Hvad er B2C og hvad betyder det?

B2C er en forkortelse for Business to Consumer. Det er et udtryk for den handel, der finder sted, når en virksomhed sælger en vare til en forbruger. Pendanten til B2C er B2B, hvor en virksomhed sælger en vare til en anden virksomhed.

 • Læsetid: 10 min.

 • Sidst opdateret 12/09/2023

Dinero hjælper både B2C, B2B og B2G-virksomheder med hver dag at styre deres regnskab. Send nem fakturaer til både privatpersoner, virksomheder og det offentlige.
B2C - Business to Consumer

Hvad betyder B2C?

B2C er en forkortelse, der står for Business to Consumer. Begrebet bruges primært i forbindelse med online handel.

Driver du en virksomhed, der sælger fødevarer, tøjvarer eller noget helt tredje til private kunder, er der tale om en B2C-virksomhed. En virksomhed kan sagtens sælge sine produkter til både private kunder og andre virksomheder.

Så er der tale om en virksomhed, der både kører med B2C-salg og B2B-salg.

Hvad er forskellen på B2B og B2C? Og hvor kommer B2G ind i billedet?

Mens B2C står for Business to Consumer, står B2B for Business to Business.

Når du skal finde ud af, om en virksomheds salg er B2B eller B2C, skal du se nærmere på, hvilke markeder virksomheden bevæger sig på. Sælger den sine produkter eller ydelser til andre virksomheder (B2B)? Eller er det private forbrugere, som er målgruppen (B2C)?

B2B og B2C er de to mest kendte begreber, men der findes faktisk også et tredje i samme boldgade. B2G står for Business to Government, og her er der tale om virksomheder, der sælger sine produkter eller ydelser til det offentlige.

Hos Dinero hjælper vi både B2B, B2C og B2G virksomheder med deres regnskab og lønkørsel. Vi gør regnskab og løn til en mindre sur tjans – og gør det nemt for dig, der ejer en større eller mindre virksomhed.

Hvad kendetegner B2C-modellen i dag? 

B2C er en salgsmodel, der har fokus på markedsføring og salg mellem en forbruger og en virksomhed. Hvor og hvordan det salg finder sted, har ændret sig markant gennem de seneste år. 

Vi skal ikke mange år tilbage i tiden, før B2C udelukkende refererer til salg af varer i fysiske butikker, restauranter og shoppingcentre.

I dag finder en stor del af B2C-salget sted i webshops og på andre online salgskanaler. Internettet har altså skabt en helt ny B2C salgskanal, og en stor del af B2C virksomhedernes salg foregår i dag via nettet. 

Inden du slår dig op på B2C-salg, er det afgørende, at du får styr på din målgruppe. Smuk-modellen er et godt redskab til at finde det eller de segmenter i din målgruppe, som det bedst kan svare sig at satse på. 

Hvordan ser smuk-modellen B2C ud?

Smuk-modellen er et redskab, du kan bruge, når du skal finde det eller de segmenter inden for din målgruppe, som du kan få mest ud af at henvende dig til.   

Du kan bruge smuk-modellen, uanset om du beskæftiger dig med B2C- eller B2B-salg. 

Modellen består af fire elementer

S: Størrelse og vækst

M: Mulighed for bearbejdning

U: Udgifter ved bearbejdning

K: Konkurrencesituationen i segmentet

Sådan bruger du smuk-modellen

Vi vil nu se nærmere på, hvordan du bruger modellens fire elementer, når du skal i gang med at udvælge de mest favorable segmenter inden for din målgruppe.

1. Størrelse og vækst

Hvilket potentiale er der for vækst? Hvor stor en købekraft er der i det segment, du har kig på?

Des større købekraft, des mere attraktivt er det enkelte segment for din virksomhed. 

2. Mulighed for bearbejdning

Hvordan er dine muligheder for at ramme det segment, du har i kikkerten? Kan du ramme segmentet gennem flere kanaler eller blot en enkelt?

Des flere kanaler, jo nemmere er det for din virksomhed at ramme et segment.

3. Udgifter ved bearbejdning

Hvad vil det koste at nå ud til segmentet med din markedsføring? Skal du betale mere, end du er villig til?

Kan du nå ud til segmentet via forskellige kanaler, kan du altid vælge at gå med den billigste løsning.

4. Konkurrencesituation i segmentet

Hvor stor er konkurrencen på det marked, du gerne vil ind på? Er der allerede et stort udbud af den vare eller serviceydelse, du kan tilbyde?

Des større udbud, der allerede er af lignende produkter på markedet, des sværere er det at trænge igennem.

Hvad er der af fordele og ulemper ved smuk-modellen?

Som med alt andet her i livet er der også både fordele og ulemper forbundet med smuk-modellen.

Fordele 

 • Modellen er en god hjælp til segmentering.
 • Det er nemt at arbejde med modellen.
 • Den giver dig et godt overblik.

Ulemper:

 • Du får ikke et komplet svar – men du kan følge hvert trin i processen og arbejde dig fremad.
 • Modellen er baseret på flere antagelser. 

Hvordan er salgsprocessen ved B2B-salg og B2C-salg?

Salgsprocessen er typisk meget forskellig, når det kommer til B2C- og B2B-virksomheder. 

Hos B2C-virksomheder og deres kunder er salgsprocessen oftest meget direkte og enkel. Mangler du en ny trøje, eller ønsker du dig en bog, vil der ofte være tale om et engangskøb og en relativ impulsiv handling. Du kan fx bruge Facebook-annoncering til at nå dine kunder.

Anderledes ser det ud på B2B-markedet. En virksomhed vil oftest overveje deres køb meget nøje. I de fleste tilfælde skal der flere grundige undersøgelser og udregninger til, før de slår til og køber nyt inventar til kontoret, nye råvarer til deres fabrik eller nye IT-systemer.

Der kan også sagtens være flere aktører inde over det enkelte køb i forbindelse med B2B-salg.

Distributionskæde og salgskanaler B2C – det online salg tager mere og mere over

De fleste virksomheder har flere salgskanaler – uanset om der er tale om B2B eller B2C. Salgskanaler er lig med de fysiske butikker, online webshops eller andet, hvor virksomhederne sælger deres produkter. 

Når det kommer til B2C, bliver især online salg mere og mere dominerende. I dag har langt de fleste butikker ikke alene en fysisk butik, men også en online salgskanal. Begrebet B2C bliver primært anvendt i forbindelse med online salg. 

Hvilke salgskanaler, som en virksomhed vælger at bruge, afhænger også af hvilken salgsstrategi, som passer til virksomheden.

Udform handelsbetingelser B2B – undgå at få købeloven imod dig 

Du bør altid aftale handelsbetingelser med dine kunder, når du handler på B2B-markedet. Ellers træder købelovens regler i kraft – og de er ikke altid til din fordel.

Som grundregel bør du derfor altid som B2B-virksomhed vedlægge dine handelsbetingelser sammen med den kontrakt, du udformer til dine kunder. Det gælder, hvad enten der er tale om produkter eller serviceydelser. 

Logistik B2C – tænk smart og spar penge

Logistikken er vigtig i enhver virksomhed. Det gælder både, hvad enten der er tale om B2C-salg eller B2B-salg.

Driver du en B2C-virksomhed, der beskæftiger sig med e-handel, kan det i nogle tilfælde være mest effektivt og mindst omkostningstungt at hyre en ekstern virksomhed, der er specialist i både opbevaring og transport.

Så kan du spare både tid og penge ved ikke selv at skulle håndtere den slags.

Hvordan ser købsadfærden på B2C-markedet typisk ud? 

Kendskab til dine kunders købsadfærd er en af nøglerne til at få succes med din virksomhed.

Hvis du ved, hvordan dine kunder agerer, og hvordan de tænker, kan du meget nemmere målrette din kommunikation og din markedsføring til dem – og ramme plet i sidste ende. 

Købsadfærden på B2C-markedet ser markant anderledes ud end på B2B-markedet, og beslutningsprocessen er typisk kortere og mere impulsiv. Der vil dog naturligt være forskel alt efter, hvilke produkter du sælger på B2C-markedet.

Segmentering B2C – hvilke segmenteringskriterier skal du gå med?

Kort fortalt handler segmentering om at dele de kunder, du henvender dig til, ind i grupper eller kategorier. Ved at dele kunderne op i mindre grupper kan du nemmere ramme plet med din markedsføring og din kommunikation.

Og hvordan skal du så gå frem, når du skal i gang med segmentering?

Allerførst skal du starte med at opdele segmenterne. Når du har at gøre med  B2C-segmentering, foregår det på den måde, at du kaster et blik på fem forskellige segmenteringskriterier. 

Her får du de 5 klassiske segmenteringskriterier til B2C-markedet:

 • Demografi (faktorer som køn, alder og indkomst)
 • Geografi (hvor bor kunderne, eller hvor vil produktet blive taget i brug?)
 • Psykografi (faktorer som personlighedstræk og trosretning)
 • Livsstil (faktorer som træning, fritidsinteresser og lignende)
 • Livsstadium (henvender dit produkt sig mod studerende, pensionister eller folk på arbejdsmarkedet?)

B2C-marketing er forskellig fra B2B-marketing – derfor er der forskel

Når du beskæftiger dig med B2C-marketing, taler du til det enkelte menneske – og ikke til en virksomhed. 

Din markedsføringsstrategi bør derfor slå på, hvordan dine produkter eller ydelser kan lette dagligdagen, eller hvordan de kan give den enkelte kunde et bedre liv.

Ikke alene fokuspunkterne i din B2C-marketing bør være anderledes, men også din måde at kommunikere på bør gribes anderledes an i forhold til B2B- vs. B2C-marketing. 

B2C-branding må gerne bygge på følelser

Har du et produkt eller en serviceydelse, der henvender sig til private forbrugere, giver det ofte god mening at tale til deres følelser.

Kan dit produkt eller din serviceydelse berige kundernes liv eller dagligdag, er der god grobund for at sælge dit produkt. Det handler blot om at få det kommunikeret på den helt rigtige måde, så forbrugerne får noget konkret at gribe fat i.

Ved B2C spiller social media marketing en afgørende rolle

De sociale medier spiller en stor rolle, når det kommer til at nå ud til de private forbrugere. Her er der masser af muligheder for at eksponere dit produkt og fortælle om dets fordele.

Du kan blandt andet annoncere via sociale medier som Facebook eller LinkedIn.

Prøv dig gerne frem og find ud af, hvilke sociale medier der fungerer bedst for din virksomhed og dine kunder. Det afhænger af dit produkt, men også af din målgruppe og dens livsstil og købsadfærd.

B2C-virksomheder og CRM-systemer – derfor er det en af nøglerne til succes

Et effektivt CRM-system er guld værd, når du arbejder med kunder på B2C-markedet. 

CRM er en forkortelse for Customer Relationship Management, og i et CRM-system kan du samle alle dine kundeinformationer. Det gør det både nemmere og mere effektivt, når du arbejder på at danne en god relation til dine kunder. 

Leadgenerering B2C – læg dig altid altid fast på formålet først

Leadgenerering bliver hyppigt anvendt af både B2C- og B2B-virksomheder. Måden, hvorpå der bliver indsamlet leads, er dog gerne forskellig.

Det vigtigste er, at du lægger dig fast på formålet med de leads, du gerne vil indsamle, inden du går i gang. Herefter kan du nemmere planlægge, hvilke kanaler du skal anvende, og hvilke værktøjer du skal tage i brug for at samle de leads ind, du har brug for. 

B2C lead-validering – undgå at spilde dine ressourcer 

Lead-validering er afgørende for, at du får fingrene i leads, som du rent faktisk kan bruge til noget. Det kan koste mange ressourcer at ringe eller skrive forgæves til potentielle kunder, der har skiftet adresse, telefonnummer eller mail. 

Derfor bør B2C-kommunikation være anderledes end B2B-kommunikation

Du bør altid overveje, hvordan du henvender dig til potentielle kunder i din B2C-virksomhed. Vær opmærksom på, at det er private forbrugere, du henvender dig til –  ikke virksomheder.

De private forbrugere har gerne en større tendens til at handle ud fra deres følelser, end det er tilfældet med B2B-kunderne. De handler mere ud fra det rationelle aspekt med tanke på, hvordan de kan gøre et godt køb på vegne af deres virksomhed.

Taler du dig ind i hjertet på dine B2C-kunder, er dine chancer for at sælge dine produkter eller serviceydelser markant større.

Eksempler på danske B2C-virksomheder

Der findes et væld af B2C-virksomheder i Danmark.

Nogle af de største og mest kendte er virksomheder som Aarstiderne, Whiteaway, Cykelpartner og Coop.

Og du kan sikkert selv komme på mange flere danske B2C-virksomheder, der har formået at opnå stor succes med deres produkter og serviceydelser.

Oftest stillede spørgsmål

B2B er en forkortelse for Business to Business og dækker over virksomheder, der sælger til andre virksomheder. B2C er en forkortelse for Business to Consumer og dækker over virksomheder, der sælger til private forbrugere.

B2C-salg er salg til private forbrugere. Store danske virksomheder som Coop og Aarstiderne er klassiske eksempler på succesfulde B2C-virksomheder.

B2C-kunder handler typisk mere impulsivt og er i højere grad styret af følelser end B2B-kunder, der har en tendens til at handle mere ud fra et rationelt aspekt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram