Ændringer til årsregnskabsloven ved ny bogføringslov

Formålet med ændringerne til årsregnskabsloven er øget kontrol af virksomheder, hvor risikoen for potentiel svindel er høj samt give myndighederne mulighed for at kræve revision. Derudover er fristen for indsendelse af årsrapporten for virksomheder nu forlænget, så den er seks måneder. Vi giver dig overblikket over de største ændringer.

Indlægget er en del af serien om den nye bogføringslov

Den nye årsregnskabslov strømliner deadlines

Det er ikke kun bogføringsloven, der ændres. Der kommer nemlig samtidig ændringer til årsregnskabsloven, som er en del af en samlet reformpakke. Det er især ændringer i relation til revision og revisionspligt, der har været fokus på.

Med ændringerne i den nye årsregnskabslov kommer der øget revision for større virksomheder. Samtidig bliver fristen for virksomheders årsrapporter forlænget, så den nu er seks måneder efter regnskabsårets afslutning for virksomheder i regnskabsklasse B og C.

Hent guide med komplet gennemgang af den nye bogføringslov

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

De største ændringer til årsregnskabsloven

Det primære formål med digital bogføring og ændringer til årsregnskabsloven er øget kontrol af virksomheder, hvor risikoen for potentiel svindel er høj samt give myndighederne mulighed for at kræve revision af en virksomhed – ligesom det er tilfældet med et registreret bogføringssystem.

De største ændringer til årsregnskabsloven:

  • Fristen for indlevering af årsrapporter udskydes permanent én måned – fremover er fristen d. 30. juni, hvis dit regnskabsår følger kalenderåret
  • Virksomheder med balancesum over 50 mio. kr. to år i træk – krav om revisionspligt uanset størrelsen på nettoomsætningen
  • Virksomheder i særlige risikobrancher (med årlig omsætning mellem 5-8 mio. kr. i to på hinanden følgende år) – krav om revisorerklæring fra en revisor efter eget valg
  • Det er ikke muligt at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvaskningsloven, eller hvis et medlem af ledelsen inden for de seneste to år har haft konkurskarantæne
  • Mulighed for administrativt at pålægge virksomhed revision, hvis der er væsentlige fejl og mangler i bogføringen
  • Antal medarbejdere i virksomheden skal fremgå af årsrapporten – også selvom der er 0 ansatte

Med ændringer til årsregnskabsloven og den nye bogføringslov får Erhvervsstyrelsen flere muligheder for kontrol. Tidligere havde de kun mulighed for at kontrollere den indsendte årsrapport, mens de med de nye regler kan få regnskabsmaterialet udleveret samt inddrage revisor.

Reglerne for digital bogføring for foreninger træder først i kraft tidligst i 2026. Men hvis der er tale om en erhvervsmæssig forening, som skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, træder de i kraft samtidig med selskaber (1/7-24).

Se ny årsregnskabslov

Selvom det kan virke som større ændringer, er der egentlig kun tale om mindre ændringer til årsregnskabsloven med lovforslag L 163 B. Nedenfor kan du se hele årsregnskabsloven inklusiv ændringer.

Vi opdaterer siden med den nye årsregnskabslov, når den er publiceret. Der kan gå nogle dage. Se den nuværende årsregnskabslov her.

Få nyheder og opdateringer direkte i indboksen

Vil du være opdateret på alt omkring den nye bogføringslov? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi løbende vil sende nyheder og opdateringer ud. Jeg vil gerne holdes opdateret.

Oftest stillede spørgsmål

Der kommer også ændringer til årsregnskabsloven sammen med de nye regler til bogføringsloven. Det sker med L 163 B (Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven).

De største ændringer til årsregnskabsloven er muligheden for øget kontrol af virksomheder, hvor risikoen for potentiel svindel er høj. Myndighederne får også mulighed for at kræve revision af en virksomhed.

For erhvervsmæssige foreninger, som skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, træder reglerne om digital bogføring i kraft samtidig med selskaber (1/7-24).

De største ændringer til årsregnskabsloven er, at antallet af medarbejdere skal frem i årsrapporten (også i virksomheder, hvor der ikke er ansatte).

Det er især revision og revisionspligt for større virksomheder, der har været fokus på.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram