Trekantshandel

En trekantshandel er en handel, der finder sted mellem tre parter, der har hjemme i tre forskellige EU-lande. En trekantshandel skiller sig ud fra en almindelig EU-varehandel fordi varen ikke følger fakturaen.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 07/01/2021


Hvad er en trekantshandel?

Som navnet antyder, er en trekantshandel en handel, der foregår mellem tre parter. De tre parter er alle bosat i et EU-land, men der er tale om tre forskellige EU-lande. Der er ikke tale om en trekantshandel, hvis en af de tre parter i handlen ikke er bosat i et EU-land.

Lad os komme med et eksempel på, hvordan en trekantshandel ser ud, og hvordan en helt klassisk EU-varehandel finder sted.

Et eksempel på en trekantshandel  

Hvis du som dansk leverandør sender en vare afsted til en køber i Tyskland under instruktion af en mellemhandler i Sverige, er der tale om en trekantshandel. Der bliver her sendt to fakturaer afsted. Du sender en faktura afsted til mellemhandleren i Sverige, som så sender en faktura afsted til den endelige køber i Tyskland.

En vigtig detaljer er her, at du ikke sender varen til din mellemhandler i Sverige. Du sender varen direkte til den endelige køber i Tyskland under instruktion af din mellemhandler i Sverige. Varen følger altså ikke fakturaen. Den går sin egen vej. Følger varen derimod fakturaen, vil der være tale om en helt klassisk EU-varehandel.  

Et eksempel på en almindelig EU-handel

Du sælger som dansk leverandør en vare til en mellemhandler i Sverige, og du sender varen afsted til Sverige. Herefter sender mellemhandleren i Sverige varen videre til den endelige køber i Tyskland. Her følger varen fakturaen. 

Du sender en faktura til mellemhandleren i Sverige, når du sender varen afsted. Og mellemhandleren i Sverige sender en faktura til slutkøberen i Tyskland, når varen bliver sendt afsted til Tyskland.

Her er der tale om en helt klassisk EU-varehandel mellem virksomheder i tre forskellige EU-lande.

Trekantshandel og moms – hvordan forholder det sig?

Som mellemhandler i forbindelse med en trekantshandel er du undtaget fra at betale moms. Du skal altså hverken regne moms ind i regnestykket, når du sælger en vare, eller når du køber en vare. 

For at slippe for at betale moms som mellemhandler i en trekantshandel skal du opfylde følgende betingelser:

  • Din vare er sendt direkte fra din momsregistrerede virksomhed i det EU-land, hvor din virksomhed har hjemme, til en momsregistreret modtager, der har hjemme i et andet EU-land.
  • Du har i forbindelse med købet videregivet dit danske momsnummer til leverandøren i et andet EU-land.
  • Din virksomhed er ikke blevet momsregistreret i det EU-land, som modtager din vare.
  • Sælgeren af din vare er blevet momsregistreret i det EU-land, der står som afsender.
  • Varemodtageren eller den endelige køber er blevet momsregistreret i det EU-land, hvor varen bliver modtaget.

Spørgsmål & svar

Hvad er en trekantshandel?

En trekantshandel finder sted mellem tre virksomheder i tre forskellige EU-lande.

Hvordan adskiller en trekantshandel sig fra en almindelig EU-handel?

I en trekantshandel er der altid en mellemhandler involveret, og varen bliver ikke sendt til mellemhandleren, men direkte til den endelige køber.

Hvordan forholder det sig med trekantshandel og moms?

Er du mellemhandler i en trekantshandel, kan du slippe for at betale moms – både i forbindelse med køb og salg af den pågældende vare.

Kan en trekantshandel kun være mellem tre EU-lande?

Ja – det er en betingelse, at alle tre virksomheder har hjemme i et EU-land. Ellers er der ikke tale om en trekantshandel.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram