Acontobetaling

En acontobetaling er en betaling, der finder sted løbende. Den kan både bruges til at betale et beløb for en allerede modtaget vare i små bidder eller som et forskud på en betaling, der afregnes senere. Et glimrende eksempel er, når du betaler dit varmeforbrug løbende, mens den endelige afregning først finder sted, når året er gået.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 18/06/2021

Hvad er en acontobetaling?

En acontobetaling er i store træk en løbende betaling eller en betaling på forskud. Bor du til leje, tikker der med stor sandsynlighed regninger ind gennem din brevsprække, hvor der står a conto eller a.c. på. Det er tegn på, at du bliver opkrævet acontobetalinger.

Din udlejer vil typisk opkræve dit forbrug af vand og varme som en acontobetaling, der finder sted løbende gennem året. Det kan både være månedsvis eller kvartalsvis.

Det er umuligt at forudse i starten af året, hvor meget vand og el du vil forbruge på et helt år, og derfor opkræver din udlejer et fast beløb løbende. Når året er gået, vil du få den endelige opgørelse fra varmeselskabet eller vandværket over, hvor meget du har brugt hele året.

Har du betalt mere, end den endelige opgørelse lyder på, vil du få penge tilbage. Har du til gengæld betalt mindre, vil du få en regning på det beløb, som du mangler at betale.

Hvem anvender acontobetalinger?

Som vi allerede har været inde på, er acontobetalinger meget almindelige i forbindelse med lejeboliger, hvor der opkræves penge for forbrug a conto.

Det beløb, du som lejer bliver opkrævet hver måned eller hvert kvartal, vil være et skøn over, hvor meget du forventes at bruge per måned. Det månedlige beløb fastsættes ud fra, hvor meget der blev forbrugt det forgangne år i husstanden. Hvad enten det så er dig eller en anden lejer, der har boet der året forinden.

Andre former for virksomheder anvender også acontobetalinger. De bliver især brugt ved større projekter, hvor en fast pris skal betales i flere bidder over længere tid. Alle virksomheder kan i princippet anvende acontobetalinger, hvis de foretrækker det frem for en samlet faktura.

Hvad med moms og acontobetalinger?

Hvis du gerne vil benytte dig af en acontobetaling, skal du være særligt opmærksom på momsdelen. Det går nemlig ikke først at lægge momsen på ved den endelige betaling. Den skal med ved hver enkelt acontobetaling.

Hvis du eksempelvis vil dele en regning på 100.000 kr. op i fem acontobetalinger a 20.000 kr., vil det med moms komme til at se ud som følgende:

Acontobetaling 120.000 kr.+5.000 kr.i moms
Acontobetaling 220.000 kr.+5.000 kr.i moms
Acontobetaling 320.000 kr.+5.000 kr.i moms
Acontobetaling 420.000 kr.+5.000 kr.i moms
Acontobetaling 520.000 kr.+5.000 kr.i moms
Betaling i alt100.000 kr.+25.000 kr.i moms

Læs bl.a. dette eksempel om forudbetalt telefonregning i Dinero

Hvad er en aconto faktura?

En aconto faktura er en faktura som du betaler forud, før modtagelsen af produktet eller servicen. Du kan nemt bogføre en aconto faktura fra en leverandør, samt betaling af denne. Dette er både muligt i Starter og Pro.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Acontobetaling

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram