Krav til regnskab for ApS

Hvad skal indgå i regnskabet for mit ApS, og hvornår skal det senest indberettes? Det svarer vi dig på i dette blogindlæg.


Indlægget er en del af vores ny virksomhed-univers

Hvad skal mit regnskab til ApS indeholde?

For et anpartsselskab (ApS) skal der indsendes en årsrapport en gang om året med tilhørende årsregnskab. Det er ledelsen, også kaldt direktionen, i anpartsselskabet, som har ansvaret for, at årsrapporten bliver udarbejdet korrekt og sendt ind til Erhvervsstyrelsen inden fristens udløb.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på alle krav til regnskab for ApS. Som alle andre danske virksomheder er dit ApS omfattet af årsregnskabsloven. Regnskabsloven inddeler alle danske virksomhedstyper i forskellige regnskabsklasser, som er afgørende for, hvilke krav, der er til ApS og selskabets årsrapport. 

Som udgangspunkt hører ApS under regnskabsklasse B, hvilket betyder, at årsrapporten for dit ApS skal bestå af følgende elementer:

  • Ledelsesberetning (hvis der er flere medlemmer i ledelsen)
  • Balance
  • Resultatopgørelse
  • Ledelsespåtegning
  • Regnskabspraksis

Er dit ApS en mikrovirksomhed?

Regnskabsklasse B er delt op i to kategorier, regnskabsklasse B og regnskabsklasse B til mikrovirksomheder. De to kategorier skal overholde nogenlunde samme krav til årsrapporten/årsregnskabet. Mikrovirksomheder er dog undtaget fra at sende regnskabspraksis, som de øvrige virksomheder under regnskabsklasse B skal indsende. 

Hvis du kan svare ja til tre nedenstående punkter, hører dit ApS under regnskabsklasse B til mikrovirksomheder. 

Mit ApS har i de seneste to sammenhængende regnskabsår haft:

  • En balancesum på højst 2.7 mio. kroner 
  • En nettoomsætning på højst 5.4 mio. kroner

Mit ApS har i det seneste regnskabsår haft:

  • Højst 10 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere

Læs mere om, hvilke undtagelser der gælder for mikrovirksomheder i regnskabsklasse B, og hvilke krav der er til årsrapporten/årsregnskabet, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Frist for indberetning af årsrapport for ApS

Du skal indberette årsrapporterne med det tilhørende årsregnskab for dit ApS senest seks måneder efter den sidste dag i dit ApS’ regnskabsår. 

Det betyder, at du skal indberette årsrapporten senest 30. juni, hvis dit ApS følger kalenderåret fra 1 januar til 31 december. Årsrapporten skal indberettes på Virk.dk’s hjemmeside under regnskab-basis

Har du brug for hjælp til indberetningen? Vi har udarbejdet en lille trin-for-trin-guide, du kan bruge, hver gang du skal indberette årsrapport for dit ApS. 

Hvis du ønsker at slippe for at udarbejde årsrapporten, hjælper vi dig desuden med at få årsrapporten for dit ApS i hus. Vi tilbyder også en gør-det-selv-løsning til dig, som ønsker at lave årsrapporten og årsregnskabet selv. 

Hvilke krav, der er til regnskabet for dit ApS, afhænger af, om dit anpartsselskab hører til regnskabsklasse B eller regnskabsklasse B til mikrovirksomheder.

Der er dog nogle elementer i regnskabet, du skal indberette, uanset om dit ApS hører til den ene eller den anden kategori.

Regnskabet skal bestå af minimum: balance, resultatopgørelse og ledelsespåtegning. Hvis ledelsen i dit ApS består af flere medlemmer end én, skal du desuden lave en ledelsesberetning.

Årsrapporten skal indberettes en gang årligt. Mere præcist skal den indberettes seks måneder efter den sidste dag i det valgte regnskabsår. Det betyder, at du skal indberette årsrapport for dit ApS senest 30 juni, hvis din virksomhed følger kalenderåret.

Årsrapporten skal indberettes på Virk.dk under “Regnskabspraksis”.

Dit ApS hører under kategorien: “regnskabsklasse B til mikrovirksomheder”, hvis det overholder disse grænser:

Har haft en balancesum på højst 2.7 mio. kroner og en nettoomsætning på højst 5.4 mio. kroner i de seneste to sammenhængende regnskabsår.

Har haft højst 10 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inden for det seneste regnskabsår.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram