsstandsning. Men du kan dog først bogføre det endelige tab i forbindelse med en konkurs, når bobestyreren har bekræftet konkursen.

Først når tabet er endeligt konstateret, og du har gjort alt, hvad du kan for at inddrive den manglende betaling, kan du endeligt bogføre den som et tab.

Det betyder, at du som kreditor, når tabet er blevet konstateret, kan fratrække salgsmomsen. Du får i det tilfælde momsdelen af salget tilbagebetalt af SKAT.

Hvad kan du gøre for at forhindre tab på debitorer?

Som sagt kan enhver virksomhed, der sælger varer eller ydelser, komme ud for tab på debitorer. Men du kan selv gøre dit for at undgå de ærgerlige situationer.

Sørg for, at virksomhedens faktura bliver sendt ud til kunderne med det samme en vare eller ydelse er solgt. Husk også altid at sikre, at oplysningerne på fakturaerne er præcise og rigtige. På den måde holder du en god organisering i bogholderiet.

Hvis dette tiltag ikke er tilstrækkeligt, er det også altid en god idé at have fastlagt en klar procedure, hvis det hænder, at du skal sende en rykker ud til din kunde. Sørg for, at du tidligt i processen får øje på den manglende betaling – for på den måde kan du hurtigere give kunden besked om dit tilgodehavende.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram