Forsikring

En forsikring kan laves på stort set alle de risici, der kan beregnes. Det kan være alt fra dit helbred, din bil og dine øvrige ejendele. Som erhvervsdrivende er der en lovpligtig forsikring, du i de fleste tilfælde ikke kan rende fra. Her er der tale om en arbejdsskadeforsikring.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 20/06/2024


Hvad er en forsikring?

En forsikring går ind og dækker, hvis uheldet er ude. Bliver din bil stjålet eller beskadiget, er der hjælpe at hente hos dit forsikringsselskab. Er der indbrud i dit hjem, kan du også få erstatning i form af din forsikring. 

Langt de fleste forsikringer er frivillige at tegne dine forsikringer, men driver du en virksomhed, står det dig ikke helt frit for, hvilke forsikringer du vil tegne – og hvilke du hellere vil spare væk.

Hvilke forsikringer skal du tegne, når du driver en virksomhed?

Som ejer af en virksomhed er der ingen tvivl om, at der er en række af forsikringer, som du gør klogt i at tegne. Er uheldet ude, kan det være dyrt selv at skulle dække alle udgifter.

På vores sammenligning af erhvervsforsikringer kan du finde de bedste og billigste erhvervsforsikringer. 

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for følgende virksomhedsformer:

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal have af forsikringer til lige netop din virksomhed, har vi lavet et indlæg omkring forsikringer til erhverv. Her kan du blandt andet blive klogere på, hvad der er lovpligtigt, need-to-have og nice-to-have. På den måde er du altid ordentligt dækket.

Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

Har du en eller flere medarbejdere ansat i din virksomhed? Så er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring

Det samme gør sig gældende, hvis du driver en virksomhed som et aktieselskab eller et anpartsselskab. Her bliver du juridisk betragtet som ansat i din egen virksomhed – og derfor skal du tegne en arbejdsskadeforsikring. 

Driver du en enkeltmandsvirksomhed, er det stadig en god idé, at du får tegnet en arbejdsskadeforsikring, men du er ikke forpligtet, hvis du ikke har ansatte i din virksomhed. 

En arbejdsskadeforsikring dækker, hvis uheldet er ude, og du kommer til skade, imens du er i færd med at udføre dit arbejde. Den består også af en erhvervssygdomsdel, der går ind og dækker, hvis du bliver ramt af en sygdom eller en lidelse, der er forårsaget af det arbejde, du har udført, eller de forhold, du har udført dit arbejde under.

Forsikringer du bør overveje, når du driver en virksomhed

Udover en arbejdsskadeforsikring, som er obligatorisk for langt de fleste virksomheder, findes der også andre typer af forsikringer, som du gør klogt i at overveje at tegne som erhvervsdrivende:

Hvad er en bygningsbrandforsikring?

Har du lån i banken eller hos et realkreditinstitut i forbindelse med erhvervelsen af en erhvervsejendom? Så skal du have bygningen forsikret mod brand. Det er långivers garanti for, at der er en forsikring, der dækker, i tilfælde af at der opstår brand eller skader som følge af en eksplosion eller et lynnedslag.

Hvad er en ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer?

Har du en eller flere firmabiler, skal du have dem ansvarsforsikret. Det samme gælder, hvis du har arbejdsmaskiner, der er selvkørende. Her skal du have en arbejdsmaskineforsikring. Uanset om dine maskiner aldrig forlader din matrikel, eller de kører på færdselslovens område, er det en god ide, at de bliver omfattet af den ansvarsforsikring, du har i din virksomhed.

Hvad er en erhvervsansvarsforsikring?

Når du driver en virksomhed, kan du nemt komme ud for, at du som ejer bliver stillet til ansvar for skader, som du eller dine medarbejdere kommer til at lave på kunder eller deres ejendele i arbejdstiden. Her kommer en erhvervsansvarsforsikring ind i billedet.

Driver du fx en rengøringsvirksomhed, kan du eller en af dine medarbejdere nemt komme til at smadre en vase, mens der bliver gjort rent hos en kunde. Med en erhvervsansvarsforsikring er du dækket ind, hvis den slags uheld opstår.

I tilfælde af, at du driver en rådgivningsvirksomhed, er det desuden altid smart at tilkøbe en rådgiveransvarsforsikring.

Sådan bogfører du en erhvervsforsikring (i Dinero)

Hvis du har købt en forsikring til virksomheden, er det nemt at bogføre den i Dinero (og de fleste andre regnskabsprogrammer). Forsikringer til virksomheder er momsfri, så du skal altid bogføre den med 0% moms (altså momsfri).

  • Log ind på dit regnskab i Dinero
  • Klik på “Opret” og “Nyt køb”
  • Upload bilaget – og vælg, om det er kontantkøb eller kreditkøb
  • Udfyld de relevante informationer omkring dato, beløb m.m.
  • Skriv “Forsikring” i feltet “Beskriv, hvad du har købt”
  • Vælg den type forsikring, der er tale om
  • Godkendt, og bogfør bilaget

Der er forskellige muligheder for erhvervsforsikringer i Dinero. Vi har specifikke konti til bilforsikring, forsikring af lokaler og personaleforsikring samt en overordnet til erhvervsforsikring. Hvis den ikke passer til en specifik (fx en rådgiveransvarsforsikring), vælger du bare den overordnede “Erhvervsforsikring”.

En eventuel selvrisiko bogføres på samme måde som betaling for forsikringen. Der er nemlig ikke forskel på en selvrisiko og et “abonnement” på en forsikring rent regnskabsmæssigt.

Faktura med købsmoms – hvis forsikringen har dækket en skade eller et tab

Har din forsikring dækket et tab eller en skade, vil du modtage en faktura på købsmomsen. De er nemlig en momsfri virksomhed, hvorfor de ikke kan få fradrag for købsmomsen – det kan du dog. Hvis du modtager en faktura på købsmomsen, skal du bogføre med denne guide.

Forsikringsbonus – sådan bogfører du en udbetalt bonus fra forsikringen

Hvis du har har modtaget en forsikringsbonus, skal du bogføre den med et finansbilag, da bonussen reelt set nedskriver din forsikringsudgift og på den måde påvirker dit resultat positivt. Typisk vil forsikringsbonussen blive udbetalt din virksomhedens NemKonto.

Sådan bogfører du din bonus fra forsikringen, så regnskabet stemmer.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram