Acontofaktura

En acontofaktura er en faktura, du sender ud til en kunde eller en samarbejdspartner, når tiden er inde til at indkræve en acontobetaling. Det kan både være i tilfælde af et varmeregnskab, eller hvis du som virksomhed afregner løbende med en kunde, hvor betalingen finder sted i mindre bidder.

 • Læsetid: 2 min.

 • Sidst opdateret 15/01/2021


Hvad er en acontofaktura?

En acontofaktura bliver anvendt i de situationer, hvor der skal inddrives en acontobetaling.

En acontobetaling kan bruges i flere forskellige tilfælde – for eksempel når der løbende skal betales for el eller varme i en bolig, eller når en virksomhed lader en kunde eller en samarbejdspartner betale aconto

Varmeregnskaber og acontofakturaer

Et klassisk eksempel på en acontobetaling er, når der skal opkræves penge for varme i en lejebolig. Her vil der blive sendt en acontofaktura til lejeren hver måned eller hvert kvartal, hvorefter varmeregnskabet bliver opgjort i slutningen af året. 

Når det sker, kan man se, om lejeren skal have varmepenge tilbage, eller om han eller hun skal indbetale et restbeløb, fordi der er betalt for lidt.

Virksomheder og acontobetalinger

Og faktisk kan det også blive aktuelt at bruge acontofakturaer i en virksomhed. Skal der eksempelvis betales et højt beløb, kan du som virksomhed vælge at lade betalingen ske aconto. Har I sat et større projekt i gang, der vil strække sig over en rum tid, er det en mulighed at lade betalingen falde aconto hen ad vejen og afregne det sidste, når projektet er afsluttet.

Det kan både være en fordel for virksomheden og for kunden at lade pengene falde løbende.

Acontobetalinger og forskud

Et tredje eksempel på en meget almindelig form for acontobetaling er forskud. Har du en medarbejder, der gerne vil have forskud på sin løn, kan du som chef sige god for det. Det vil typisk foregå på den måde, at medarbejderen får en del af sin løn på forskud, som så bliver trukket fra lønnen, når den skal udbetales sidst på måneden.

Hvilke krav er der til en acontofaktura?

En acontofaktura skal udarbejdes på samme vis som en almindelig faktura, der ikke har noget med aconto at gøre. Der er en række af oplysninger, som du altid skal huske at tage med på de fakturaer, som du sender ud. 

Oplysninger, der skal være på en acontofaktura:

 • Fakturadato (udstedelsesdato)
 • Købers navn og adresse
 • Sælger navn og adresse
 • Sælgers CVR-nummer
 • Fakturanummer (skal være fortløbende og identificere den pågældende faktura)
 • Varens eller ydelsens pris, art og antal
 • Pris uden moms
 • Momssats og momsbeløb
 • Leveringsdato

Hvordan forholder det sig med moms og acontobetalinger?

Når du sender en eller flere acontofakturaer ud, skal du huske på, at der skal pålægges moms ved hvert enkelt betaling. Momsen skal altså ikke først regnes med, når den endelige faktura bliver udstedt. Der skal betales moms ved hver eneste acontobetaling.

Spørgsmål & svar

Hvad er en acontofaktura?

En acontofaktura er en faktura, du sender ud, når du skal indkræve en acontobetaling.

Hvordan laver du en acontofaktura?

En acontofaktura ser i og for sig ud som en helt almindelig faktura. Der er ingen særlige krav til en acontofaktura – den skal udarbejdes som alle andre fakturaer.

Skal du medregne moms på en acontofaktura?

Ja, det skal du. Der skal medregnes moms ved enhver form for acontobetaling.

Hvad vil det sige at betale a conto?

Aconto er det samme som at betale på forskud. Ordet stammer fra italiensk, og dets præcise betydning er ‘at tælle sammen’.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Acontofaktura

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram