Udgivet 20/06/2024

Forsikring til erhverv – Sådan bliver du korrekt og ordentligt dækket

Det er vigtigt, at du er ordentligt dækket – altså at du hverken er under- eller overforsikret. Der er få erhvervsforsikringer, der er lovpligtige, men det vil ofte give mening at vælge en ekstra forsikring til erhverv, så du på den måde er ordentligt dækket. Se eksempler på dækning og relevante forsikringer til forskellige brancher i indlægget.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen
Læsetid: 12 min.
Forsikring til erhverv

Hvad er forsikring til erhverv?

En erhvervsforsikring minder på mange måder om en forsikring til private. Vi skelner mellem lovpligtige og nice-to-have-forsikringer. De lovpligtige skal du selvfølgelig have, men der er også flere af de andre, du kraftigt bør overveje, selvom de ikke er lovpligtige. 

Der kan være stor forskel på, hvilke forsikringer til erhverv virksomheder skal have. Det afhænger blandt andet af branchen og deres ydelser. 

Eksempelvis skal en finansiel rådgiver have andre forsikringer end en produktionsvirksomhed, og en tømrer eller mekaniker skal have helt andre.

Det er ikke alle forsikringsselskaber, der udbyder forsikringer til erhverv – men det er altid en god idé at høre forsikringsselskabet, hvor du har dine private forsikringer, om de ikke kan hjælpe. Du kan nemlig ofte opnå en rabat, hvis du samler dine forsikringer ét sted.

Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan du bør/skal være dækket i tre udvalgte brancher, samt hvordan du sikrer dig den rigtige dækning til den rigtige pris med din forsikring til erhverv.

Lovpligtige forsikringer til erhverv

Har du alle de lovpligtige forsikringer, du skal have i virksomheden? Det er nemlig ikke kun ved fx bilforsikring til erhverv, der gælder særlige regler. Der er forsikringer relateret til fx sygdom og rådgiveransvar, der er relevante for mange arbejdsgivere. Læs mere her.

Dækningseksempler til brancher – på lovpligtige og relevante forsikringer

Men hvad er egentlig en korrekt dækning for lige netop din virksomhed? Det findes der ikke ét entydigt svar på, men vi har alligevel lavet tre eksempler på dækning i forskellige brancher.

Dækningseksemplerne er lavet i samarbejde med Leaf, der er små og mellemstore virksomheders forsikringspartner – som selvfølgelig også har en integration til Dinero.

Selvom du branchen eller andet ikke passer spot on på din virksomhed, kan du alligevel bruge de forskellige eksempler til at få et godt indblik i, hvad der er relevante dækninger for dig – og hvilke informationer du altid skal holde opdateret.

Hvis du er i tvivl om, hvilken forsikring til erhverv du skal vælge, kan du altid høre en uafhængig forsikringsrådgiver – som Leaf – eller kontakte din brancheforening for råd og vejledning.

Få et gratis forsikringstjek

Vi har et samarbejde med Leaf, som hjælper virksomheder med at administrere deres forsikringer, så de aldrig er under- eller overforsikret. Få et gratis tjek.

Softwarevirksomhed – eksempel på forsikringer til erhverv

I dette eksempel er virksomheden baseret i Danmark – men har kunder i hele EU. Virksomheden lejer deres kontor, som de selv har indrettet. Eksemplet gælder  for virksomheder med 1-50 ansatte.

Listen er ikke udtømmende, men den giver et godt overblik over de relevante forsikringer og dækninger, så du er godt dækket.

 • Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig, hvis du er arbejdsgiver
 • Erhvervssygdomsforsikring (lovpligtig, hvis du er arbejdsgiver)
 • Ansvarsforsikring af eventuelle køretøjer, droner og lignende (lovpligtig, hvis virksomhed har én eller flere af disse)
 • Løsøreforsikring, herunder dækning for:
  • Brand, vandskade, indbrudstyveri
  • Oprydning
  • Hærværk
 • El-/IT-skade, herunder
  • Pludselig skade
  • Skade sket på hjemmekontoret
 • Netbankforsikring (dækker tab ved elektronisk indbrud)
 • Kriminalitetsforsikring (dækker ved økonomisk kriminalitet mod virksomheden)
 • Bestyrelsesansvar (hvis bestyrelse)
 • Erhvervsansvarsforsikring
 • Produktansvarsforsikring
 • Cyberforsikring inkl. 
  • Databærer
  • Cyber-driftstab
 • Cyber-ansvar (kan være et krav fra kunder)
 • Retshjælp
 • Erhvervsrejseforsikring
 • Motorkasko (hvis firmabil)
 • Sygedriftstab (sikrer økonomien  ved sygemeldinger)

Som skrevet tidligere er ovenstående ikke en udtømmende liste. Hvis du yder rådgivning, kan det fx også være relevant med en rådgiveransvarsforsikring – det gælder dog typisk kun ved større projekter. 

Du skal generelt sørge for, at dine informationer er opdaterede og korrekte – det gælder især ved forsikring til erhverv, da det kan have en negativ betydning, hvis vigtige data er forældede.

 • Adresse 
 • Branchekode/beskrivelse
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Medforsikrede
 • Ansatte (årsværk)
 • Omsætning i Danmark og EU
 • Dækningsbidrag (relevant for bl.a. sygedriftstab)
 • Aktivmasse, DKK nyværdi – indretning/kontorartikler
 • Aktivmasse, DKK nyværdi – IT/elektronik
 • Aktivmasse, DKK nyværdi – leasede aktiver
 • Biler
 • Rejseaktivitet
 • Værdibeholdning i netbank (fx aktiver)

Generelt bør du sørge for, at dine informationer opdateres. Det er dit ansvar, at virksomhedens informationer altid er opdateret og korrekt.

Det er få erhvervsforsikringer, der er lovpligtige. Det betyder dog ikke, at der ikke er flere forsikringer, du også bør overveje som virksomhedsejer. 

Flere af dem på listen kan spare dig for mange penge på den lange bane – men langtfra alle er relevante for alle softwarevirksomheder.

Rådgiver (bogholder, revisor m.m.) – eksempel på forsikringer til erhverv

I dette eksempel er virksomheden baseret i Danmark – og har kun kunder i Danmark. Der er enten tale om et hjemmekontor eller et lille lejet kontor, og det gælder for virksomheder med 1-5 ansatte (i enten en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab).

Hvis du udfører professionelle rådgivningsopgaver, skal du i de fleste tilfælde have en rådgiveransvarsforsikring. Den dækker, hvis du laver en fejl, der medfører et økonomisk tab hos kunden, og derfor skal betale en økonomisk kompensation.

Det er vigtigt at sige, at listen ikke er udtømmende. Den indeholder dog et bredt udvalg af relevante forsikringer (flere er kun relevante, hvis du er arbejdsgiver eller har en firmabil). 

Det kan være en fordel i det lange løb at vælge forsikringer udover de lovpligtige – men det er selvfølgelig helt op til dine behov og budget.

 • Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig, hvis du er arbejdsgiver
 • Erhvervssygdomsforsikring (lovpligtig, hvis du er arbejdsgiver)
 • Ansvarsforsikring af eventuelle køretøjer, droner og lignende (lovpligtig, hvis virksomhed har én eller flere af disse)
 • Løsøreforsikring, herunder dækning for:
  • Brand, vandskade, indbrudstyveri
  • Oprydning
  • Hærværk
 • El-/IT-skade, herunder
  • Pludselig skade
  • Skade sket på hjemmekontoret
 • Netbankforsikring (dækker tab ved elektronisk indbrud)
 • Kriminalitetsforsikring (dækker ved økonomisk kriminalitet mod virksomheden)
 • Bestyrelsesansvar (hvis bestyrelse)
 • Erhvervsansvarsforsikring
 • Cyberforsikring inkl. 
  • Databærer
  • Cyber-driftstab
 • Cyber-ansvar (kan være et krav fra kunder)
 • Retshjælp
 • Erhvervsrejseforsikring
 • Motorkasko (hvis firmabil)
 • Sygedriftstab (sikrer økonomien  ved sygemeldinger)

Der er selvfølgelig stor forskel på, om du er revisor eller advokat. Det gælder både ifm. forsikringer men også dækningen). Hvis du er i tvivl om, hvilken forsikring til erhverv du skal have, bør du kontakte Leaf, din brancheorganisation eller nuværende forsikringsselskab.

Ligesom i enhver anden branche og virksomhed skal du holde relevante informationer opdateret. Hvis du ikke løbende opdaterer dine data og sørger for, at de er korrekte, kan det have indflydelse på dækningen og dine forsikringer til erhverv generelt.

Husk, at det altid er dit ansvar, at alle relevante informationer og data omkring dine forsikringer til erhverv – og generelt – er opdaterede og korrekte.

Selvom der er tale om en ekstra udgift, er det en god idé at overveje nogle af de forsikringer, der ikke er lovpligtige. Uanset om der er tale om private eller forsikringer til erhverv, håber du aldrig, at du får brug for dem.

Men nogle af de relevante forsikringer giver en stor sikkerhed, da de kan dække store beløb – som virksomheden ikke vil kunne betale og derfor vil gå konkurs. Nogle vil sandsynligvis også først give mening at få senere, når virksomheden er vokset.

Produktion og salg – eksempel på forsikringer til erhverv

I dette eksempel er der tale om et ApS, der er baseret i Danmark og kun har danske kunder. Virksomheden importerer varer fra EU og har et lejet kontor og varelager. Eksemplet er gældende for virksomheder med 1-10 ansatte.

Listen er ikke udtømmende, men den giver et godt overblik over de relevante forsikringer og dækninger, så du er godt dækket.

 • Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig, hvis du er arbejdsgiver) eller indehaverarbejdsskade
 • Erhvervssygdomsforsikring (lovpligtig, hvis du er arbejdsgiver)
 • Ansvarsforsikring af eventuelle køretøjer, droner og lignende (lovpligtig, hvis virksomhed har én eller flere af disse)
 • Løsøreforsikring, herunder dækning for:
  • Brand, vandskade, indbrudstyveri
  • Oprydning/jordskade
  • Hærværk
  • Maskinskade
 • El-/IT-skade, herunder
  • Pludselig skade
  • Skade sket på hjemmekontoret
 • Driftstabsforsikring, pos. 1, herunder:
  • Leverandør/aftagerdækning
  • Meromkostninger
 • Driftstabsforsikring, pos. 2
 • Transportforsikring
 • Netbankforsikring (dækker tab ved elektronisk indbrud)
 • Kriminalitetsforsikring (dækker ved økonomisk kriminalitet mod virksomheden)
 • Bestyrelsesansvar (hvis bestyrelse)
 • Produkt- og erhvervsansvarsforsikring, herunder:
  • Ingrediens- og komponentdækning
  • Behandling og bearbejdning
 • Produktansvarsforsikring
 • Cyberforsikring inkl. 
  • Databærer
  • Cyber-driftstab
 • Erhvervsrejseforsikring
 • Motorkasko (hvis firmabil)
 • Sygedriftstab (sikrer økonomien ved sygemeldinger)

Ovenstående liste er ikke udtømmende. Den viser relevante forsikringer til erhverv samt relevante tillægsforsikringer, du bør overveje, hvis virksomheden arbejder med produktion og salg. 

Det kan fx også være relevant med en arbejdsmaskineforsikring, selvom det mest er entreprenører og et lager, den typisk er relevant.

Ligesom i enhver anden branche og virksomhed skal du holde relevante informationer opdateret. Hvis du ikke løbende opdaterer dine data og sørger for, at de er korrekte, kan det have indflydelse på dækningen og dine forsikringer til erhverv generelt.

Husk, at det altid er dit ansvar, at alle relevante informationer og data omkring dine forsikringer til erhverv – og generelt – er opdateret og korrekte. 

Nogle af informationerne skal opdateres løbende, mens andre kun er ved ændringer. Fx skal du løbende opdatere lagerbeholdning, leverandørafhængighed og dækningsbidrag, mens adresse, branchekode og medforsikrede kun skal opdateres ved ændringer.

Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis produktionen er nødt til at stoppe. Derfor kan flere af tillægsforsikringerne være en god investering, selvom det selvfølgelig betyder en øget omkostning i budgettet.

Bogføring af erhvervsforsikring

Det er nemt at bogføre en erhvervsforsikring i Dinero. Vi har lavet en guide, som guider dig gennem processen, der ikke tager mere end et minut eller to. Sådan gør du.

Tjek altid både dækning og pris på forsikringer til erhverv

Prisen på en forsikring til erhverv er selvfølgelig vigtig. Men det er også vigtigt at kigge på, hvad du egentlig får for pengene – dækningen. Der kan nemlig være stor forskel på to forsikringer, selvom de hedder det samme. Så husk at sammenligne erhvervsforsikringer.

Der kan fx være forskel på selvrisikoen, hvornår din forsikring til erhverv træder i kraft, og hvor bredt den dækker. Derfor bør du altid tjekke, om den billigste egentlig er den billigste, når uheldet er ude – hvis selvrisikoen er meget høj, kan det være værd at overveje en dyrere.

Du kan typisk se dækning og anden vigtig information under “Betingelser” eller “Fakta”. Der kan også være forskel på, hvordan forsikringsselskaber opgør værdier og aktiver. Derfor er det også noget, du skal være opmærksom på.

Det er altid en god idé at få hjælp af en uvildig rådgiver. Det gælder, uanset om det er til vurdering af udvalgte forsikringer eller håndtering af virksomhedens samlede forsikringer til erhverv. Det er ikke gratis, men det er ofte en god investering.

Oftest stillede spørgsmål

De vigtigste forsikringer for erhverv er typisk arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomsforsikring, da de begge er lovpligtige for arbejdsgivere.

Derudover er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du fx har et køretøj. Udfører du rådgivningsopgaver, skal du typisk også have en rådgiveransvarsforsikring.

Selvom en forsikring til erhverv ikke er lovpligtig, kan den alligevel give god mening at tegne, da den kan spare dig for meget tid, penge og besvær – men der er stor forskel på, hvad der er af relevante erhvervsforsikringer branche til branche.

Du kan trække fratrække udgifter til forsikringer, der dækker driftstab eller er tegnet for at sikre eller vedligeholde indkomsten fra virksomhedens drift.

Fradragsberettigede forsikringer til erhverv er blandt andet:

 • Driftstabsforsikring
 • Ansvarsforsikring (også bestyrelsesansvarsforsikring)
 • Kautions- og garantiforsikringer

Hvis du er i tvivl om en specifik forsikring til erhverv er fradragsberettiget eller ej, kan du kontakte Skattestyrelsen for et præcist svar.

Der er i udgangspunkt ikke nogen forsikringer, der er lovpligtige, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte.

Det er dog lovpligtigt at have en bilforsikring, hvis du har en firmabil, eller en rådgiveransvarsforsikring, hvis du udfører professionelle rådgivningsopgaver.

Det kan dog være en god idé at tegne fx en sygedagpengeforsikring, erhvervssygdomsforsikring og en ulykkesforsikring, selvom de ikke er lovpligtige.

Der er stor forskel fra branche til branche, hvad du bør tegne af relevante forsikringer som enkeltmandsvirksomhed. De fleste kan sagtens nøjes med få forsikringer, mens andre er nødt til at tegne ekstra forsikringer for at være ordentligt dækket.

Det er altid en god idé at få lavet et forsikringstjek som selvstændig, så du altid er ordentligt dækket – og hverken er under- eller overfinansieret.

Det er meget få forsikringer til erhverv, der er lovpligtige, og de fleste er typisk kun lovpligtige inden for bestemte brancher, eller hvis du er arbejdsgiver.

Fx skal du tegne en arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomsforsikring, hvis du er arbejdsgiver, ligesom det også er lovpligtigt med en ansvarsforsikring til fx køretøjer og droner.

Det er også lovpligtigt for virksomheder at have en rådgiveransvarsforsikring, hvis du har en rådgivende virksomhed, ligesom du skal have en bygningsbrandforsikring (hvis der er gæld i bygningen, du driver virksomhed fra).

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram