Medarbejdende ægtefælle-regler – skat, fradrag og satser

Hvis du benytter dig af reglen for medarbejdende ægtefælle, kan du overføre op til 50 % af din virksomheds overskud til din ægtefælle. Det vil sige, at din ægtefælle kan blive personligt beskattet af det beløb. Det kan give nogle skattemæssige fordele. Læs alt om regler, skat, fradrag og satser her.


Medarbejdende ægtefælle – Hvad betyder det?

Reglen for medarbejdende ægtefælle er en regel, der gør det muligt for dig at fordele virksomhedens overskud mellem dig og din ægtefælle efter nogle særlige vilkår. 

Hvis du driver en personligt ejet virksomhed sammen med din mand eller hustru, kan I som ægtefæller ikke frit dele virksomhedens overskud mellem jer.

I er derimod henvist til at bruge reglerne om medarbejdende ægtefæller. En medarbejdende ægtefælle kan altså beskrives som en særlig ansættelsesform, der kun kan gives til en… ja, medarbejdende ægtefælle.

Men det er ikke kun reglerne for medarbejdende ægtefæller, du kan bruge, hvis du vil fordele overskuddet fra din virksomhed mellem jer. Der er to andre regler, som måske kan være skattemæssigt bedre. Bliv klogere på reglerne, skat, satser og fradrag for medarbejdende ægtefælle i indlægget her.

Medarbejdende ægtefælle – Hvordan er skattereglerne?

Det er den ægtefælle, der driver virksomheden, som skal medregne indkomsten fra virksomheden i opgørelsen af sin skattepligtige indkomst.

Det er altså kun den ene af jer, der skal medregne virksomhedens indkomst i sin personlige indkomst, kapitalindkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. 

Hvis I begge to driver virksomheden, er det den, der i overvejende grad driver virksomheden, som skal medregne virksomhedens indkomst i sin personlige skattepligtige indkomst.

Dog kan du overføre op til 50 % af overskuddet til beskatning hos din ægtefælle. Det vil sige den ægtefælle, der, i skattemæssig henseende, bliver betragtet som “medarbejdende ægtefælle”.

Selvom du kan overføre op til 50 % af overskuddet til beskatning hos din bedre halvdel, er der et loft. I 2024 er det højst 271.800 kr.

ÅrGrænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle
2015222.700 kr.
2016225.700 kr.
2017230.600 kr.
2018235.800 kr.
2019241.000 kr.
2020246.400 kr.
2021252.000 kr.
2022255.000 kr.
2023262.500 kr.
2024271.800 kr.

I nogle tilfælde kan reglen om medarbejdende ægtefælle give dig mulighed for at få mere udbetalt, før du når beløbsgrænsen for topskat. I 2024 ligger beløbsgrænsen på 588.900 kr.

Der er dog nogle krav for, at du kan overføre overskud fra din virksomhed til din medarbejdende ægtefælle. Blandt andet skal din medarbejdende ægtefælles arbejdsindsats stemme overens med den sum, han får. Disse regler kan du læse mere om i det næste afsnit.

Medarbejdende ægtefælle, lønmodtager eller den friere fordelingsregel – Hvad er forskellen?

Skal din partner arbejde i din virksomhed, har du forskellige muligheder for at dele overskuddet fra virksomheden med ham. Hvilken mulighed du kan bruge, afhænger bl.a. af hans arbejdsindsats. 

Mulighederne afhænger også af, om virksomheden er fælles eller din alene. Overordnet er der tre muligheder at vælge i mellem, afhængig af om du vil (og kan) benytte dig af reglerne for:

 1. Lønaftale (KSL § 25 A, stk. 7)
 2. Medarbejdende ægtefælle (KSL § 25 A, stk. 3)
 3. Den friere fordelingsregel (KSL § 25 A, stk. 8)

For overblikkets skyld har vi lavet et skema, der viser de forskellige muligheder, du har, for at dele resultatet fra din virksomhed med din ægtefælle:

VilkårFølger
LønaftaleDen person af parret, der anses som arbejdsgiver, indeholder og indbetaler A-skat og AM-bidrag.Lønmodtageren skal betale skat som lønmodtager.
Den person af parret, der anses som lønmodtager, skal modtage en løn, der stemmer overens med arbejdsindsatsen.Lønmodtagerens løn skal svare til det, han ville kunne få et andet sted for tilsvarende arbejde.
Medarbejdende ægtefælleÆgtefællerne skal bo sammen ved indkomstårets udløb.Den medarbejdende ægtefælle anses som “selvstændig erhvervsdrivende”. Men vedkommende må ikke bruge reglerne i virksomhedsskatteloven.
Den løn, som den medarbejdende ægtefælle får, skal stemme overens med arbejdsindsatsen.Den medarbejdende ægtefælle må få op til 50 % af virksomhedens overskud, dog højst 262.500 kr. I 2023 (efter udgifter mm. er trukket fra).
Den medarbejdende ægtefælle skal yde en “væsentlig arbejdsindsats” (3-4 timer dagligt).Fradrag er foretaget af den anden ægtefælle, så den medarbejdende ægtefælle får ingen fradrag som selvstændig erhvervsdrivende i det overførte overskud.
Den medarbejdende ægtefælle må ikke også have en lønaftale i virksomheden i hele eller dele af året.
Den friere fordelingsregelBegge ægtefæller skal deltage ligeligt i driften af virksomheden.Begge ægtefæller ses som “selvstændigt erhvervsdrivende” og må gerne benytte reglerne i virksomhedsskatteloven.
Begge ægtefæller hæfter ligeligt for virksomhedens forpligtelser i hele indkomståret.Virksomhedens aktiver og passiver bliver fordelt mellem ægtefællerne ved indkomstopgørelsen efter samme forhold, som virksomhedens over- eller underskud bliver fordelt mellem ægtefællerne.
Hæftelsesforpligtelsen skal være opfyldt, når indkomståret begynder.
Du skal kunne argumentere sagligt for fordelingen i driften af virksomheden.
Du må ikke have indgået en lønaftale med din ægtefælle i hele eller dele af året.

Og husk, at du altid kan ringe til Skattestyrelsen og få personlig rådgivning. Det anbefaler vi at gøre, så du er sikker på, at du overholder alle regler.

Fradrag for medarbejdende ægtefælle

Det er dig, der driver virksomheden, som skal sørge for at foretage fradragene af virksomhedens overskud. De skal kun foretages én gang og altså ikke igen, når du overfører en del af overskuddet til din husbond.

Når disse fradrag er foretaget, kan den medarbejdende ægtefælle modtage op til 50 % af virksomhedens overskud, dog højst 271.800 kr. i 2024. 

De penge, som den medarbejdende ægtefælle får overført, bliver han beskattet af.

På den måde kan du fx undgå at betale lige så meget topskat, som du ellers skulle betale. Det kan altså være en fordel, hvis dit overskud er oppe omkring beløbsgrænsen for topskat.

Det kan også være en fordel, hvis din medarbejdende ægtefælle fx endnu ikke har brugt sit frikort.

Medarbejdende ægtefælle – Hvilken rubrik skal jeg oplyse overskuddet i?

I rubrik 113 i årsopgørelsen kan du oplyse, hvor stor en del af overskuddet skal beskattes af din ægtefælle. Det vil sige maks. 50 % af det beløb, du har oplyst i rubrik 111, og højst 271.800 kr. i 2024.

Her skal du være opmærksom på, at du kun må gøre brug af reglerne for medarbejdende ægtefælle, hvis din ægtefælle rent faktisk arbejder i din virksomhed.

Han skal altså have arbejdet mindst 3-4 timer om dagen. Og beløbet, du overfører, skal svare til din hans arbejdsindsats.

Derudover er det vigtigt at huske, at din medarbejdende ægtefælle ikke også må få løn fra virksomheden. Det er også et krav, at I er samlevende ved indkomstårets afslutning.

Hvis rubrik 111 indeholder resultatet fra flere virksomheder, skal du være opmærksom på, at du højst kan overføre 50 % af resultatet af den virksomhed, som den medarbejdende ægtefælle er medarbejder i.

Dagpenge for medarbejdende ægtefælle

Hvis du modtager dagpenge og gerne vil benytte reglerne for medarbejdende ægtefælle, skal du afmelde dagpengene først.

Du må nemlig ikke modtage dagpenge og benytte reglerne for medarbejdende ægtefælle samtidig, fordi du bliver anset som lønmodtager i dagpengesystemet.

Medarbejdende ægtefælle i enkeltmandsvirksomhed

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed og gerne vil benytte reglerne for medarbejdende ægtefælle, kan du frit gøre det uden først at registrere dig som arbejdsgiver.

Skattemæssigt er der nemlig ikke tale om et ansættelsesforhold mellem jer, og derfor er der ikke pligt til, at du skal registrere dig som arbejdsgiver.

Medarbejdende ægtefælle i ApS

“Medarbejdende ægtefælle” er ikke et koncept, når der er tale om et anpartsselskab (ApS). Et ApS er et selskab, og derfor er virksomhedens økonomi helt adskilt fra ejerens private økonomi. Det vil sige, at ejerens ægtefælle skal have en kontrakt for at være ansat i virksomheden.

Lige så vel som ejeren selv skal have en kontrakt for at være ansat i sit eget selskab, hvor ejeren typisk vil være ansat som direktør.

Oftest stillede spørgsmål

Ved at bruge reglerne for “medarbejdende ægtefælle” kan du overføre dele af din virksomheds overskud til din ægtefælle. Dermed bliver din ægtefælle personligt beskattet af det beløb, du overfører, og det kan have skattemæssige fordele.

Det afhænger af din konkrete situation, om det bedst kan betale sig at overføre en del af din virksomheds overskud til din ægtefælle efter reglerne for medarbejdende ægtefælle eller ansætte din ægtefælle som lønmodtager i virksomheden. Flere forskellige faktorer spiller ind, såsom virksomhedens overskud og din ægtefælles jobsituation. Der er også en række krav, I skal opfylde for at kunne gøre brug af reglerne.

Savanna Ankjær
Savanna Ankjær Visma Dinero
Savanna er uddannet journalist. Hos Visma Dinero gør hun sit bedste for at formidle svært stof på en måde, så det bliver hurtigt og nemt at forstå. Sammen med resten af teamet udvikler hun også nyt indhold til dig, der gerne vil i gang med din egen virksomhed – eller allerede har en.

Skriv en kommentar

20 kommentarer

 1. Er der ikke noget med, at evt. anden løn-indkomst skal reduceres i det overførte beløb, så man kun kan fratrække fx. 262.500 – 20000 fra anden lønindkomst, i alt 242.500? Mvh Birgit

  1. Hej Jesper

   Medarbejdende ægtefælle” er ikke et koncept, når der er tale om et A/S. Et A/S er et selskab, og derfor er virksomhedens økonomi helt adskilt fra ejerens private økonomi. Det vil sige, at ejerens ægtefælle skal have en kontrakt for at være ansat i virksomheden.

   De bedste hilsner Rasmus – Dinero Support

 2. Hej Min hustru og jeg ejer et selskab sammen, hun er ansat, det er jeg ikke, jeg kører dertil 2-3 gange om md. kan jeg også få befordringsfradrag derfra, jeg får allerede fra min eget arbejde?

  1. Hej PR

   Så vidt jeg kan forstå på reglerne, så gælder de kun når man er ægtefæller og det vil sige man skal være gift.

   Det er ikke nok at være samlevende, ud fra det jeg kan forstå på de konkret regler.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 3. Hej hvormeget procent skat betale man både for virksomhedens ejer og ægtefællendemedarbejder.

  1. Hej Haval

   Det kan afhænge af mange forskellige faktorer og vi kan derfor ikke komme med et konkret svar her. Jeg vil anbefale du kontakter SKAT direkte og får et helt konkret svar.

   De bedste hilsner – Lasse – Dinero support

 4. Vil jeg kunne ansættes som lønmodtager i fleksjob i min mands og mit fælles I/S firma ? Alternativt skal jeg søge fleks job andet sted og han ansætte en fremmed på kontor da han ikke kan klare det hele selv mere. Han er den der primært driver virksomheden.

  1. Hej Ida.

   Idet at i har en I/S virksomhed er du allerede medejer af virksomhed og kan derfor ikke blive ansat som almindelig lønmodtager. Det vil betyde du sagtens kan arbejde på kontoret da du allerede er medejer af virksomheden. Hvis du gerne vil være almindelig lønmodtager, skal i omregistrere virksomheden til at være en enkelmandsvirksomhed som din mand ejer og så kan han ansætte dig.

   De bedste hilsner Melina – Dinero Support

 5. Ved ikke om det korrekt forum. Men hvis jeg har udført håndværksydelser for min samlever, kan man så gøre krav på betaling på dette eller kompensere hvis man ikke er enige.

  1. Hej Dan

   Tak for dit spørgsmål.

   Du kan umiddelbart ikke gøre krav på betaling, hvis der ikke er indgået en skriftlig aftale om dette. Dog er der for mange ukendte faktorer til, at jeg kan give dig et konkret svar.

   De bedste hilsner

   Huda – Dinero Support

 6. Hej, Måske et dumt spørgsmål men, Skal B-skatterater som medarbejde hustru betaler bogføres et sted i Dinero? Eller skal hun bare betale dem og så er det, det?

  1. Hej Bjarne

   Jeg er faktisk ikke sikker på svaret her. Umiddelbart vil jeg ikke tror de skal bogføres i dit regnskab for virksomheden, men netop blot betales og så er det, det.

   Jeg vil dog anbefale du spørg SKAT, så du kan du et helt præcist og konkret svar på dit spørgsmål, så alt bliver gjort korrekt.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 7. Har min kone ret til dagpenge hvis hun er medarbejdende ægtefælle i min virksomhed? Hvis ja, hvor længe skal hun have været medarbejde for at have ret til dagpenge?

  1. Hej Frederik

   En medarbejdende ægtefælle med en ansættelseskontrakt anses i dag som almindelig lønmodtager. Derfor skal din kone havde været medlem af en A-kasse i mindst et år for at have ret til dagpenge. Hvis hun ophører i din virksomhed, vil hun have en venteperiode på 3 uger, hvor hun ikke vil kunne få dagpenge.

   De bedste hilsner

   Melina – Dinero Support

  1. Hej Ketty

   Deltager du som ægtefælle i drift af virksomheden, så kan din mand overfører noget af indkomsten til dig rent skattemæssigt, hvis han f.eks. har overstiger topskattegrænsen og du ikke gør, så kan det give rigtig god mening.

   Jeg er dog ikke sikker på, om han kan udnytte noget af dit fradrag. Her vil jeg anbefale du lige tager fat i SKAT og spørg dem helt konkret.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 8. Jeg har en enkeltmandsvirksomhed.

  Min kone og jeg overvejer at hun skal gå på deltid (31timer) på hendes nuværende arbejde og arbejde nogle timer for mig ca. 3000kr.

  Spørgsmålet er hvor meget bliver hun beskattet af det? (A-indkomst, B-indkomst) eller hvilken sats? Vh Kasper Duborg

  1. Hej Kasper

   hvis din kone blot bliver ansat i din virksomhed, så vil hun betale a-indkomst på samme måde som på sin nuværende arbejde. Beskatningen foregår på helt almindeligvis der og vil ikke ændre sig fra det hun på nuværende tidspunkt bliver beskattet.

   Den anden mulighed man kan benytte sig af er hvis man har en arbejdende ægtefælle i virksomhed og bruge det som der kaldes for sambeskatning. Det vil sige jeres beskatning kan ligges sammen. Det er ikke noget vi vejleder i her i Dinero, men kræver revisor til at kunne rådfører til. Det kan dog i nogle tilfælde godt betale sig 🙂

   Rigtig god dag De bedste hilsner Frederik Nielsen

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram