Anlægsnote

En anlægsnote er navnet på en note, der kan laves i din virksomheds årsregnskab. Anlægsnoten specificerer eventuelle bevægelser i din virksomheds beholdning af anlægsaktiver.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 24/08/2023


Hvad er en anlægsnote?

Når du skal lave en årsrapport for din virksomhed, vil den typisk bestå af en balance og en resultatopgørelse. Balancen beskriver de aktiver, din virksomhed har investeret i, og de passiver, hvor pengene er kommet fra. I balancedelen finder du posten anlægsaktiver. Har der i årets løb været bevægelser i din beholdning af anlægsaktiver, har du mulighed for at lave en anlægsnote, der specificerer bevægelserne, afskrivningerne samt den bogførte værdi.

For at forstå, hvad en anlægsnote er, og hvornår den er relevant at anvende i din årsrapport, er det afgørende at vide, hvad begrebet anlægsaktiver dækker over.

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er investeringer i aktiver, som du forventer at beholde i mere end et år. Der er altså tale om aktiver til vedvarende eje og brug i din virksomhed. Det kan eksempelvis være en bygning, en bil eller en maskine.

Anlægsaktiver bliver delt ind i tre forskellige kategorier:

Materielle anlægsaktiver 

De materielle anlægsaktiver er de mest gængse, og de findes i stort set alle virksomheder. Eksempler på materielle anlægsaktiver er en bil, en ejendom eller en kopimaskine.

Køber du et anlægsaktiv, skal du tage det med i din virksomheds regnskab. Det tæller som en værdi i din virksomhed, og derfor skal det indregnes i regnskabet. Uanset om du investerer penge i nye computere, en ny firmabil eller en ny bygning til din virksomhed, skal du afskrive aktivet, så det stemmer overens med den levetid, aktivet har. 

Immaterielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver kan også være immaterielle. Her er der tale om en anden type af aktiver, du kan investere i til brug i din virksomhed. Her er hverken tale om fysiske eller finansielle aktiver.

Under kategorien immaterielle anlægsaktiver finder du investeringer som patenter, varemærker, goodwill eller andre lignende aktiver.  

I langt de fleste tilfælde er der forholdsvis lang afskrivningsperiode, når du har med immaterielle anlægsaktiver at gøre. 

Finansielle anlægsaktiver 

Den tredje og sidste type af anlægsaktiver går under navnet finansielle anlægsaktiver. Her er der tale om pengemæssige aktiver, som eksempelvis kapitalandele og værdipapirer.

Hvornår er det relevant at tilføje en anlægsnote i dit regnskab?

Har du købt en ny ejendom eller investeret en sum penge i værdipapirer gennem det seneste år? Så skal du have det nye aktiv, som du har investeret penge i, ført ind i dit regnskab

Når du skal gøre din balance op, kan du via en anlægsnote specificere og uddybe, hvad der er sket i årets løb i forhold til de anlægsaktiver, du nu ejer i din virksomhed. 

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram