Energitilskud til erhverv –  Tilskud til energibesparende projekter

Hvis du har en privat virksomhed, kan du få tilskud til energioptimerende projekter. Der er mange gode grunde til at søge. Du sænker dine energiomkostninger, hjælper til med at reducere Danmarks CO2-niveau, og så sender du et godt signal om miljømæssig ansvarlighed. Bliv klogere på, hvad du kan få tilskud til, og hvordan du søger.


Hvad er energitilskud til erhverv?

Når du har en privat virksomhed, kan du søge om energitilskud til erhverv fra Energistyrelsens Erhvervspulje, så du kan gøre din virksomhed lidt grønnere. Formålet med puljen er at reducere den samlede CO2-udledning, sænke energiforbruget og øge konkurrenceevnen og væksten i det danske erhvervsliv. 

Energistyrelsens Erhvervspulje blev etableret i 2018. Med klimaaftale for energi og industri og den grønne skattereform fra 2020 blev puljen forøget og udvidet, så den i dag rummer ca. 3,5 mia. kr. og kan søges helt frem til 2029. 

Alle private virksomheder – både store og små – kan søge energitilskud til erhverv til langt de fleste projekter, der sparer energi eller nedbringer CO2. Erhvervspuljen er dog ikke for privatpersoner, foreninger eller offentlige virksomheder. 

Det tilskud, du kan få til dine energiforbedringer, kan dække op til 50% af projektets pris. Du kan maksimalt modtage 112 mio. kr. i tilskud, og beløbet kan som minimum udgøre 10.000 kr.

Hvad kan du få energitilskud til?

Din virksomhed kan få energitilskud til en lang række grønne initiativer. Tilskuddet kan som udgangspunkt dække alle former for omkostninger, der er nødvendige for at lave energibesparende tiltag. 

Du kan fx få energitilskud til:

 • Varmepumpe eller fjernvarme
 • Intern udnyttelse af overskudsvarme
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Energioptimering af procesanlæg eller forsynings- og serviceanlæg
 • Optimering af bygninger fx efterisolering eller udskiftning af vinduer, døre, facader, tag osv. 
 • Udskiftning af maskiner og køretøjer til hybrid- eller eldrevne alternativer

Der er dog tiltag, din virksomhed ikke kan få tilskud til. Det gælder bl.a. solceller, IT- og serverudstyr og nedlægning eller flytning af produktionen. 

Derudover kan du heller ikke få tilskud til energibesparelser og CO2-reduktion, der opstår ved almindelig vedligeholdelse eller reparation af et nedbrudt anlæg.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit grønne projekt kvalificerer sig til et energitilskud til erhverv, har Energistyrelsen lavet en vejledning til ansøgningsprocessen, hvor du kan blive klogere på kriterierne.  

Det kan også være en god idé at kontakte en energirådgiver, der kan vejlede dig. På den måde bliver du klogere på, hvad der er muligt i din situation. En energirådgiver kan også guide dig i forhold til, hvilke tiltag der er mest relevante for din virksomhed, så du får maksimalt udbytte af puljen.

Hvad kan du få i energitilskud til erhverv?

Hvor mange procent af udgifterne til energiforbedring, du kan få dækket af tilskuddet, afhænger af virksomhedens størrelse. Energitilskuddet dækker:

 • Små virksomheder – op til 50%
 • Mellemstore virksomheder – op til 40%
 • Store virksomheder – op til 30%

Din virksomhed kan som nævnt modtage mellem 10.000 kr. – 112 mio. kr., når du kaster dig ud i en grøn investering. Beløbet, du modtager, bliver beregnet ud fra, hvor meget tiltaget sparer af kWh eller CO2. 

Hvis dit projekt giver en besparelse på begge dele, vil du automatisk få tildelt det største tilskud. Energistyrelsens regnestykke ser sådan ud: 

 • 10 øre pr. sparet kWh 
 • 500 kr. pr. sparet ton CO2

Derudover er der vedtaget en såkaldt prioriteringsfaktor, der gør, at du får 25% mere i tilskud, hvis dit tiltag handler om at konvertere fra naturgas til mere grønne alternativer. 

Det betyder i praksis, at tilskuddet pr. sparet ton CO2 eller kWh bliver ganget med 1,25. Formålet er at motivere danske virksomheder til at vælge et mere hensigtsmæssigt og miljøvenligt alternativ.

Søg om tilskud til energiforbedringer

Du kan søge om energitilskud til erhverv via Erhvervsstyrelsens ansøgningsportal. Når du søger om at få del i puljen, bliver din ansøgning vurderet ud fra først-til-mølle-princippet. 

Det vil sige, at Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de modtager dem – de prioriterer altså ikke ud fra, hvilke projekter der er mest gavnlige. I 2024 er der i alt 315 mio. kr. i puljen, så det gælder derfor om at ansøge, mens der stadig er midler til dit projekt.

Energistyrelsen har lavet et diagram, der opdateres ugentligt, så du kan holde øje med, hvor mange penge der er tilbage i år. 

Når du søger energitilskud til erhverv via ansøgningsportalen, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Her skal du give oplysninger om din virksomhed og om det energi- og CO2-besparende projekt, du ønsker at gennemføre. 

Derudover skal du indtaste dit nuværende og det forventede fremtidige forbrug, hvorefter dit tilskud automatisk vil blive udregnet for dig. 

Vent på tilladelse

Når du skal søge om tilskud til dit energioptimerende projekt, skal du søge, før du påbegynder projektet, ellers er det for sent. Det vil sige, at du hverken må have købt materialer eller påbegyndt arbejdet, før Energistyrelsen har kvitteret for modtagelsen af ansøgningen. 

Du må dog godt starte på det forberedende arbejde, som fx at indhente tilladelser, søge rådgivning, lave beregninger, udregne budget osv. 

Når først du har modtaget en kvittering fra Energistyrelsen om, at de har modtaget din ansøgning, må du gå i gang med projektet. Du er dog ikke garanteret at få tilskuddet, før du har fået den endelige godkendelse. 

Når du har gennemført dit grønne projekt, kan du søge om at få udbetalt tilskuddet. Du kan senest ansøge om udbetaling to år og tre måneder efter, projektet er godkendt. Hvis du kan se, at projektet bliver forsinket, kan du sende en begrundet anmodning om udsættelse, hvor du forklarer, hvorfor arbejdet trækker ud. 

Når du søger om at få finansieret dit projekt med energitilskud til erhverv, skal du oplyse, hvor meget CO2 eller energi projektet sparer. De tal, du er kommet frem til, skal du kunne dokumentere. 

Det betyder også, at din dokumentation skal være helt gennemsigtig, så Erhvervsstyrelsen kan gennemskue, hvordan du har lavet dine udregninger. Hvis dine oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Erhvervsstyrelsen bede dig om supplerende dokumentation, før projektet bliver godkendt.

Oftest stillede spørgsmål

Energitilskud til erhverv er en pulje fra Erhvervsstyrelsen. Formålet med puljen er at mindske den samlede mængde CO2, reducere energiforbruget og at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Har du en privat virksomhed, kan du få tilskud til de fleste grønne initiativer, der reducerer energiforbruget og mængden af CO2, virksomheden udleder. Tilskuddet dækker de fleste omkostninger, der er nødvendige for det grønne tiltag. Du kan dog maksimalt få tilskud til 50% af omkostningerne. Du kan fx få tilskud til: 

 • Varmepumpe eller fjernvarme
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Udskiftning af maskiner og køretøjer til hybrid- eller eldrevne alternativer

Både store og små private virksomheder kan få Erhvervsstyrelsens tilskud til energioptimerende og CO2-besparende tiltag. Puljen er ikke for foreninger, privatpersoner og offentlige virksomheder.

Du kan søge om energitilskud for erhverv via Erhvervsstyrelsens ansøgningsportal, som du finder på sparenergi.dk. Hvert år er der et loft for, hvor mange penge der bliver udbetalt. Du kan se på hjemmesiden, hvor mange penge der er tilbage i år.

Pernille Madelaire – Visma Dinero
Pernille Madelaire Dinero
Pernille er content writer hos Dinero. Sammen med sine dygtige kollegaer producerer hun artikler og indlæg til hjemmesiden. Hendes fornemmeste opgave er at formidle kompliceret regnskabsrelateret indhold, så du kan blive klogere på alle de vigtige begreber og regler, der er værd at kende til som selvstændig.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram